Oracle Risk Management Cloud

Zabezpiecz wdrożenie swojego systemu ERP. Promuj transparentność.

Zabezpiecz wdrożenie rozwiązania Oracle ERP Cloud za pomocą usługi Oracle Risk Management Cloud i wprowadź w swojej firmie kulturę uwzględniania ryzyka, wspieraną przez transparentność, odpowiedzialność i analizy danych.

Usługa Oracle Risk Management Cloud do kompletne rozwiązanie dla firm o dowolnej wielkości. Monitoruje podejrzane transakcje i nieautoryzowany dostęp do usługi Oracle ERP Cloud i zapobiega im, a także udoskonala procesy zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami.

Czy masz pewność, że kontrole wewnętrzne w Twojej firmie są wiarygodne?

Kraje na całym świecie ciągle uchwalają nowe przepisy regulujące zakres odpowiedzialności firm, co sprawia, że przestrzeganie przepisów jest coraz trudniejsze, a ryzyko związane z wejściem w konflikt z prawem — coraz większe.

To sprawia, że zagrożone są nie tylko firmy, ale także dyrektorzy finansowi. Dyrektorzy finansowi, kontrolerzy i komisje rewizyjne muszą potwierdzić, że ich raporty finansowe są prawidłowe, a wewnętrzne środki kontroli raportowania finansowego skuteczne.

Gdy składasz podpis pod dokumentem, wyrażasz w ten sposób wiarę w swoich ludzi i swoje procesy.

Niestety zdarza się, że procesy te nie są udokumentowane albo nie ma możliwości ich zweryfikowania. To właśnie wtedy chmura może w znacznym stopniu wspomóc Twoje wysiłki podjęte w celu zapewnienia zgodności z przepisami.Zacznij korzystać z systemu ERP

We're here to help

Engage a Sales Expert

Quick Tours

Request a 1:1 demo

Sign up by topic