Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle Modern Best Practice — transakcje bankowe

Transakcje bankowe
Nowa definicja uzgadniania

Od transakcji bankowej do pozycji gotówkowej

Funkcje mobilne, społecznościowe i analityczne zintegrowane z procesami Modern Best Practice gwarantują nowy sposób bezbłędnego uzgadniania kont i wydajnego zamykania. Elektronicznie importuj raporty oraz monitoruj całe przedsiębiorstwo i komunikuj się z nim. Skorzystaj z zalet chmury, aby zyskać prostą platformę umożliwiającą bezpieczną publikację transakcji bankowych, uzgadnianie raportów z transakcjami bankowymi oraz uzgadnianie bilansów. Zapewnij bardziej inteligentne i wydajne procesy, zachowując minimalny wyciek gotówkowy. Skorzystaj z poniższych najważniejszych wskazówek, aby zapewnić efektywność procesów finansowych opartych na danych.

Dokładniejsze i bardziej wydajne uzgadnianie

  • Uzgadniaj działania z księgą główną, uwzględniając bankowe uzgodnienia pro forma
  • Współpracuj za pośrednictwem bezpiecznych sieci społecznościowych
  • Przenoś rejestry za pośrednictwem mobilnej technologii
  • Korzystaj z pulpitów przypisanych do konkretnych ról, aby oznaczać transakcje

Sprawdzaj działania
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Sprawdzaj działania

Sprawdzaj zautomatyzowaną kumulację rozchodów, wynagrodzeń, składek, inwestycji i pożyczek. Zobacz wyróżnione różnice i zróżnicowania w planie za pomocą bezpiecznych pulpitów opartych na rolach.


Sprawdzanie poprawności danych bankowych
Ikona Twórz transakcje bankowe Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Sprawdzanie poprawności danych bankowych

Codzienne kontakty z bankami obejmujące automatyczne porównanie rejestrów, automatyczne modyfikacje opłat oraz niewielkich rozbieżności. Dostosowuj dzienne bilanse.


Inicjuj działania międzybankowe
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Inicjuj działania międzybankowe

Realizuj globalne zarządzanie gotówką. Optymalizuj bilans kont, wykorzystując schematy zerowego salda itp. Analizuj pozycje bankowe w czasie rzeczywistym.


Zarządzaj pozycjami z końca okresu
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zarządzaj pozycjami z końca okresu

Zautomatyzowane uzgadnianie miesięcznych raportów końcowych. Optymalizacja bilansów finansowych z automatycznymi aktualizacjami prognoz i planów.Zacznij