Oracle Modern İdeal Uygulama Yöntemi—Hedef Belirlemeden Performansa Kadar Süreç

Hedef Belirlemeden Performansa Kadar Süreç
Çalışan ve Şirket Hedeflerini Uyumlu Hale Getirin

Hedef Belirlemeden Performansa Kadar Süreç

Mobil, sosyal, analitik ve buluttan faydalanarak çalışan hedeflerini ve genel iş hedeflerini yakın bir uyum içerisine getirin. Bireysel hedefleri taslak haline getirmek, gözden geçirmek ve sonlandırmak için güvenli sosyal işbirliğinden faydalanın. Hedeflere ulaşıldığında çalışan profillerini otomatik olarak güncelleyin. Çalışan ve ekip performansını izleyin ve tahmin edin.

Çalışan Hedeflerini Paylaşın, İzleyin ve Yönetin

  • Hedeflere dayanarak çalışan performansını değerlendirin
  • Farklılaştırılmış teşviklendirmeyi kullanarak performans için ödeme uygulayın
  • Kurum hedeflerini ve bireysel hedefleri izleyin ve yönetin
  • Hedefleri, genel yetenek yönetimi süreciyle uyumlu hale getirin
  • İş gücü performansı ilerleme durumu ve kuruluş hedefleriyle uyumluluk ile ilgili öngörü kazanın
  • Hedefleri, benzersiz işlevsel, kurumsal ve coğrafi gereksinimlere uygun şekilde uyarlayın
  • İşbirliği ve sürekli geribildirim sayesinde performansı artırın ve hedef ilerlemesini hızlandırın

Hedefleri ve İş Hedeflerini Uyumlu Hale Getirin
Hedefleri ve İş Hedeflerini Uyumlu Hale Getirin simgesi Mobil. Analitik. Sosyal.

Hedefleri ve İş Hedeflerini Uyumlu Hale Getirin

Çalışan hedeflerini tanımlayın ve iş hedefleriyle uyumlu hale getirin. Gösterge panelleri ile hedef ilerlemesini gözden geçirin.


Hedefleri Taslak Haline Getirin
Mobil. Sosyal. simgesi Mobil. Sosyal.

Hedefleri Taslak Haline Getirin

Çalışan, belirlenen hedefleri başarmak için hedeflerin ilk taslağını yöneticiyle paylaşır.


Mobil. Sosyal.

Sosyal ile Hedef Gerçekleştirmeyi İyileştirin

Hedef süreçlerini geliştirmek ve başarı olasılığını arttırmak için gömülü olarak sunulan güvenli sosyal işbirliğini kullanın.


Hedefleri Sonlandırın
Hedefleri Sonlandırın simgesi Mobil.

Hedefleri Sonlandırın

Geribildirime dayanarak hedefleri kabul edin ve sonlandırın.


Çalışan Kendi Kendine Değerlendirmesi
Çalışan Kendi Kendine Değerlendirmesi simgesi Mobil.

Çalışan Kendi Kendine Değerlendirmesi

Çalışan, yetkinlikleri ve hedefleri konusundaki performansını ölçmek için kendi kendine değerlendirme gerçekleştirir.


Hedefleri Sonlandırın
Hedefleri Sonlandırın simgesi Mobil. Sosyal. Büyük Veriler.

Üçüncü Taraf Geribildirimi İsteyin

Çalışan, ilgili üçüncü tarafları belirler ve onlardan bireysel performansla ilgili geribildirim sağlamasını ister.


Hedefleri Sonlandırın
Hedefleri Sonlandırın simgesi Mobil. Sosyal.

Performans Değerlendirmesini Tamamlayın

Performans derecelendirmesi sağlayın ve değerlendirmeyi sonlandırın.


Hedefleri Sonlandırın
Mobil. Analitik. simgesi Mobil. Analitik.

Çalışan ve Ekip Performansını Tahmin Edin

Gerekli olduğu şekilde öncelikli önlemleri uygulamak için gönüllü devir ve performans tahmini yapın.


Başlarken

Size Yardım için Buradayız

Satış Uzmanı ile Görüşün

Deneme

Oracle Cloud'u Deneyin

Konuya göre kaydolun