Autonomous Database: usiądź wygodnie, odpręż się i pozwól Oracle prowadzić.
Autonomous Database: usiądź wygodnie, odpręż się i pozwól Oracle prowadzić.

Larry Ellison prezentuje pierwsze na świecie rozwiązanie do autonomicznego przetwarzania transakcji

Weź udział w jednych z serii organizowanych na całym świecie warsztatów poświęconych rozwiązaniom autonomicznym

Szybciej wdrażaj innowacje dzięki rozwiązaniu Oracle Autonomous Transaction Processing.

Weź udział w jednych z serii organizowanych na całym świecie warsztatów poświęconych rozwiązaniom autonomicznym

Sensa Analytics

Łatwe, szybkie i elastyczne korzystanie z rozwiązania Oracle Autonomous Data Warehouse.

Dowiedz się

Dowiedz się więcej na temat autonomicznego przetwarzania transakcji

Co to jest
Jak to działa

Porównaj

Wypróbuj

Wdróż bazę danych w ciągu kilku sekund.

Wypróbuj teraz

Kup

Rozpocznij już dziś

Kup teraz

Co to jest Autonomous Transaction Processing?

Autonomous Transaction Processing to jedna z usług chmurowych oparta na samoczynnie działającym oraz automatycznie zabezpieczającym i naprawiającym się rozwiązaniu Oracle Autonomous Database. Usługa ta wykorzystuje samouczenie się maszyn i automatyzację w celu wyeliminowania pracy człowieka, błędów ludzkich oraz ręcznej optymalizacji, zapewniając w ten sposób bezprecedensowe oszczędności, bezpieczeństwo, dostępność i produktywność. Rozwiązanie Autonomous Transaction Processing obsługuje w ramach jednej bazy danych złożoną mieszankę wymagających wysokiej wydajności transakcji, sprawozdawczości, zadań wsadowych, Internetu rzeczy (IoT) i samouczenia się maszyn, znacznie upraszczając tworzenie i wdrażanie aplikacji oraz umożliwiając generowanie analiz w czasie rzeczywistym, personalizację i wykrywanie oszustw.

Jak to działa

Samoczynne działanie

Oferuje autonomiczne zarządzanie bazą danych oraz jej monitorowanie i optymalizację

Rozwiązanie Oracle Autonomous Transaction Processing oferuje skalowalną bazę danych do zastosowań o znaczeniu newralgicznym opartą na infrastrukturze Oracle Exadata. Automatyzuje ono instalowanie poprawek, uaktualnianie i optymalizację bez interwencji człowieka i przestojów. Użytkownicy mogą błyskawicznie tworzyć nowe autonomiczne bazy danych i łatwo przekształcać istniejące bazy danych, co radykalnie obniża koszty i przyspiesza wprowadzanie produktów na rynek. Rozwiązanie pozwala błyskawicznie skalować moc obliczeniową i pamięć masową online, odpowiednio do potrzeb. Zintegrowane algorytmy samouczenia się maszyn umożliwiają opracowywanie aplikacji, które generują prognozy w czasie rzeczywistym, dotyczące na przykład spersonalizowanych zakupów i wykrywania oszustw. Tylko dzięki rozwiązaniu Oracle Autonomous Transaction Processing system Twojej firmy będzie jeszcze bardziej odporny i samowystarczalny.

Automatyczne zabezpieczanie
Automatyczne zabezpieczanie

Automatycznie zapobiega kradzieży danych i przez całą dobę reaguje na cyberataki

Rozwiązanie Autonomous Transaction Processing instaluje poprawki zabezpieczeń online, zapewniając ochronę przed znanymi cyberatakami. Szyfruje wszystkie dane, zarówno w stanie spoczynku, jak i podczas pracy. Zapobiega również podglądaniu przez administratorów wrażliwych danych z aplikacji. Przedsiębiorstwo może mieć pewność, że hiperczujna baza danych Oracle z należytą dbałością chroni jego dane, ocenia alerty o zagrożeniach bezpieczeństwa i łagodzi skutki tych zagrożeń — przez całą dobę.

Automatyczne zabezpieczanie
Automatyczne naprawianie

Eliminacja przestojów w działalności biznesowej dzięki dostępności na poziomie 99,995%

Automatycznie chroni przed wszelkiego rodzaju przestojami, w tym przed awariami systemu, koniecznością konserwacji, ludzkimi błędami i zmianami w modelu danych aplikacji, nie zapominając przy tym o tworzeniu kopii zapasowych. Oracle gwarantuje mniej niż 2,5 minuty przestojów na miesiąc, planowanych i nieplanowanych.

Automatyczne naprawianie
Zalety rozwiązań autonomicznych

Korzyści dla firmy

Ograniczenie kosztów

Ograniczenie kosztów

Kompleksowa automatyzacja eksploatacji bazy danych i infrastruktury pozwala zmniejszyć koszty administracyjne nawet o 80%. Wysoka wydajność automatycznie optymalizującej się bazy danych wraz z elastycznym modelem płacenia tylko za faktycznie wykorzystane zasoby (pay-per-use) pozwala obniżyć koszty eksploatacji nawet o 90%.

Ograniczenie ryzyka

Ograniczenie ryzyka

Automatyczne instalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń bez przestojów eliminuje podatność na cyberataki. Chroni przed wszelkiego rodzaju przestojami, w tym przed awariami systemu, koniecznością konserwacji, ludzkimi błędami i zmianami w modelu danych aplikacji. Oracle Database Vault zapobiega podglądaniu przez administratorów danych użytkowników.

Szybsze wdrażanie innowacji

Szybsze wdrażanie innowacji

Dzięki wyeliminowaniu potrzeby przeprowadzania konserwacji baz danych administratorzy tych baz mogą skupić się na lepszym wykorzystaniu dostępnych danych. Możliwość błyskawicznego tworzenia i korzystania z baz danych, które nie wymagają ręcznej optymalizacji ani planowania wydajności, zwiększa sprawność działania programistów. Zintegrowane algorytmy samouczenia się maszyn umożliwiają opracowywanie aplikacji, które generują prognozy w czasie rzeczywistym, dotyczące na przykład spersonalizowanych zakupów i wykrywania oszustw.

Optymalizacja pod kątem przetwarzania transakcji i obciążeń mieszanych

Optymalizacja pod kątem przetwarzania transakcji i obciążeń mieszanych

Optymalizacja pod kątem przetwarzania transakcji i obciążeń mieszanych. Łatwość użytkowania na potrzeby tworzenia i wdrażania aplikacji, w tym obciążeń o znaczeniu newralgicznym obejmujących zarówno przetwarzanie transakcji, jak i analizę danych. Algorytmy samouczenia się maszyn zapewniają automatyczne indeksowanie, buforowanie i kompresję.

Rozwiązania Oracle zapewniają 12 razy szybsze przetwarzanie transakcji i 100 razy szybsze przetwarzanie obciążeń mieszanych w porównaniu z rozwiązaniem AWS Aurora.

Przykłady zastosowań u klientów

Przykłady zastosowań bazy danych u klientów

Odkryj możliwości autonomicznej bazy danych

Biblioteka szkoleń dotyczących baz danych

Przedstawiamy Oracle Autonomous Database
Przedstawiamy Oracle Autonomous Database

Juan Loaiza, wiceprezes Oracle, przedstawia platformę Autonomous Database.

iPaper
Autonomous Database — przetwarzanie transakcji

Szybsze wdrażanie innowacji dzięki rozwiązaniu Autonomous Database

Przewodnik po rozwiązaniu Oracle Autonomous Transaction Processing
Przewodnik po rozwiązaniu Oracle Autonomous Transaction Processing

Dowiedz się, dlaczego opracowywanie i wdrażanie aplikacji stało się szybsze i łatwiejsze dzięki rozwiązaniu Autonomous Transaction Processing

Sprawdź dodatkowe zasoby dotyczące systemu bazodanowego Oracle Database