Document Understanding — funkcje

Bezpieczeństwo i dostępność

Rozwiązanie zbudowane z myślą o bezpieczeństwie i prywatności

OCI Document Understanding chroni prywatność klientów dzięki modelom, które nie przechowują żadnych danych do celów szkoleniowych, debugowania ani innych.

Łatwe wdrażanie

OCI Document Understanding to wszechstronna usługa, którą można wywołać za pomocą interfejsów API REST, wielu zestawów SDK (w tym Python i Java) lub wiersza poleceń OCI. Programiści mogą łatwo wdrożyć skalowalną usługę przetwarzania dokumentów bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu danologii lub uczenia maszynowego.

Modele SI gotowe do zastosowania w aplikacjach

Wyodrębnianie tekstu z zeskanowanych dokumentów, plików przesłanych z urządzeń mobilnych, PDF-ów i innych


Konsola OCI Document Understanding

OCI Document Understanding automatycznie wyodrębnia tekst z różnych plików dokumentów, w tym dokumentów, które są obrócone, przechylone lub zacienione, rozwiązując problemy z jakością, które często pojawiają się na etapie przetwarzania wydatków i wdrażania klientów.

Wyodrębnianie tabel i pól kluczowych z dokumentów

Automatycznie identyfikuj i wyodrębniaj strukturę tabeli z dokumentów, w tym relacje między wierszami i kolumnami w obrębie tabeli. W przypadku dokumentów dotyczących wydatków i tożsamości OCI Document Understanding może zidentyfikować pary klucz-wartość, takie jak nazwa sprzedawcy, suma i podatek.

Kategoryzacja dokumentów

Identyfikuj i klasyfikuj dokumenty według kategorii, takich jak faktury, paragony czy CV. Typowe zastosowania obejmują przetwarzanie wydatków oraz ulepszone wyszukiwanie i odzyskiwanie dokumentów.