Oracle Trust Center

Zabezpieczenia

Poznaj praktyki bezpieczeństwa korporacyjnego firmy Oracle, w tym polityki, zarządzanie, praktyki i Oracle Software Security Assurance.

Dowiedz się więcej na temat kontroli zabezpieczeń dostępnych w usługach w chmurze firmy Oracle, przeglądając branżowe kwestionariusze CAIQ wypełnione przez firmę Oracle.

Blog Corporate Security zapewnia aktualne informacje i dodatkowe spostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń.

Zgodność z przepisami dotyczącymi chmury

Firma Oracle zaleca, aby klienci korzystający z usług w chmurze przeanalizowali swoją strategię dotyczącą rozwiązań w chmurze w celu określenia przydatności korzystania z usług w chmurze w świetle ich zobowiązań prawnych i zgodności z przepisami.

Poznaj poświadczenia zgodności uzyskane dla każdej linii działalności firmy oferującej usługi w chmurze. Ponadto firma Oracle udostępnia ogólne informacje na temat zgodności z przepisami oraz zalecenia techniczne dotyczące korzystania z usług w chmurze w formie poradników.

Dostępność usług w chmurze

Dostępność usług w chmurze firmy Oracle można monitorować, odwiedzając następujące strony:

Prywatność

Polityki prywatności firmy Oracle przedstawiają sposób, w jaki firma szanuje Twoje preferencje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych.

Polityki te są dostosowane do różnych sposobów gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i przetwarzania danych osobowych przez poszczególne linie działalności firmy Oracle.

Umowy dotyczące korzystania z usług w chmurze

Firma Oracle ma standardowe warunki i postanowienia regulujące korzystanie z usług w chmurze.

Dokumenty te pomagają zrozumieć zobowiązania umowne między Tobą a firmą Oracle.