Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Usługi platformy Oracle Cloud do tworzenia aplikacji

Oracle Cloud udostępnia programistom bogatą ofertę usług do tworzenia nowoczesnych, natywnych aplikacji chmurowych przy użyciu wybranych przez nich języków, baz danych i narzędzi. Wykorzystaj infrastrukturę chmurową 2. generacji, w tym kontenery, funkcje Kubernetes i bezserwerowe, autonomiczną bazę danych Oracle z wbudowanymi narzędziami do samouczenia się maszyn i zmniejszania ilości kodu, narzędziami DevOps i narzędziami do zarządzania oraz usługami platformy, w tym usługami mobilnymi, cyfrowymi asystentami, technologią blockchain i narzędziami do analizy danych.

Usługi do tworzenia aplikacji w chmurze

Usługi chmurowe do tworzenie aplikacji

Blockchain Platform

Blockchain Platform

Bezpieczne i niezawodne rozszerzanie procesów biznesowych i przyspieszanie transakcji B2B.

Cloud Infrastructure Registry

Cloud Infrastructure Registry

Usługa rejestru kontenerów prywatnych o wysokiej dostępności, która umożliwia przechowywanie i udostępnianie obrazów kontenerów w regionach ich wdrożenia.

Container Engine for Kubernetes

Container Engine for Kubernetes

Przygotowana na potrzeby przedsiębiorstw, zarządzana usługa Kubernetes do uruchamiania klastrów o wysokim poziomie dostępności, w połączeniu z kontrolą, bezpieczeństwem i przewidywalną wydajnością platformy Oracle Cloud Infrastructure.

Data Science

Analityka danych

Platforma ta pozwala zwiększyć wydajność zespołów zajmujących się analityką danych i umożliwia im szybsze wdrażanie większej liczby projektów, aby wspierać działalność ich przedsiębiorstw za pomocą technologii samouczenia się maszyn.

Developer

Programista

Hostingowana platforma do zespołowego tworzenia i udostępniania aplikacji z funkcjami do śledzenia problemów, opisu wersji kodu, wiki, narzędziami do elastycznego programowania, ciągłą integracją i automatyzacją udostępniania.

Digital Assistant

Asystent cyfrowy

Twórz cyfrowe asystenty do swoich aplikacji dla przedsiębiorstw.

Events Service

Usługa Events

Śledź zmiany w swoich zasobach w chmurze i reaguj na nie za pomocą usług Functions, Notifications i Streaming.

Functions

Functions

Pisz, wdrażaj i uruchamiaj kod bez konieczności udostępniania i skalowania serwerów oraz zarządzania nimi.

Java

Java

Łatwe, szybkie i elastyczne tworzenie dowolnych aplikacji w technologii Java. Ciesz się pełną kontrolą i elastycznością swojej aplikacji w chmurze publicznej.

Mobile Hub

Mobile Hub

Szybko twórz, wdrażaj i obsługuj aplikacje mobilne, które łączą się z systemami Oracle ERP, HCM, CX lub z dowolnymi systemami innych firm, lokalnie lub w chmurze.

Visual Builder

Visual Builder

Szybko twórz i hostuj przyciągające uwagę aplikacje biznesowe za pomocą wizualnego środowiska programistycznego bezpośrednio z poziomu przeglądarki.