Oracle ERP Cloud for Controllers

Więcej dokładności, mniej ryzyka

Więcej dokładności, mniej ryzyka


Tworzenie wiarygodnych raportów

Czy tworzone w Twojej firmie raporty są terminowe, dokładne i czytelne?

Ustandaryzowane procesy i scentralizowana architektura finansowa pozwalają na zapewnienie, że w księdze głównej zostaną zapisane dokładne, sprawdzone i zabezpieczone dane finansowe.


Zapewnienie transparentności i nadzoru

Czy jesteś w stanie zagwarantować, że Twoja firma ma wydajne procesy wewnętrznej kontroli raportów finansowych?

Zyskaj pewność, że kontrole wewnętrzne w Twojej firmie są wiarygodne. Zapewnienie transparentności ze scentralizowanym bezpiecznym repozytorium kontroli i ryzyka połączone ze zautomatyzowanym i możliwym do audytowania procesem zapewnienia zgodności z przepisami.


Zachowanie szybkiego zamknięcia

Czy proces zamknięcia w Twojej firmie jest hamowany przez przestarzały system ERP?

Zachowanie szybkiego i dokładnego procesu zamknięcia ze zintegrowanymi księgami pomocniczymi, intuicyjnymi pulpitami nawigacyjnymi oraz wbudowanymi funkcjami współpracy.


Zacznij już teraz