Document Understanding — cennik

OCI Document Understanding

Produkt
Cena jednostkowa
Jednostka
Oracle Cloud Infrastructure — Document Understanding — OCR (pierwsze 5000 transakcji)

1000 transakcji
Oracle Cloud Infrastructure — Document Understanding — OCR (powyżej 5000 transakcji)

1000 transakcji
Oracle Cloud Infrastructure — Document Understanding — Document Properties (pierwsze 5000 transakcji)

1000 transakcji
Oracle Cloud Infrastructure — Document Understanding — Document Properties (powyżej 5000 transakcji)

1000 transakcji
Oracle Cloud Infrastructure — Document Understanding — Document Extraction (pierwsze 5000 transakcji)

1000 transakcji
Oracle Cloud Infrastructure — Document Understanding — Document Extraction (powyżej 5000 transakcji)

1000 transakcji

Metryka licencji

1000 transakcji: transakcje są zdefiniowane na potrzeby Oracle Cloud Infrastructure — Document Understanding jako liczba operacji na stronę, która jest dostarczana jako dane wejściowe do usługi (wywołanie API).

Pierwsze 5000 transakcji Oracle Cloud AI Services Document Understanding jest dostępnych w ramach bezpłatnej warstwy cenowej. W przypadku bezpłatnej warstwy cenowej można skorzystać tylko z 5000 transakcji tej usługi chmurowej. Jeśli przekroczysz tę liczbę, musisz zapłacić za kolejne transakcje zgodnie z cennikiem tej usługi chmurowej.

Pomiar i wykorzystanie

Wykorzystanie transakcji OCI Document Understanding jest mierzone poprzez obliczenie liczby transakcji — która jest zdefiniowana jako jedna operacja na jednej stronie w ramach jednej transakcji — wykorzystanych łącznie w punktach końcowych usługi w ciągu miesiąca. Liczba ta jest monitorowana co godzinę. Pięć tysięcy (5000) transakcji miesięcznie można będzie wykonać bez żadnych kosztów.

OCI Document Understanding — przykłady miesięcznych cen

Wyodrębnianie tekstu

Wyodrębnij warunki i harmonogram zobowiązań z 1000 umów miesięcznie, przy czym każda umowa ma 50 stron.

Miesięczny koszt optycznego rozpoznawania znaków:
1000 umów × (50 stron/umowa) × (1 USD / 1000) obrazów = 50 USD


Przetwarzanie paragonów

Wyodrębnij tekst i pary klucz-wartość z około 50 000 paragonów miesięcznie, aby zakończyć zwroty, przy czym każdy paragon ma długość 1 strony.

Miesięczny koszt wyodrębniania:
50 000 dokumentów × 1 strona/dokument × (10 USD/1000 stron) = 500 USD