Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle — rozwiązania SCM — Global Trade Management

Maksymalizacja wydajności operacji logistycznych

Zarządzanie transportem i globalną działalnością handlową oraz usprawnienie obsługi bieżących potrzeb związanych z magazynowaniem.

Global Trade Management

Zoptymalizuj i usprawnij procesy biznesowe związane z handlem międzynarodowym. Unikatowe, globalne rozwiązania Oracle do zapewniania zgodności z przepisami umożliwiają firmom dowolnej wielkości centralne zarządzanie ich globalną działalnością handlową. Przez nałożenie danych handlowych i kamieni milowych na informacje o fizycznym przepływie towarów zyskujesz niezrównaną widoczność i kontrolę zarówno nad zamówieniami, jak i wysyłkami. Dzięki temu zapewniasz przestrzeganie globalnych przepisów handlowych.

Kontrola stron objętych ograniczeniami

Kontrola stron objętych ograniczeniami

Zapewnij zgodność z przepisami, właściwie kontrolując transakcje przy uwzględnieniu rządowych list dotyczących zarówno importu, jak i eksportu.

 • Zwiększenie bezpieczeństwa przez zapewnienie, że żadne towary nie są wysyłane do zakazanych krajów, organizacji lub osób
 • Przeprowadzanie szybkiej i skutecznej kontroli w środowiskach o dużym natężeniu przepływu towarów za pomocą pulpitu roboczego do kontroli stron objętych ograniczeniami
 • Spełnianie wymagań dotyczących kontroli oraz podejmowanie szybkich i świadomych decyzji dzięki elastycznym opcjom mechanizmu uzgadniania
Zgodność z przepisami prawa handlowego

Zgodność z przepisami prawa handlowego

Łatwiejsze przeprowadzanie pod względem prawnym i organizacyjnym złożonych transakcji międzynarodowych.

 • Centralizacja przestrzegania przepisów w handlu międzynarodowym dzięki globalnemu podejściu, które uwzględnia scenariusze typu „z dowolnego miejsca w dowolne miejsce”
 • Zmniejszenie ryzyka finansowego związanego z koniecznością przestrzegania przepisów z zachowaniem możliwości prowadzenia dowolnej działalności w dowolnym kraju
 • Lepsze wykorzystanie kapitału obrotowego poprzez zapewnienie ciągłego przepływu towarów
Customs Management

Customs Management

Zarządzaj przechowywaniem globalnej dokumentacji celnej i przekazuj władzom oraz partnerom handlowym dokładne informacje dotyczące wszystkich transakcji międzynarodowych.

 • Nadzór nad procedurami i dokumentami celnymi, ich widoczność i kontrola
 • Mniejsze ryzyko grzywien i kar dzięki przesyłaniu dokumentów drogą elektroniczną i dokładnej komunikacji z pośrednikami handlowymi
 • Automatyzacja procedur przechowywania dokumentacji celnej, współpracy z pośrednikami handlowymi i przesyłania dokumentów drogą elektroniczną
 • Zmniejszenie ryzyka finansowego związanego z karami celnymi i opłatami za przechowywanie z zachowaniem możliwości prowadzenia działalności w dowolnym kraju
Global Trade Intelligence

Global Trade Intelligence

Monitoruj kluczowe wskaźniki wydajności i przechodź bezpośrednio od analizy do działania.

 • Monitorowanie metryk pod kątem celów biznesowych, testów porównawczych i prognoz za pomocą możliwych do konfigurowania kokpitów nawigacyjnych
 • Bezproblemowe nawigowanie między informacjami historycznymi i operacyjnymi
 • Podejmowanie skutecznych decyzji dzięki opartym na roli alertom dotyczącym wyjątków i odchyleń od planów
 • Szybkie identyfikowanie pozytywnych i negatywnych trendów w operacjach transportowych
Film: Crane Aerospace zyskuje szybki zwrot z inwestycji dzięki GTM Cloud (1:28)
Szacowany koszt towaru z wyładunkiem

Szacowany koszt towaru z wyładunkiem

Zyskaj finansowy wgląd w Twoje koszty związane z rozległym łańcuchem dostaw, w tym w opłaty transportowe i manipulacyjne, ubezpieczenia, cła oraz podatki.

 • Strategiczne zaopatrywanie w produkty i komponenty z lokalizacji o najniższym koszcie przez identyfikowanie i mierzenie wszystkich kosztów związanych z rozległym łańcuchem dostaw
 • Otrzymywanie automatycznych informacji finansowych o różnicach między rzeczywistą a szacowaną ceną towaru z wyładunkiem
 • Wgląd we wszystkie rzeczywiste koszty związane z nabywaniem produktów

Powiązane produkty i zasoby

Pierwsze kroki