Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle Autonomous Transaction Processing teraz dostępne w dedykowanej infrastrukturze chmury

 

 

“Dzięki Oracle Autonomous Database udało nam się zwiększyć wydajność nawet 75 razy. W połączeniu z elastycznością i bezpieczeństwem Oracle Cloud możliwości są nieograniczone. Dzięki tej bazie danych Jasci aktywnie przebudowuje swoją pozycję w naszej branży.”

Craig Wilensky, CEO, Jasci

Dowiedz się

Dowiedz się więcej na temat autonomicznego przetwarzania transakcji

Posłuchaj podcastu (8:02)
Przeczytaj blog

Porównaj

Wypróbuj

Instaluj bazę danych w ciągu kilku sekund.

Wypróbuj teraz

Kup

Rozpocznij już dziś

Kup teraz

Co to jest Autonomous Transaction Processing?

Oracle Autonomous Transaction Processing to jedna z usług chmurowych oparta na samoczynnie działającym oraz automatycznie zabezpieczającym i naprawiającym się rozwiązaniu Oracle Autonomous Database. Usługa ta wykorzystuje samouczenie się maszyn i automatyzację w celu wyeliminowania pracy człowieka, błędów ludzkich oraz ręcznej optymalizacji, zapewniając w ten sposób bezprecedensowe oszczędności, bezpieczeństwo, dostępność i produktywność. Obecnie Oracle oferuje Oracle Autonomous Database w nowej opcji wdrożeniowej Dedicated, która zapewnia klientom konfigurowalną chmurę prywatnych baz danych działającą na dedykowanej infrastrukturze Oracle Exadata w Oracle Cloud. Oracle Autonomous Database Dedicated oferuje jeszcze większe bezpieczeństwo, niezawodność i kontrolę.

Jak to działa

Samoczynne działanie

Oferuje autonomiczne zarządzanie bazą danych oraz jej monitorowanie i optymalizację

Rozwiązanie Oracle Autonomous Transaction Processing oferuje skalowalną bazę danych do zastosowań o znaczeniu newralgicznym opartą na infrastrukturze Oracle Exadata. Automatyzuje ono instalowanie poprawek, uaktualnianie i optymalizację bez interwencji człowieka i przestojów. Użytkownicy mogą błyskawicznie tworzyć nowe autonomiczne bazy danych i łatwo przekształcać istniejące bazy danych, co radykalnie obniża koszty i przyspiesza wprowadzanie produktów na rynek. Rozwiązanie pozwala błyskawicznie skalować moc obliczeniową i pamięć masową online, odpowiednio do potrzeb. Zintegrowane algorytmy samouczenia się maszyn umożliwiają opracowywanie aplikacji, które generują prognozy w czasie rzeczywistym, dotyczące na przykład spersonalizowanych zakupów i wykrywania oszustw. Dzięki rozwiązaniu Oracle Autonomous Transaction Processing system Twojej firmy będzie jeszcze bardziej odporny i samowystarczalny.

Automatyczne zabezpieczanie
Automatyczne zabezpieczanie

Automatycznie zapobiega kradzieży danych i przez całą dobę reaguje na cyberataki

Rozwiązanie Autonomous Transaction Processing instaluje poprawki zabezpieczeń online, zapewniając ochronę przed znanymi cyberatakami. Szyfruje wszystkie dane, zarówno w stanie spoczynku, jak i podczas pracy. Zapobiega również podglądaniu przez administratorów wrażliwych danych z aplikacji. Przedsiębiorstwo może mieć pewność, że hiperczujna baza danych Oracle z należytą dbałością chroni jego dane, odbiera alerty o zagrożeniach bezpieczeństwa i łagodzi skutki tych zagrożeń — przez całą dobę.

Automatyczne zabezpieczanie
Automatyczne naprawianie

Eliminacja przestojów w działalności biznesowej dzięki dostępności na poziomie 99,995%

Automatycznie chroni przed wszelkiego rodzaju przestojami, w tym przed awariami systemu, koniecznością konserwacji, ludzkimi błędami i zmianami w modelu danych aplikacji, nie zapominając przy tym o tworzeniu kopii zapasowych. Oracle gwarantuje mniej niż 2,5 minuty przestojów na miesiąc, planowanych i nieplanowanych.

Automatyczne naprawianie
Zalety rozwiązań autonomicznych

Korzyści dla firmy

Ograniczenie kosztów

Ograniczenie kosztów

Kompleksowa automatyzacja eksploatacji bazy danych i infrastruktury pozwala zmniejszyć koszty administracyjne nawet o 80%. Wysoka wydajność automatycznie optymalizującej się bazy danych wraz z elastycznym modelem płacenia tylko za faktycznie wykorzystane zasoby (pay-per-use) pozwala obniżyć koszty eksploatacji nawet o 90%.

Ograniczenie ryzyka

Ograniczenie ryzyka

Automatyczne instalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń bez przestojów eliminuje podatność na cyberataki. Chroni przed wszelkiego rodzaju przestojami, w tym przed awariami systemu, koniecznością konserwacji, ludzkimi błędami i zmianami w modelu danych aplikacji. Oracle Database Vault zapobiega podglądaniu przez administratorów danych użytkowników.

Szybsze wdrażanie innowacji

Szybsze wdrażanie innowacji

Dzięki wyeliminowaniu potrzeby przeprowadzania konserwacji baz danych administratorzy tych baz mogą skupić się na lepszym wykorzystaniu dostępnych danych. Możliwość błyskawicznego tworzenia i korzystania z baz danych, które nie wymagają ręcznej optymalizacji ani planowania wydajności, zwiększa sprawność działania programistów. Zintegrowane algorytmy samouczenia się maszyn pozwalają tworzyć aplikacje wykonujące prognozy w czasie rzeczywistym, np. spersonalizowane systemy wykrywania nieautoryzowanych zakupów i oszustw, a wstępnie instalowana technologia Oracle APEX pozwala tworzyć lekkie, skalowane i bezpieczne aplikacje oparte na danych.

Optymalizacja pod kątem przetwarzania transakcji i obciążeń mieszanych

Optymalizacja pod kątem przetwarzania transakcji i obciążeń mieszanych

Optymalizacja pod kątem przetwarzania transakcji i obciążeń mieszanych. Łatwość użytkowania na potrzeby tworzenia i wdrażania aplikacji, w tym obciążeń o znaczeniu newralgicznym obejmujących zarówno przetwarzanie transakcji, jak i analizę danych. Algorytmy samouczenia się maszyn zapewniają automatyczne indeksowanie, buforowanie i kompresję.

Rozwiązania Oracle zapewniają 12 razy szybsze przetwarzanie transakcji i 100 razy szybsze przetwarzanie obciążeń mieszanych w porównaniu z rozwiązaniem AWS Aurora.

Applied Precision Medicine zyskuje autonomię dzięki Oracle

Richard Rendell — dyrektor zarządzający Applied Precision Medicine — mówi, że w leczeniu chorób nie istnieją metody uniwersalne. Każdy przypadek jest inny. Zobacz, jak dzięki Oracle Autonomous Data Warehouse powstają indywidualne programy leczenia ratujące życie.

National Pharmacies używa Oracle Autonomous Database, by połączyć rozproszony system w całość

Ryan Klose, dyrektor generalny National Pharmacies, opowiada, jak Oracle Autonomous Database pomaga w integracji danych pacjentów, umożliwiając podejmowanie bardziej świadomych decyzji i zwiększenie skuteczności leczenia.

Data Intensity i generowanie sprawozdań z wykorzystaniem Oracle Autonomous Database

Data Intensity rewolucjonizuje raportowanie finansowe i usprawnia rozwój, zapewniając 5-krotnie wyższą wydajność, 10-krotnie większą liczbę użytkowników, 10-krotnie mniej zasobów, koszty niższe o 225 tys. USD oraz zerową administrację przy użyciu Oracle Autonomous Data Warehouse.

Przykłady wdrożeń u klientów

Przykłady zastosowań bazy danych u klientów

Odkryj możliwości autonomicznej bazy danych

Biblioteka szkoleń dotyczących baz danych

Oracle Autonomous Transaction Processing — prezentacja wideo
Oracle Autonomous Transaction Processing — prezentacja

Dostarczanie, ładowane i skalowanie baz danych bez skomplikowanej obsługi i dostrajania.

Informacje dla kadry kierowniczej
Przedstawiamy rozwiązanie Autonomous Transaction Processing

Oracle Autonomous Transaction Processing zapewnia autonomię.

Nowe oblicze architektury IT baz danych dzięki Oracle Autonomous Database w wersji Dedicated
Nowe oblicze architektury IT baz danych dzięki Oracle Autonomous Database w wersji Dedicated

Oracle Autonomous Transaction Processing pozwala stworzyć prywatną chmurę bazy danych w chmurze publicznej.

Sprawdź dodatkowe zasoby dotyczące systemu bazodanowego Oracle Database