Řešení Oracle SCM – Manufacturing Intelligence

Dosáhněte skvělých výsledků při výrobě
Dosáhněte skvělých výsledků při výrobě

Zjednodušte celé své výrobní cykly, dosáhněte skvělých provozních výsledků, zvyšujte viditelnost a spolupráci, omezujte riziko a prosazujte dodržení souladu s předpisy.

Manufacturing Intelligence

Maximalizujte zisky a optimalizujte produktivitu s komplexním přístupem ke sběru a analýze výkonnostních údajů v reálném čase.

Analýza dat na pracovišti

Analýza dat na pracovišti

Průběžně shromažďujte data z pracoviště a synchronizujte je s údaji ve vašem systému ERP.

 • Shromažďujte, třiďte a zpracovávejte údaje z různorodých zdrojů a ukládejte je v jednotném zabezpečeném úložišti.
 • Shromažďujte data z pracoviště, která pochází z řady kontrolních systémů a senzorů.
 • Sledujte efektivitu produkce v reálném čase prostřednictvím předem vytvořených analytických řídicích panelů a hlášení.
Strategické řízení nákladů

Strategické řízení nákladů

Proměňte stav vašeho provozu prostřednictvím přístupu ke komplexním analýzám nedostatečně využívaných údajů o nákladech v reálném čase.

 • Zajistěte ty nejvyšší zisky pomocí simulací všech nákladových faktorů v reálném čase.
 • Minimalizujte náklady na dokončené zboží za pomoci komplexní případové analýzy.
 • Proaktivně plánujte změny simulováním dopadu budoucích nákladů ve vašem podniku.
Analytika výroby

Analytika výroby

Optimalizujte zásobovací síť integrováním údajů z celého podnikového hodnotového řetězce a umožněte uživatelům v rámci výroby přicházet s dostatečně informovaným rozhodnutím.

 • Sledujte míru dodržení plánu srovnáním dat z pracovních příkazů s produkčními plány.
 • Maximalizujte úrovně služeb omezením kritických míst v produkčním procesu.
 • Sledujte a spravujte kvalitu výroby tak, aby odpovídala předem definovaným cílům a standardům.
Video: Analytika přinášející zásadní změny: Běžný den v životě Mika (1:08)
Provozní náklady při výrobě

Provozní náklady při výrobě

Naplňte očekávání zákazníků a zvyšte svoji produktivitu za pomoci interaktivních údajů pocházejících z pracoviště v reálném čase.

 • Získejte přehled o stavu pracoviště v reálném čase s obecným i podrobným přehledem aktuálních pracovních objednávek.
 • Mějte celkový pohled na pracovní objednávky v rámci interních i outsourcingových výrobních procesů.
 • Snižte výrobní rizika za pomoci výstrah a klíčových souhrnných metrik, které umožňují určit potenciální rizika během dokončování projektu.
Video: Společnost USANA optimalizuje výrobu (2:45)


Související produkty a zdroje


Začínáme

 

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Spustit ukázku

Přihlášení podle tématu