Oracle Financial Reporting Compliance Cloud

Wiarygodna certyfikacja kontroli

Nowe podejście do zapewnienia zgodności z przepisami, aby podejmować świadome, uwzględniające ryzyko decyzje, ułatwianie skutecznego podziału odpowiedzialności i promowanie kontroli finansowej.

 • Usprawnienie zapewnienia zgodności z przepisami poprzez scentralizowane i bezpieczne repozytorium ryzyka, kontroli i oceny kontroli

  Usprawnienie zapewnienia zgodności z przepisami finansowymi i nadzór nad nimi poprzez scentralizowane i bezpieczne repozytorium ryzyka, kontroli i oceny kontroli.

 • Przyznawanie odpowiednich dla roli praw dostępu, aby spełnić wymogi kontroli wewnętrznych

  Przyznawanie odpowiednich dla roli praw dostępu, aby spełnić wymogi kontroli wewnętrznych i ograniczyć ryzyko związane z raportami finansowymi.

 • Zapewnienie terminowego kończenia testów kontrolnych i innych ocen

  Zapewnienie terminowego kończenia testów kontrolnych i innych ocen.


Usprawnienie zgodności z przepisami

Usprawnienie zarządzania wskaźnikami i decydowanie o zapewnieniu zgodności z przepisami poprzez scentralizowane i bezpieczne repozytorium. Poprawa produktywności i ograniczenie ryzyka związanego z raportami finansowymi poprzez automatyzację zadań dotyczących zapewnienia zgodności.

 • Eliminacja błędów wynikających z ręcznego prowadzenia rejestrów i tworzenia raportów
 • Usprawnienie zadań dotyczących zapewnienia zgodności z przepisami poprzez automatyzację samodzielnej oceny i niezależne testy
 • Zwiększony podgląd kontroli i rezultatów zadań związanych z zapewnieniem zgodności w czasie rzeczywistym
 • Szybkie rozwiązywanie problemów z niewystarczającą kontrolą dzięki pulpitom nawigacyjnym pokazującym stan zadań i możliwemu do konfigurowania przepływowi pracy

Pełny zakres

Testowanie kluczowych kontroli i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem wstępnie zaplanowanych przepływów pracy.

 • Zyskanie wglądu w ryzyko związane z raportami finansowymi, kontrole i problemy w całym przedsiębiorstwie
 • Zwiększenie nadzoru strategicznego i wydajnego zarządzania o wysokiej transparentności
 • Wiarygodna certyfikacja kontroli na podstawie możliwych do zweryfikowania dokumentów
 • Zastosowanie wielu regulacji finansowych i platform jednocześnie, włącznie z ustawą Sarbanesa-Oxleya oraz wytycznymi
  COSO 2013

Zacznij korzystać z systemu ERP