Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Bezpieczeństwo, audyt i monitorowanie oszustw w oparciu o sztuczną inteligencję

Użyj Oracle Risk Management Cloud z wbudowanymi technikami sztucznej inteligencji, aby zautomatyzować zaawansowaną analizę projektowania ról ERP, podział obowiązków (SoD), prywatność danych i zapobieganie oszustwom finansowym.

Daj swojemu zespołowi większą kontrolę nad finansami i pozwól na szybsze rozwiązania aktualnych problemów związanych ze zgodnością i procesami. Chroń firmę przed oszustwami i błędami dzięki zaawansowanym mechanizmom kontroli opartym na najlepszych praktykach i nowych regułach audytowych w celu minimalizacji wyników fałszywie pozytywnych. Zaprojektowany w celu spełnienia zmieniających się wraz z upływem czasu potrzeb biznesowych moduł Oracle Risk Management Cloud udostępnia kontrolę zakresu i zaawansowane narzędzia planistyczne do przeprowadzania ocen w ramach różnych jednostek biznesowych.

Risk Management Cloud
Poznaj rozwiązania do zarządzania ryzykiem

Cechy produktu

Otwórz wszystko Zamknij wszystko

Bezpieczne projektowanie ról

  Przyspieszenie wdrożenia ERP

 • Pomóż zapewnić gotowość audytu, potwierdzając optymalne role przed uruchomieniem.
 • Buduj role pracy bez ryzyka

 • Uruchom analizę podczas konfigurowania ról niestandardowych. Unikaj czasochłonnych problemów z testami akceptacji użytkowników (UAT) i kosztownych wyników kontroli po uruchomieniu.
 • Skonfiguruj modele i rozpocznij korzystanie z wyników w ciągu kilku godzin

 • Wybierz spośród ponad 100 wstępnie ustawionych, konfigurowalnych reguł bezpieczeństwa i uruchom analizę podczas konfigurowania niestandardowych ról.

Głęboki dostęp i analiza SoD

  Automatyzacja szczegółowych analiz bezpieczeństwa

 • Zautomatyzuj dostęp i mechanizmy sterowania podziałem obowiązków, aby zapobiec oszustwom i naruszeniom dostępu. Spełnij wymagania testowania SOX dla ERP i SCM Cloud.
 • Przyspieszenie wdrażania zabezpieczeń

 • Przyspiesz wdrażanie zabezpieczeń aplikacji za pomocą wstępnie opracowanej biblioteki dostępu i mechanizmów sterowania podziałem obowiązków na podstawie najlepszych praktyk w branży.
 • Wymuszaj skonfigurowane kontrole dostępu po uruchomieniu systemu

 • Wykorzystaj wdrożone kontrole do ciągłego monitorowania dostępu i SoD.
 • Zaprojektuj nowe kontrole dostępu

 • Zaprojektuj nowe kontrole dostępu za pomocą edytora wizualnego. Monitoruj ponad 6000 punktów dostępowych w Oracle ERP Cloud i Oracle SCM Cloud.

Usprawniona certyfikacja dostępu użytkownika

   Spełnij wymagania certyfikacji SOX

  • Certyfikuj dostęp użytkownika do poufnych danych i funkcji w celu zapewnienia zgodności z SOX za pomocą prostych przepływów pracy w celu łatwego przeglądu i zatwierdzenia.
  • Zbadaj wrażliwe role ERP i użytkowników do zatwierdzenia przez właścicieli procesów

  • Zatwierdź, usuń lub zbadaj użytkowników z dostępem wysokiego ryzyka.
  • Zamień zadania dotyczące zgodności oparte na arkuszach kalkulacyjnych i poczcie e-mail

  • Użyj prostych przepływów pracy, aby zatwierdzać, usuwać lub badać użytkowników z dostępem wysokiego ryzyka.

Zautomatyzowane kontrole audytu konfiguracji ERP

  Automatyzacja śledzenia zmian na podstawie ryzyka

 • Stale monitoruj zmiany danych podstawowych ERP w celu wykrycia zagrożeń i naruszeń bezpieczeństwa.
 • Wykorzystaj bibliotekę kontroli najlepszych praktyk

 • Przyspiesz wdrażanie, konfigurując wstępnie skonfigurowane szablony oparte na najlepszych praktykach w branży. Skonfiguruj ponad 200 gotowych elementów sterujących dla zobowiązań, należności i księgi głównej.
 • Twórz nowe reguły audytu i algorytmów

 • Zaprojektuj nowe elementy sterujące za pomocą integracji z ponad 1300 elementami danych ERP i edycji wizualnej. Modeluj wyniki i symuluj zmiany, aby zminimalizować fałszywe alarmy.

Zaawansowana kontrola transakcji

  Automatyzacja analiz danych ERP i transakcji

 • Analiza danych ERP w konfiguracjach, pozycjach użytkowników, rolach i transakcjach. Stale monitoruj procesy ERP, takie jak zobowiązania, należności i księga główna, aby zmniejszyć wyciek środków pieniężnych, błędy i naruszenia.
 • Używaj sztucznej inteligencji do wykrywania anomalii i odkrywania pojawiających się zagrożeń

 • Wyeliminuj czasochłonną i podatną na błędy ręczną ekstrakcję danych, niekontrolowane skrypty i analizę ad hoc, aby zapewnić bardziej niezawodne monitorowanie kontroli.
 • Przyspiesz wdrażanie dzięki konfigurowalnym kontrolom najlepszych praktyk

 • Wykorzystaj ponad 100 gotowych elementów sterujących do monitorowania wszystkich transakcji ERP.

Usprawnione kontrole wewnętrzne i zgodność z SOX

  Połącz wyniki biznesowe z ryzykiem

 • Ustal i zaktualizuj macierz ryzyka i kontroli oraz kontroluj plany testów i instrukcje.
 • Promuj kulturę świadomą ryzyka

 • Zaangażuj właścicieli procesów w wykrywanie ryzyka, działania naprawcze i kontrolę. Automatyzuj okresowe lub doraźne testy kontrolne, oceny ryzyka lub ankiety w celu zapewnienia terminowości procesów.
 • Rozwiązuj problemy i certyfikuj w wiarygodny sposób

 • Zgłaszaj problemy w ramach przepływu oceny, automatycznie powiadamiaj właścicieli problemów i osoby zatwierdzające. Twórz i aktualizuj plany naprawcze i certyfikuj mechanizmy kontroli (na przykład SOX, 302 i 404).

Ocena ryzyka przedsiębiorstwa

  Identyfikacja istotnych zagrożeń w przedsiębiorstwie

 • Oblicz ryzyko nieodłączne za pomocą modeli prawdopodobieństwa, wpływu i analizy.
 • Ocena i eliminowanie ryzyka biznesowego

 • Oceń ryzyko za pomocą modeli kontekstowych, aby określić działanie: akceptowanie, monitorowanie lub podjęcie czynności. Przeprowadź analizę pozostałego ryzyka po zastosowaniu kontroli.
 • Zaplanuj oceny ryzyka

 • Przeprowadzaj okresowe oceny ryzyka w celu przygotowywania analiz i raportów.

Zintegrowane raportowanie, tworzenie pulpitów nawigacyjnych i zarządzanie wyjątkami

  Wykorzystaj raportowanie i tworzenie pulpitów nawigacyjnych

 • Użyj standardowych wbudowanych funkcji platformy (Oracle Transactional Business Intelligence) do raportowania i tworzenia pulpitów nawigacyjnych.
 • Analizuj, badaj i zapobiegaj

 • Przydziel właścicielom prowadzenie analiz i dochodzeń oraz proaktywnie zapobiegaj incydentom.
 • Skutecznie zarządzaj wyjątkami

 • Zarządzaj wyjątkami za pomocą prostych przepływów pracy i minimalizuj ręczną interwencję dzięki inteligentnemu automatycznemu zamykaniu konfliktów.
 • Przyspiesz realizację audytów i ocen

 • Utwórz dziennik inspekcji, łącząc analizę i badania wyjątków z udokumentowanym ryzykiem biznesowym w celu przyspieszenia oceny.
Sukcesy w zarządzaniu ryzykiem

Przykłady wdrożeń u klientów

Logo Fulcrumway

Fulcrumway wdraża globalnie Oracle Risk Management

 

Fulcrumway

Dowiedz się, jak Adil Khan, dyrektor zarządzający Fulcrumway, wspiera sukcesy klientów, stosując podejścia oparte na ryzyku przy wdrażaniu rozwiązań Oracle Risk Management Cloud do dokumentowania i automatyzacji zaawansowanych kontroli finansowych.

Logo OneGlobe

OneGlobe jest partnerem Oracle w zakresie zarządzania ryzykiem

 

OneGlobe

Tim Schmutzler, dyrektor ds. praktyk globalnych w OneGlobe, podkreśla korzyści płynące z Oracle Risk Management Cloud i namawia klientów do priorytetyzacji zarządzania ryzykiem podczas przechodzenia do chmury.

Logo IOFM

Chris Doxey z IOFM opowiada o najlepszych rozwiązaniach w kategorii zarządzania ryzykiem

 

Instytut Zarządzania Finansami

Chris Doxey, konsultant ds. zarządzania i członek grupy doradczej Instytutu Zarządzania Finansami, mówi o zarządzaniu ryzykiem, kontroli finansowej i zapobieganiu oszustwom oraz o tym, jak sprostać tym wyzwaniom przy użyciu Oracle Risk Management Cloud.

Logo KPMG

KPMG doradza przeniesienie Oracle Risk Management do chmury

 

KPMG

Posłuchaj, jak Brian Jensen, dyrektor działu Risk Consulting w KPMG, omawia konieczność przejścia do chmury i zarządzania ryzykiem oraz automatyzacji kontroli ERP przy użyciu rozwiązań Oracle Risk Management Cloud.

Analiza trendów

Co nowego w ERP