Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Oracle Modern Best Practice — prognoza

Przyszłość procesów biznesowych — prognoza
Przyszłość procesów
biznesowych — prognoza

Sztuczna inteligencja (AI), samouczenie się maszyn, technologia blockchain oraz rzeczywistość rozszerzona i wirtualna zrewolucjonizują procesy Oracle Modern Best Practice.

Modern Best Practice — prognoza: Nowy wspaniały świat

Aplikacje dla przedsiębiorstw oparte na samouczeniu się maszyn zmienią wszystko. Inaczej będzie wyglądać praca — każde zadanie, każda rola i każdy proces. Pięć lat po wprowadzeniu na rynek procesów Oracle Modern Best Practice stało się jasne, że zbliżają się kolejne znaczące przełomy technologiczne. Procesy Oracle Modern Best Practice wspiera teraz sześć oryginalnych technologii — funkcje mobilne, społecznościowe i analityczne, Internet rzeczy, technologia big data i chmura. Technologie te są teraz dojrzałe i szeroko dostępne.

Oblicze świata biznesu zdecydowanie odmieni nowy zestaw pojawiających się dziś technologii. Sztuczna inteligencja (AI), samouczenie się maszyn, technologia blockchain oraz rzeczywistość rozszerzona i wirtualna to tylko niektóre z czynników, które wkrótce zmienią reguły gry. Zmiany te będą tak doniosłe, że zrewolucjonizują sposób działania przedsiębiorstw. Dlatego firma Oracle prognozuje, w jakim kierunku będą ewoluować procesy biznesowe. E-book „Oracle Modern Best Practice — prognoza” to uzupełnienie naszego wcześniejszego e-booka „Wyjaśniamy nowoczesne najlepsze praktyki”.


Od zamknięcia okresu do raportów finansowych — dzisiaj — 8 kroków

Obecnie typowy proces „od zamknięcia procesu do raportów finansowych” składa się z ośmiu kroków.


 • Zamykaj księgi pomocnicze

  Monitoruj status zamknięcia w całym przedsiębiorstwie. Kontroluj i finalizuj zaległe transakcje w księgach pomocniczych i wyjątki.

 • Zamykaj wstępnie księgi

  Przygotowuj i przeglądaj wstępne sprawozdania finansowe. Nadawaj priorytet zaległym transakcjom na podstawie początkowych wyników.

 • Uzgadniaj konta

  Uzgadniaj księgi pomocnicze z księgą główną, automatycznie dopasowując transakcje do wpisów.

 • Zamykaj księgi

  Automatycznie przekierowuj zadania zamknięcia do ich właścicieli. Współpracuj, aby usprawnić proces zamykania dla każdego podmiotu. Monitoruj status zamknięcia w całym przedsiębiorstwie.


Modern Best Practice — prognoza nr 1 — 3 kroki

Według magazynu CFO firmy odnotowujące najlepsze wyniki zamykają okresy w ciągu 4,8 dnia*. Nasi klienci pełniący funkcję dyrektorów finansowych mówią nam, że większość tego czasu poświęca się na szukanie informacji i oczekiwanie na odpowiedź. Poprzez zastosowanie samouczenia się maszyn można ten czas znacznie skrócić. Dzięki tej technologii potrzebne informacje byłyby zawsze łatwo dostępne. Oznacza to, że według prognozy nowa najlepsza praktyka dotycząca procesu „Od zamknięcia okresu do raportów finansowych” będzie wymagać tylko trzech kroków.

* Magazyn CFO, „Analiza miesiąca: czas cyklu dla zamknięcia miesięcznego”, Perry D. Wiggins, 8 marca 2018 r.

Ciągłe wirtualne zamykanie

Zautomatyzuj powtarzające się zadania i stale zamykaj procesy na potrzeby ksiąg, ksiąg pomocniczych, walut, księgowania i przetwarzania transakcji.

Zarządzaj wyjątkami i ocenami

Wyjątki sterowane zaleceniami, oparte na zasadach, regułach biznesowych, wymaganiach dotyczących zgodności z przepisami i preferencjach użytkownika. Proces obejmuje potwierdzanie przez użytkownika zautomatyzowanej obsługi podobnych wyjątków i anomalii, z zastrzeżeniem zatwierdzania opartego na zasadach.

Zamykaj i bezpiecznie publikuj

Dostarczaj sprawozdania finansowe wszystkim zainteresowanym stronom i korzystaj z różnych metod współpracy, aby uwzględniać ich opinie.


Od faktury dostawcy do płatności — dzisiaj — 6 kroków

Obecnie typowy proces „Od faktury dostawcy do płatności” składa się z sześciu kroków.


 • Zarządzaj fakturami dostawców

  Stosuj routing oparty na regułach, aby zautomatyzować przetwarzanie faktur w sposób elektroniczny lub poprzez skanowanie faktur. Korzystaj z arkuszy kalkulacyjnych, aby przyspieszyć ręczne wprowadzanie danych.

 • Zarządzaj audytami, kwestiami spornymi i zatwierdzeniami

  Zarządzaj zezwoleniami opartymi na regułach z poziomu dowolnego urządzenia lub komputera. Rozstrzygaj spory i eliminuj zastoje za pomocą pulpitów opartych na rolach i bezpiecznych interakcji społecznościowych.

 • Zarządzaj przedpłatami i rabatami

  Zarządzaj przedpłatami z poziomu wielu urządzeń. Wykorzystuj konkurencyjne warunki płatności, aby optymalnie wykorzystywać możliwości uzyskiwania rabatów.

 • Zarządzaj zobowiązaniami

  Aktywnie monitoruj i przetwarzaj zobowiązania wobec dostawców i zobowiązania umowne, korzystając z metod bezpiecznej współpracy. Przetwarzaj płatności elektroniczne, zautomatyzowane lub płatności spoza cyklu.

 • Sprawdzaj codzienne działania

  Sprawdzaj i analizuj codzienne działania finansowe i miesięczne postępy.

 • Planuj zamykanie zobowiązań

  Przestrzegaj wcześniej zdefiniowanego harmonogramu zamykania. Sprawdzaj rejestr zobowiązań, bilans próbny oraz raporty uzgodnień. Zamykaj okres zobowiązań.


Modern Best Practice — prognoza nr 2 — 3 kroki

W 2015 r. Amerykańskie Centrum Produktywności i Jakości poinformowało, że bez względu na wielkość firmy przeciętny dział finansowy spędza 50% swojego czasu na przetwarzaniu transakcji*. W latach 2020. będzie to już niedopuszczalne. Ale możemy tę sytuację zmienić. Uwzględniając wpływ nowych technologii, przewiduje się, że nowa najlepsza praktyka dotycząca procesu „Od faktury dostawcy do płatności” będzie wymagać tylko trzech kroków.

* Magazyn CFO, „Analiza miesiąca: jak pracownicy działu finansów spędzają czas”, Mary C. Driscoll, 4 grudnia 2015 r.

Przetwarzaj transakcje z dostawcami

Zautomatyzuj ciągłe przetwarzanie faktur, audytów, kwestii spornych, zatwierdzeń, przedpłat, rabatów i zobowiązań.

Zarządzaj wyjątkami i ocenami

Wyjątki sterowane zaleceniami, oparte na zasadach, regułach biznesowych, wymaganiach dotyczących zgodności z przepisami i preferencjach użytkownika. Proces obejmuje potwierdzanie przez użytkownika zautomatyzowanej obsługi podobnych wyjątków i anomalii, z zastrzeżeniem zatwierdzania opartego na zasadach.

Zamykaj i bezpiecznie publikuj

Przestrzegaj harmonogramu regularnego regulowania zobowiązań, aby finalizować i zamykać transakcje z dostawcami.


Modele procesów przedstawione w e-booku „Oracle Modern Best Practice — prognoza” podlegają zasadom ujętym przez Oracle w Oświadczeniu dotyczącym programu „bezpieczna przystań” i prawom autorskim.

Zacznij