Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Oracle Modern Best Practice — od zamknięcia do raportu

Skróć czas zamykania o 80%
Skróć czas zamykania o 80%

Dowiedz się, jak klienci osiągnęli znaczne skrócenie czasu zamykania dzięki aplikacjom finansowym Oracle opartym na chmurze.

Period Close to Financial Reports

Re-imagining your business core with Oracle Modern Best Practice means closing financial periods in days—or even less. Check out the click thru demo here and the process steps below to see how this digital business process for Finance uses transaction efficiency, analytics, secure social networking and world class reporting to reduce time-to-close to a minimum—finalizing outstanding and exceptions with a near perfect audit trail.

  • The morning before period close, the CFO opens her tablet to review activities and sees an unexpected income shortfall.

  • She notices that the Japan division hasn't closed.

  • Seeing the division’s open status caused the shortfall, the CFO contacts the local team using a secure private network.

  • The CFO receives reassurance that the contract issue is resolved. After booking, period close is back on track. Intrigued? See the process steps below or take a quick tour.Zamykaj księgi pomocnicze
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zamykaj księgi pomocnicze

Monitoruj ogólnofirmowy status zamknięcia. Kontroluj i finalizuj zaległe transakcje księgowe i wyjątki.


Zamykaj wstępnie księgi
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zamykaj wstępnie księgi

Przygotowuj i przeglądaj wstępne sprawozdania finansowe. Nadawaj priorytet zaległym transakcjom na podstawie początkowych wyników.


Uzgadniaj konta
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Uzgadniaj konta

Uzgadniaj księgi pomocnicze z księgą główną, automatycznie dopasowując transakcje do wpisów.


Zamykaj księgi
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Zamykaj księgi

Automatycznie przekieruj zadania zamknięcia do ich właścicieli. Współpracuj, aby usprawnić proces zamykania dla każdego podmiotu. Monitoruj ogólnofirmowy status zamknięcia.


Konsoliduj jednostki zależne
Ikona Konsoliduj sprawozdania finansowe Mobilność. Analityka.

Konsoliduj jednostki zależne

Umieść wyniki każdej jednostki zależnej w firmowym planie kont. Przeszacuj niepieniężne bilanse i przelicz je na firmową walutę. Zmniejsz liczbę działań podejmowanych wewnątrz firmy i udziałów mniejszościowych.


Przeglądaj i zatwierdzaj raporty finansowe i dotyczące zarządzania
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Przeglądaj i zatwierdzaj raporty finansowe i dotyczące zarządzania

Przeglądaj skonsolidowane wyniki, wykorzystując w stosownych przypadkach te same raporty w każdej jednostce zależnej. Wprowadzaj końcowe korekty.


Publikuj i dziel się bezpiecznie sprawozdaniami finansowymi
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Publikuj i dziel się bezpiecznie sprawozdaniami finansowymi

Dostarczaj sprawozdania finansowe wszystkim zainteresowanym stronom, korzystaj z różnych metod współpracy i uwzględniaj ich opinie.


Aktualizuj prognozy finansowe
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Aktualizuj prognozy finansowe

Modyfikuj prognozy i plany finansowe, biorąc pod uwagę wyniki z zamkniętego właśnie okresu.


Zacznij