Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Modern Best Practice — od zamknięcia do raportu

Skróć czas zamykania o 80%
Skróć czas zamykania o 80%

Dowiedz się, jak klienci osiągnęli znaczne skrócenie czasu zamykania dzięki aplikacjom finansowym Oracle opartym na chmurze.

Od zamknięcia okresu po raporty finansowe

Nowa wizja realizacji podstawowych działań biznesowych zgodnie z nowoczesną najlepszą praktyką firmy Oracle oznacza zamykanie okresów finansowych w ciągu kilku dni — a nawet szybciej. Sprawdź wersję demonstracyjną tutaj i kroki procesu poniżej, aby zobaczyć, jak ten cyfrowy proces biznesowy dla działu finansów wykorzystuje efektywność transakcji, analitykę, bezpieczne sieci społecznościowe i raportowanie na światowym poziomie, aby skrócić do minimum czas do zamknięcia — finalizując zaległe transakcje i wyjątki dzięki niemal idealnej ścieżce audytu.

  • Rankiem przed zamknięciem okresu dyrektor finansowa otwiera tablet, aby przejrzeć działania, i dostrzega nieoczekiwany niedobór dochodów.

  • Zauważa, że oddział japoński nie dokonał zamknięcia okresu.

  • Stwierdziwszy, że niedobór jest efektem otwartego statusu tego oddziału, dyrektor finansowa kontaktuje się z lokalnym zespołem za pomocą bezpiecznej sieci prywatnej.

  • Dyrektor finansowa otrzymuje zapewnienie, że problem z kontraktem został rozwiązany. Po zaksięgowaniu transakcji uda się zamknąć okres. Zaintrygowało Cię to? Przejrzyj kroki procesu poniżej lub obejrzyj krótką prezentację.Zamykanie ksiąg pomocniczych
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zamykanie ksiąg pomocniczych

Monitoruj ogólnofirmowy status zamknięcia. Kontroluj i finalizuj zaległe transakcje w księgach pomocniczych i wyjątki.


Wstępne zamykanie ksiąg
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Wstępne zamykanie ksiąg

Przygotowuj i przeglądaj wstępne sprawozdania finansowe. Nadawaj priorytet zaległym transakcjom na podstawie początkowych wyników.


Uzgadnianie kont
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Uzgadnianie kont

Uzgadniaj księgi pomocnicze z księgą główną, automatycznie dopasowując transakcje do wpisów.


Zamykanie ksiąg
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Zamykanie ksiąg

Automatycznie przekieruj zadania zamknięcia do ich właścicieli. Współpracuj, aby usprawnić proces zamykania dla każdego podmiotu. Monitoruj ogólnofirmowy status zamknięcia.


Konsolidacja jednostek zależnych
Konsolidacja sprawozdań finansowych ikona Mobilność. Analityka.

Konsolidacja jednostek zależnych

Umieść wyniki każdej jednostki zależnej w firmowym planie kont. Przeszacuj niepieniężne bilanse i przelicz je na firmową walutę. Zmniejsz liczbę działań podejmowanych wewnątrz firmy i udziałów mniejszościowych.


Przeglądanie i zatwierdzanie raportów finansowych i biznesowych
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Przeglądanie i zatwierdzanie raportów finansowych i biznesowych

Przeglądaj skonsolidowane wyniki, wykorzystując w stosownych przypadkach te same raporty w każdej jednostce zależnej. Wprowadzaj korekty końcowe.


Publikowanie i bezpieczne udostępnianie sprawozdań finansowych
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Publikowanie i bezpieczne udostępnianie sprawozdań finansowych

Dostarczaj sprawozdania finansowe wszystkim zainteresowanym stronom i korzystaj z różnych metod współpracy, aby uwzględniać ich opinie.


Aktualizacja prognoz finansowych
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Aktualizacja prognoz finansowych

Modyfikuj prognozy i plany finansowe, biorąc pod uwagę wyniki z właśnie zamkniętego okresu.


Zacznij