Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Modern Best Practice — prognoza

Przyszłość procesów biznesowych — prognoza
Przyszłość procesów
biznesowych — prognoza

Sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe, technologia blockchain oraz rzeczywistość rozszerzona i wirtualna zrewolucjonizują procesy Oracle Modern Best Practice.

Modern Best Practice — prognoza: Nowy wspaniały świat

Aplikacje dla przedsiębiorstw oparte na samouczeniu się maszyn zmienią wszystko. Praca będzie wyglądać inaczej — każde zadanie, każda rola i każdy proces. Pięć lat po wprowadzeniu na rynek procesów Oracle Modern Best Practice stało się jasne, że zbliżają się kolejne znaczące przełomy technologiczne. Procesy Oracle Modern Best Practice wspiera teraz sześć oryginalnych technologii — funkcje mobilne, społecznościowe i analityczne, Internet rzeczy, technologia big data i chmura. Technologie te są teraz dojrzałe i szeroko dostępne.

Oblicze świata biznesu zdecydowanie odmieni nowy zestaw pojawiających się dziś technologii. Zestaw trzech bodźców przyspieszających zmiany: Sztuczna inteligencja (AI), samouczenie się maszyn, technologia blockchain oraz rzeczywistość rozszerzona i wirtualna wkrótce zmienią reguły gry. Zmiany te będą tak doniosłe, że zrewolucjonizują sposób działania przedsiębiorstw. Dlatego firma Oracle prognozuje, w jakim kierunku będą ewoluować procesy biznesowe. E-book „Oracle Modern Best Practice — prognoza” to uzupełnienie naszego wcześniejszego e-booka „Wyjaśniamy nowoczesne najlepsze praktyki”.


Od zamknięcia okresu po raporty finansowe — dziś

Obecnie typowy proces „od zamknięcia okresu po raporty finansowe” składa się z ośmiu skomplikowanych kroków.


 • Zamykanie ksiąg pomocniczych

  Monitoruj status zamknięcia w całym przedsiębiorstwie. Kontroluj i finalizuj zaległe transakcje w księgach pomocniczych i wyjątki.

 • Wstępne zamykanie ksiąg

  Przygotowuj i przeglądaj wstępne sprawozdania finansowe. Nadawaj priorytet zaległym transakcjom na podstawie początkowych wyników.

 • Uzgadnianie kont

  Uzgadniaj księgi pomocnicze z księgą główną, automatycznie dopasowując transakcje do wpisów.

 • Zamykanie ksiąg

  Automatycznie przekierowuj zadania zamknięcia do ich właścicieli. Współpracuj, aby usprawnić proces zamykania dla każdego podmiotu. Monitoruj status zamknięcia w całym przedsiębiorstwie.


Od zamknięcia okresu po raporty finansowe — prognoza

Według magazynu CFO w przypadku najlepiej prosperujących firm zamknięcie okresu trwa średnio 4,8 dni.* Dlaczego jest to akceptowane? Nasi klienci CFO twierdzą, że większość tego czasu spędzają na szukaniu informacji i czekaniu na odpowiedź. Należy to wyeliminować.

Poprzez zastosowanie samouczenia się maszyn można ten czas znacznie skrócić. Nowe oprogramowanie finansowe może przewidzieć Twoje potrzeby — na podstawie zasad firmy, reguł biznesowych i dotychczasowych rezultatów — i zaprezentować swoje wyniki zanim Ty zaczniesz nad nimi pracować. Czas, który trzeba było wcześniej poświęcić na przenoszenie informacji z miejsca na miejsce można teraz wykorzystać do zarządzania wyjątkami, ulepszania zasad prowadzenia firmy i zapewniania zespołom wglądu do istotnych informacji i wskazówek. To ekscytujące połączenie nowych technologii może pomóc w szybszym podejmowaniu lepszych decyzji, a także znacząco poprawić wydajność i produktywność firmy.

*Magazyn CFO, „Analiza miesiąca: czas cyklu dla zamknięcia miesięcznego”, Perry D. Wiggins, 8 marca 2018 r.

Ciągłe wirtualne zamykanie

Zautomatyzuj powtarzające się zadania i stale zamykaj procesy na potrzeby ksiąg, ksiąg pomocniczych, walut, księgowania i przetwarzania transakcji.

Zarządzaj wyjątkami i ocenami

Tutaj pomoc człowieka ma naprawdę duże znaczenie. Eksperci w firmie dokonują przeglądu wyjątków, które oprogramowanie identyfikuje na podstawie zasad biznesowych, wymagań zgodności ze standardami oraz preferencji użytkownika. Proces obejmuje potwierdzanie przez użytkownika zautomatyzowanej obsługi podobnych wyjątków i anomalii, z zastosowaniem zatwierdzania opartego na zasadach.

Zamykaj i bezpiecznie publikuj

Dostarczaj sprawozdania finansowe wszystkim zainteresowanym stronom i korzystaj z różnych metod współpracy, aby uwzględniać ich opinie.


Od faktury dostawcy do płatności — dziś

Obecnie standardowy przepływ pracy od momentu przyjęcia faktury do jej zapłaty opiera się na poniższych zasadach:


 • Zarządzanie fakturami dostawców

  Automatyczne sprawdzaj i rejestruj faktury za pomocą optycznego rozpoznawania tekstów (OCR) i oprogramowania finansowego opartego na regułach. Wyjątki analizuj samodzielnie — za pomocą arkuszy kalkulacyjnych.

 • Zarządzanie audytami, kwestiami spornymi i zezwoleniami

  Rozporządzaj fakturami za pomocą oprogramowania opartego na regułach i zarządzaj zezwoleniami z dowolnego urządzenia lub komputera. Rozstrzygaj spory i eliminuj zastoje za pomocą pulpitów opartych na rolach i bezpiecznych interakcji społecznościowych.

 • Zarządzanie przedpłatami i rabatami

  Zarządzaj przedpłatami z poziomu wielu urządzeń. Wykorzystuj konkurencyjne warunki płatności, aby optymalnie wykorzystywać możliwości uzyskiwania rabatów.

 • Zarządzaj zobowiązaniami

  Aktywnie monitoruj i bezpiecznie przetwarzaj zobowiązania wobec dostawców oraz zobowiązania umowne. Przetwarzaj płatności elektroniczne, zautomatyzowane przebiegi płacowe lub płatności spoza cyklu.

 • Sprawdzanie codziennych działań

  Sprawdzaj i analizuj codzienne działania finansowe i miesięczne postępy.

 • Planowanie zamykania zobowiązań

  Przestrzegaj wcześniej zdefiniowanego harmonogramu zamykania. Sprawdzaj rejestr zobowiązań, bilans próbny oraz raporty uzgodnień. Zamykaj okres zobowiązań.


Od faktury dostawcy do płatności — prognoza

Na podstawie badania PricewaterhouseCoopers z 2017 r. stwierdzono, że niezależnie od wielkości firmy i branży pracownicy organizacji finansowych poświęcają średnio ponad 60 procent swojego czasu na działania związane ze zwiększaniem efektywności transakcyjnej.* Po roku 2020 nie będzie to już opłacalne.

Za pomocą nowych technologii można by było znacząco usprawnić przetwarzanie faktur od dostawców. Zweryfikowane faktury byłyby w ten sposób automatycznie opłacane za pośrednictwem zaufanej sieci blockchain przy optymalnym czasie dokonywania płatności. Człowiek mógłby skupić się na szukaniu rozwiązań dla wyjątków i wspieraniu bazy wysoko wydajnych dostawców.

“Raport Benchmark z 2017 r. dotyczący efektywności finansowej” *PWC, 4 września 2017 r.

Przetwarzaj transakcje z dostawcami

Automatyzuj zarządzanie fakturami, audytami, rozwiązywaniem sporów, potwierdzeniami, przedpłatami, rabatami i zobowiązaniami, przetwarzając je bez przerwy za pomocą modeli samouczenia się maszyn, które stale się rozwijają i uczą.

Zarządzaj wyjątkami i ocenami

Ponownie kluczowa jest fachowa wiedza. Członkowie zespołu ds. zakupów sprawdzają i zatwierdzają wyjątki oznaczone przez modele samouczenia się maszyn. Ty zatwierdzasz automatyczną obsługę przyszłych wyjątków i anomalii — spójną z zasadami firmy i wykazującą zgodność ze standardami.

Finalizuj i bezpiecznie zamykaj

Przestrzegaj harmonogramu systematycznego regulowania zobowiązań, aby finalizować transakcje z dostawcami i dokumentować je w księdze głównej.


Modele procesów przedstawione w e-booku „Oracle Modern Best Practice — prognoza” podlegają zasadom ujętym przez Oracle w Oświadczeniu dotyczącym programu „bezpieczna przystań” i prawom autorskim.

Zacznij