Rozwiązania SCM od Oracle — Manufacturing Intelligence

Usprawnianie produkcji
Usprawnianie produkcji

Usprawnij cały cykl produkcyjny, stymuluj doskonałość operacyjną, zapewnij lepszy wgląd w procesy produkcji, usprawnij współpracę, zmniejsz ryzyko i egzekwuj przestrzeganie przepisów.

Manufacturing Intelligence

Zmaksymalizuj marże i zoptymalizuj produktywność dzięki oddolnemu podejściu do zbierania i analizowania danych o wydajności w czasie rzeczywistym.

Analiza danych z hali produkcyjnej

Analiza danych z hali produkcyjnej

W sposób ciągły gromadź dane z linii produkcyjnych i synchronizuj je z danymi z systemu ERP.

 • Gromadzenie, czyszczenie i przetwarzanie danych z różnych źródeł i przechowywanie ich w jednym zabezpieczonym repozytorium
 • Gromadzenie danych z linii produkcyjnych, pochodzących z różnych systemów kontroli i czujników
 • Monitorowanie wydajności produkcji w czasie rzeczywistym za pomocą wbudowanych pulpitów i raportów analitycznych
Strategiczne zarządzanie kosztami

Strategiczne zarządzanie kosztami

Zreorganizuj swoją działalność operacyjną dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym do złożonych analiz niewykorzystanych lub nie w pełni wykorzystanych danych dotyczących kalkulacji kosztów.

 • Osiąganie wyższych zysków dzięki symulacjom w czasie rzeczywistym wszystkich czynników kosztów
 • Maksymalizacja marż dla gotowych towarów dzięki wszechstronnym analizom typu „co się stanie, jeśli…”
 • Proaktywne planowanie zmian przez symulowanie wpływu przyszłych kosztów na całe przedsiębiorstwo
Manufacturing Analytics

Manufacturing Analytics

Zoptymalizuj swoje sieci dostaw, integrując dane z całego łańcucha wartości przedsiębiorstwa i umożliwiając użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących produkcji.

 • Monitorowanie przestrzegania planu przez korelowanie danych z zamówień roboczych z planami produkcyjnymi
 • Poprawa poziomu usług przez eliminację wąskich gardeł w procesie produkcji
 • Monitorowanie i kontrola jakości produkcji pod względem wstępnie zdefiniowanych celów i standardów
Film: Przełomowa analityka: dzień z życia Mike'a (1:08)
Koszty operacyjne produkcji

Koszty operacyjne produkcji

Spełniaj oczekiwania klientów i zwiększ produktywność dzięki praktycznym informacjom z linii produkcyjnych uzyskiwanym w czasie rzeczywistym.

 • Wgląd w czasie rzeczywistym w stan linii produkcyjnych dzięki ogólnym i szczegółowym widokom bieżących zamówień roboczych
 • Pełny obraz zamówień roboczych z operacji produkcyjnych prowadzonych we własnym zakresie i przez wykonawców zewnętrznych
 • Zmniejszenie zagrożenia dotyczącego produktu dzięki alertom i kluczowym podsumowaniom, które ostrzegają przed potencjalnym ryzykiem niewykonania projektu
Film: USANA optymalizuje produkcję (2:45)

Pokrewne produkty i zasoby

 • Oracle Supply Chain Planning

  Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Oracle do planowania.

 • Zrewolucjonizuj raportowanie

  Generuj zdefiniowane fabrycznie, wbudowane w każdą aplikację chmurową, zachęcające do dyskusji, interesujące i treściwe raporty z bogatą grafiką, dynamicznymi analizami i treściami generowanymi w czasie rzeczywistym.


Rozpocznij