Migracja do SaaS: dlaczego warto ją przeprowadzić i jak to zrobić

Natalie Gagliordi | strateg ds. treści | 16 marca 2023 r.

W miarę jak firmy przyspieszają projekty modernizacji IT, aby zminimalizować ryzyko i obniżyć koszty, chmury obliczeniowe i modele typu „jako usługa” nabierają rozpędu. Oprogramowanie jako usługa (Software as a service, SaaS) jest najszerzej przyjętym z segmentów chmury obliczeniowej. Organizacje korzystające z SaaS unikają kosztów początkowych i złożoności wynikającej z posiadania i utrzymywania własnych aplikacji, a jednocześnie mają pewność, że używają najbardziej aktualnej wersji oprogramowania, która oferuje najnowsze funkcje. W ramach SaaS dostępne jest oprogramowanie biznesowe, które wykorzystuje do prowadzenia działalności wiele największych firm na świecie. Zrozumienie, czym jest migracja do SaaS oraz dlaczego i jak należy ją przeprowadzić, jest pierwszym krokiem na drodze do podjęcia decyzji, czy jest to właściwy wybór dla Twojej firmy.

Co to jest SaaS?

Oprogramowanie jako usługa to oparty na chmurze model licencjonowania i dystrybucji oprogramowania, w ramach którego oprogramowanie i aplikacje są udostępniane przez Internet na zasadzie „pay-as-you-go”. SaaS zastępuje tradycyjny model oprogramowania lokalnego, w przypadku którego klient płaci raz za licencję oraz ponosi ewentualne opłaty za utrzymanie i aktualizacje, a następnie uruchamia je samodzielnie. Dostawcy SaaS opracowują, hostują i utrzymują aplikację w chmurze oraz zarządzają sprzętem, serwerami, bazami danych i kodem niezbędnymi do jej dostarczania. Oprogramowanie jako usługa jest jedną z trzech głównych kategorii chmury obliczeniowej — pozostałe dwie to infrastruktura jako usługa (infrastructure as a service, IaaS) i platforma jako usługa (platform as a service, PaaS) — i oferuje aplikacje na potrzeby kluczowych obszarów działalności, takich jak m.in. ERP, zarządzanie kapitałem ludzkim (human capital management, HCM), marketing czy operacje łańcucha dostaw.

SaaS istnieje od dziesięcioleci, ale obecnie jest to preferowany przez firmy sposób zakupu i użytkowania oprogramowania. Chociaż wiele czynników wpłynęło na tę zmianę, główną rolę w uczynieniu SaaS najlepszą opcją dla wielu firm —zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym — odegrały przedsiębiorstwa przedkładające OpEx nad CapEx, zespoły chcące zawsze mieć dostęp do najnowszych możliwości technologicznych, pracownicy dysponujący nieograniczonym dostępem do Internetu oraz ludzie oczekujący mobilnego dostępu do swoich aplikacji biznesowych.

IaaS, PaaS i SaaS

 • Termin infrastruktura jako usługa odnosi się do usług infrastruktury systemu chmurowego, które można wynająć od dostawcy usług, takich jak serwery, pamięć masowa czy usługi sieciowe. Elementy te są podstawowym budulcem chmury obliczeniowej. Z IaaS korzystają zazwyczaj firmy, które chcą tworzyć aplikacje od podstaw, posiadają aplikacje lokalne, które chcą przenieść w niezmienionej formie do chmury, lub chcą wewnętrznie kontrolować większość aspektów swojej infrastruktury.
 • Termin platforma jako usługa odnosi się do pamięci masowej, usług sieciowych i wirtualizacji wykorzystywanych w chmurze obliczeniowej, a także do narzędzi i oprogramowania — takich jak oprogramowanie pośredniczące, programy do zarządzania bazami danych, systemy operacyjne i narzędzia programistyczne — których programiści potrzebują do tworzenia aplikacji.
 • Oprogramowanie jako usługa to dostarczanie aplikacji w chmurze w formie usługi; w ramach tego modelu użytkownicy końcowi uzyskują dostęp do oprogramowania i aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji. Aplikacje SaaS często kupowane są na zasadzie subskrypcji lub na użytkownika.

Kluczowe różnice

 • W przeciwieństwie do produktów PaaS i IaaS, które wymagają wiedzy technicznej, produkty SaaS są w całości zarządzane przez dostawcę.
 • IaaS wymaga od firm posiadania umiejętności technicznych, które są niezbędne do skutecznej orkiestracji usług — co nie zawsze ma miejsce w przypadku SaaS lub PaaS — i oferuje większą kontrolę nad systemami operacyjnymi.
 • Decyzje o zakupie SaaS są często podejmowane przez (lub w dużej mierze od niego zależą) lidera jednostki biznesowej, która będzie korzystała z aplikacji — na przykład dyrektor finansowy może wybrać aplikacje księgowe SaaS — podczas gdy strategie IaaS i PaaS są zwykle prowadzone przez dział IT.

Kluczowe wnioski

 • Aplikacje SaaS są hostowane centralnie przez dostawcę chmury i udostępniane przez Internet na zasadzie „pay-as-you-go”.
 • SaaS umożliwia użytkownikom dostęp do aplikacji i danych z dowolnego miejsca za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji mobilnej.
 • SaaS zapewnia możliwość szybkiego reagowania na fluktuacje branżowe i rynkowe dzięki dostępowi do nowych funkcji i technologii.
 • SaaS zmniejsza ilość zasobów potrzebnych do instalacji i aktualizacji oprogramowania oraz zarządzania nim.
 • SaaS umożliwia firmom przejście od wydatków kapitałowych do wydatków operacyjnych, które są bardziej przewidywalne.

Dlaczego warto dokonać migracji do SaaS?

W przypadku tradycyjnej architektury lokalnej firmy instalują oprogramowanie na własnych komputerach i serwerach oraz we własnych centrach danych. SaaS pozwala firmom przejść na model, w ramach którego oprogramowanie jest hostowane centralnie przez dostawcę chmury.

Korzystając z SaaS, firmy mogą szybko dodawać nowe funkcje i aplikacje bez konieczności dużych inwestycji początkowych w infrastrukturę i personel IT w celu skonfigurowania i wdrożenia aplikacji oraz niezbędnego sprzętu. Migracja do modelu biznesowego SaaS eliminuje również potrzebę masowego zakupu licencji na oprogramowanie, dzięki czemu organizacje mogą płacić za usługi w formie miesięcznej subskrypcji, a tym samym zmniejszyć początkowe koszty wdrożenia. SaaS uwalnia firmy od uciążliwego cyklu aktualizacji oprogramowania, w ramach którego trzeba zdecydować, czy przeprowadzić kosztowną i skomplikowaną aktualizację, aby uzyskać nowe funkcje wprowadzone w najnowszej wersji. Zamiast tego dostawcy chmury regularnie dostarczają przez Internet nowe funkcje oprogramowania i najnowsze aktualizacje zabezpieczeń.

Logo IDC
OCI zapewnia wysoką wartość biznesową

Według IDC platforma OCI może zapewnić 474-procentowy zwrot z inwestycji w ciągu pięciu lat i 53-procentową redukcję całkowitego kosztu posiadania.

Korzyści płynące z migracji do SaaS

8 korzyści z migracji do SaaS: szybkość wdrażania, oszczędność kosztów, bezpieczeństwo, skalowalność, niezawodność, łatwość obsługi, koncentracja na innowacjach IT, szybsze wprowadzanie nowych funkcji
Główne korzyści z migracji do SaaS to oszczędność kosztów, skalowalność, szybkość wdrażania i niezawodność.

SaaS zapewnia firmom liczne korzyści, znacznie ograniczając zasoby wymagane do instalacji i aktualizacji oprogramowania oraz zarządzania nim. SaaS umożliwia także użytkownikom dostęp do aplikacji i danych z dowolnego miejsca.

1. Oszczędność kosztów
W ramach modelu SaaS dostawcy zewnętrzni opracowują, hostują, utrzymują i obsługują oprogramowanie przy niższych kosztach początkowych. SaaS umożliwia również przedsiębiorstwom przejście od wydatków kapitałowych na infrastrukturę do wydatków operacyjnych poprzez subskrypcje, co jest bardziej przewidywalne.

2. Szybkość wdrażania
Konwencjonalne wdrożenia lokalne wymagają skonfigurowania sprzętu w centrum danych i dostosowania oprogramowania do długiej listy wymagań biznesowych, więc użytkownicy zyskują dostęp do systemu dopiero po kilku miesiącach. W przypadku SaaS najlepsze praktyki branżowe są wbudowane, a użytkownicy potrzebują jedynie przeglądarki, aby uzyskać dostęp do aplikacji, więc zespoły mogą zacząć korzystać z systemu w ciągu kilku dni lub tygodni. Cały proces wdrażania jest więc znacznie szybszy.

3. Bezpieczeństwo
Usługi hostingu w chmurze zostały zaprojektowane z myślą o wymaganiach dotyczących prywatności. Pomagają one chronić dane wrażliwe. Dostawcy chmury mogą zainwestować w wiedzę i automatyzację, które pomogą im pozostawać na bieżąco z zagrożeniami bezpieczeństwa, trendami i najnowszymi poprawkami usuwającymi luki w zabezpieczeniach.

4. Skalowalność
Platformy SaaS oferują możliwość skalowania wykorzystania w górę i w dół w zależności od potrzeb firmy.

5. Niezawodność
W przypadku modelu SaaS dostawca usług jest odpowiedzialny za utrzymanie, operacje i ciągłość działalności, a umowy o poziomie usług pomagają określić oczekiwania dotyczące ciągłości świadczenia usług.

6. Łatwość obsługi
Organizacje, które wybierają SaaS, nie muszą instalować i uruchamiać aplikacji we własnych środowiskach lub centrach danych, ponieważ użytkownicy zazwyczaj uzyskują dostęp do SaaS za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji mobilnej.

7. Większa koncentracja na innowacjach w zakresie IT
Dzięki SaaS firmy nie muszą już inwestować w rozbudowany sprzęt do centrów danych ani sprzęt sieciowy, a zespoły IT nie muszą poświęcać czasu na zarządzanie oprogramowaniem i infrastrukturą lokalną. Zamiast tego specjaliści ds. IT mogą skupić się na usprawnianiu procesów i innowacjach technologicznych.

8. Szybsze wprowadzanie nowych funkcji
Dzięki stałemu cyklowi aktualizacji oprogramowania SaaS firmy mogą szybciej wprowadzać nowe funkcje i uaktualnienia do swoich operacji, co pozwala im korzystać z najnowszych możliwości i szybciej reagować na zmiany na rynku.

Wyzwania związane z migracją do SaaS

Przejście na model SaaS może wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Przenoszenie danych może być powolnym procesem wymagającym dużej przepustowości i wielu zasobów, ale dzięki starannemu planowaniu i przygotowaniu firmy mogą sprawić, że przebiegnie on płynnie.

6 wyzwań związanych z migracją do SaaS: koszty przejścia, kompatybilność, zmiana kultury, zapewnienie niezawodnej łączności, uzależnienie od dostawcy, planowanie bezpieczeństwa
Główne wyzwania związane z przejściem na model SaaS to kompatybilność, uzależnienie od dostawcy, koszty, zmiana kultury, planowanie bezpieczeństwa i zapewnienie niezawodnej łączności.

1. Koszty przejścia
Chociaż model SaaS generalnie pomaga firmom zaoszczędzić pieniądze na przestrzeni czasu, występują jednak koszty związane z migracją danych i procesów do nowej aplikacji oraz szkoleniem pracowników w zakresie korzystania z tej nowej aplikacji.

2. Kompatybilność
W zależności od tego, z jakich starszych systemów korzysta firma i jakie aplikacje chmurowe przyjmuje, integracja SaaS z istniejącymi narzędziami może być trudna.

3. Zmiana kultury
SaaS oznacza zależność od dostawcy chmury w zakresie utrzymania niezawodności oprogramowania i infrastruktury. Zespoły IT mogą mieć problemy z tym przesunięciem odpowiedzialności, jeśli organizacje nie zainwestują odpowiednio w zarządzanie zmianami, aby pomóc im w przygotowaniu się do migracji do SaaS.

4. Niezawodna łączność
Użytkownicy uzyskują dostęp do SaaS za pośrednictwem przeglądarek lub aplikacji mobilnych, więc potrzebują niezawodnego dostępu do Internetu. SaaS może nie być optymalnym rozwiązaniem w przypadku zastosowań, które wymagają wyjątkowo niskich opóźnień i szybkich reakcji.

5. Uzależnienie od dostawcy
Firmy mają tendencję do trzymania się tego samego dostawcy chmury, z usług którego korzystały podczas początkowej migracji, dlatego powinny zadbać o wybór zaufanego, stabilnego dostawcy, który może być ich partnerem technologicznym w dłuższej perspektywie.

6. Planowanie bezpieczeństwa
Firmy rozpoczynające korzystanie z chmury obliczeniowej i modelu SaaS muszą ustanowić solidne zasady bezpieczeństwa danych, aby chronić najważniejsze z nich. Przedsiębiorstwa nadal są odpowiedzialne za swoje zasady, konfiguracje i oceny bezpieczeństwa. Muszą jasno ustalić z dostawcami chmury, kto czym się zajmuje.

Modele migracji do SaaS

Proces migracji do SaaS jest zazwyczaj specyficzny dla danej firmy i podyktowany jej priorytetami. Po ustaleniu tych priorytetów biznesowych dokładna ścieżka migracji do SaaS staje się ćwiczeniem w zakresie priorytetyzacji. Niezależnie od wielkości i złożoności firmy celem jest zawsze minimalizacja zakłóceń, ryzyka i czasu potrzebnego do przejścia z jednej platformy na drugą.

Dwa kluczowe terminy, o których należy pamiętać, analizując modele migracji do SaaS, to pojedynczy dostęp i wielodostęp. W ramach pojedynczego dostępu każdy klient otrzymuje dedykowaną instancję oprogramowania działającą w oparciu o infrastrukturę, która nie jest współdzielona z innymi użytkownikami. W przypadku wielodostępu wykorzystywana jest współdzielona infrastruktura w celu zapewnienia wielu klientom dostępu do aplikacji SaaS.

1. Model migracji izolowanej
Jest to model migracji z pojedynczym dostępem, w przypadku którego organizacja wdrażająca SaaS korzysta z dedykowanego serwera lub dedykowanej infrastruktury do obsługi swojego produktu lub swojej usługi. Ten model jest idealny dla firm, które chcą uniknąć współdzielenia infrastruktury z innymi użytkownikami SaaS i mieć maksymalną kontrolę nad swoimi danymi — również nad tym, gdzie się one znajdują.

2. Model migracji warstwowej
W ramach tego modelu systemy są migrowane do SaaS przyrostowo, przy czym komponenty i funkcje są przenoszone do nowej architektury usługa po usłudze. Ten model pozwala firmom zacząć proces na małą skalę i powoli przechodzić do modelu wielodostępowego.

3. Model migracji danych
Model ten polega na przeniesieniu wszystkich danych jednocześnie z infrastruktury lokalnej do infrastruktury typu cloud native i może stanowić połączenie zarówno strategii migracji z pojedynczym dostępem, jak i z wielodostępem. Dużą zaletą jest to, że Twoje dane nie będą się różnić w zależności od modelu operacyjnego, dzięki czemu możesz zrezygnować z większości procesów lokalnych — a może nawet ze wszystkich.

4. Model migracji równoległej
W przypadku tego modelu firma wykonuje ten sam proces w dwóch systemach i porównuje wyniki. Model ten najczęściej stosuje się ze względu na wymóg zachowania zgodności z przepisami. Najlepszym przykładem jest oprogramowanie wykorzystywane do konsolidacji i zamknięcia finansowego w spółkach publicznych. Firma może chcieć przez kwartał porównywać skonsolidowane dane wyjściowe ze starego systemu lokalnego z danymi z nowej platformy SaaS, aby upewnić się, że nowy system generuje dokładne wyniki przed ich opublikowaniem.

5 kroków w procesie migracji do SaaS

Migracja do SaaS wymaga starannego planowania, ale nawet w przypadku najlepiej przygotowanych firm może się okazać, że poszczególne kroki tego procesu nie zawsze następują w ustalonej kolejności. Głównym celem jest zminimalizowanie zakłóceń związanych z migracją poprzez zastosowanie strategii w zakresie planowania, analizy i łagodzenia skutków zmian wprowadzanych w prowadzonej działalności.

5 kroków w procesie migracji do SaaS -- 1. Tworzenie mapy drogowej: ile kosztuje przejście na SaaS? 2. Projekt: jaka jest Twoja architektura i strategia integracji? 3. Zarządzanie zmianami: jak pomóc zespołom przyjąć nowe aplikacje i procesy? 4. Testowanie: jak sprawdzić, czy Twoja firma jest gotowa do migracji? 5. Migracja danych: możesz przeprowadzić ją samodzielnie lub poprosić o pomoc ekspertów.
Proces przechodzenia na model SaaS obejmuje pięć kluczowych kroków: tworzenie mapy drogowej, projekt, zarządzanie zmianami, testowanie i migrację danych.

1. Tworzenie mapy drogowej
Oszacuj zakres prac poprzez ocenę istniejącej architektury i możliwości aplikacji oraz stwórz mapę drogową, wykorzystując badania, analizy i planowanie strategiczne. Ten etap pomaga przedsiębiorstwom oszacować ilość wymaganej pracy.

2. Projekt
Ten etap jest ściśle związany z etapem tworzenia mapy drogowej. Na tym etapie firmy określają, czy muszą całkowicie przeprojektować istniejącą architekturę, bazę danych i bazę kodu. Ważna jest tutaj strategia integracji. Celem projektu powinno być zminimalizowanie liczby dostosowań aplikacji SaaS, tak aby zespoły przyjmowały wbudowane najlepsze praktyki poprzez zmianę swoich procesów, a nie zmianę aplikacji w celu dopasowania jej do starych procesów.

3. Zarządzanie zmianami
Etap zarządzania zmianami powinien obejmować cały proces migracji w celu usprawnienia przyjmowania nowych systemów poprzez szkolenia i pętle informacji zwrotnych. Etap ten może decydować o tym, czy proces migracji do SaaS zakończy się sukcesem czy porażką.

4. Testowanie
Na tym etapie aplikacje, integracje i systemy są testowane pod kątem wydajności i stabilności, aby zapewnić płynny proces migracji.

5. Migracja danych
Po zakończeniu analizy i planowania należy przejść do realizacji i wdrażania.

Jak stwierdzić, czy Twoja firma jest gotowa na wdrożenie SaaS

Organizacje są gotowe do wdrożenia SaaS, jeśli chcą prowadzić swoje procesy biznesowe z wykorzystaniem najlepszych praktyk branżowych oraz uzyskać dostęp do najnowszych możliwości i funkcji. Dzięki SaaS najlepsze praktyki branżowe są wbudowane w aplikacje. Oznacza to, że większość organizacji będzie musiała zmienić swoje procedury pracy, aby wykorzystać te najlepsze praktyki — inaczej niż w przypadku starego modelu oprogramowania, zgodnie z którym organizacje dostosowywały oprogramowanie do swojego unikalnego podejścia do rozliczeń, kadr, zarządzania sprzedażą itd. W związku z tym dostawcy SaaS stale dodają nowe funkcje do swoich aplikacji. Niektórzy dostawcy chmury udostępniają nowe funkcje nawet raz na kwartał, a aktualizacje są dostarczane online przez przeglądarkę, więc nie ma potrzeby przeprowadzania ich po stronie klienta. Gdy pracownicy korzystają z najbardziej efektywnych aplikacji i najnowszych funkcji, mogą zwiększyć produktywność, co prowadzi do oszczędności kosztów i ostatecznie do większych zysków.

Firmy, które nie chcą już być odpowiedzialne za aktualizacje i utrzymanie aplikacji, są również pierwszymi kandydatami do migracji do SaaS. SaaS sprawia, że firmowi specjaliści ds. technologii mogą poświęcać więcej czasu na innowacje, takie jak stosowanie uczenia maszynowego w nowych obszarach działalności lub znajdowanie nowych możliwości zwiększenia automatyzacji.

Zmodernizuj swoją firmę dzięki SaaS

Ostatecznie organizacje zdecydują się na migrację do SaaS, jeśli ich konwencjonalne podejście lokalne nie będzie już spełniało ich celów biznesowych. Biorąc pod uwagę możliwości, koszty i bezpieczeństwo, coraz więcej firm uznaje migrację do SaaS za lepszą drogę do osiągnięcia swoich celów.

Gdy już ustalisz, że migracja do SaaS jest właściwym krokiem dla Twojej firmy, należy wybrać dostawcę chmury, który spełni Twoje potrzeby. Oracle Fusion Cloud Applications Suite to kompletny pakiet aplikacji SaaS, który zapewnia wbudowane najlepsze praktyki branżowe dotyczące kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym finansów, zasobów ludzkich, operacji w łańcuchu dostaw oraz sprzedaży i marketingu. Aplikacje te pomagają organizacjom zwiększyć wydajność, obniżyć koszty IT i osiągać lepsze wyniki. Oracle co kwartał wydaje aktualizacje swoich aplikacji chmurowych, dając firmom dostęp do nowych funkcji i możliwości oraz najbardziej aktualnej technologii. Natomiast dzięki systemom ERP i HCM w chmurze znacznie łatwiej jest oferować zdalny dostęp do narzędzi takich jak raportowanie wydatków czy portale świadczeń za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Migracja do SaaS — często zadawane pytania

Jakie są trzy główne fazy migracji do chmury?

Trzy główne fazy to przygotowanie, planowanie i migracja.

Jakie jest siedem strategii migracji do chmury znanych jako „7 R”?

Siedem popularnych strategii migracji w celu przeniesienia aplikacji do chmury to refactoring, replatforming, repurchasing, rehosting, relocating, retaining i retiring.

Co to jest model wdrażania SaaS?

Model wdrażania SaaS odnosi się do dostarczania oprogramowania na zasadzie subskrypcji lub na użytkownika, w przeciwieństwie do tradycyjnego, lokalnego modelu wdrażania oprogramowania.

Nowoczesna chmura zapewniająca korzyści ekonomiczne

Dowiedz się więcej o tym, jak podejście zastosowane na platformie OCI tworzy zróżnicowane środowisko chmurowe i zapewnia korzyści ekonomiczne.