Rozwiązania Oracle SCM — Process Manufacturing

Usprawnianie produkcji
Usprawnianie produkcji

Usprawnij cały cykl produkcyjny, stymuluj doskonałość operacyjną, zapewnij lepszy wgląd w procesy produkcji, usprawnij współpracę, zmniejsz ryzyko i egzekwuj przestrzeganie przepisów.

Process Manufacturing

Pełna identyfikowalność dzięki wbudowanym mechanizmom zapewniania jakości oraz wielu metodom kalkulacji kosztów, które zapewniają pełną widoczność operacji fabrycznych.

Realizacja produkcji

Realizacja produkcji

Zapewnij spójność produkcji przez cały cykl produkcyjny dzięki wielu wszechstronnym funkcjom do obsługi linii produkcyjnych.

 • Zapewnienie maksymalnej elastyczności i pełnego wglądu w produkcję — od linii produkcyjnych po salę posiedzeń zarządu
 • Poprawa realizacji procesów dzięki jasnym i szczegółowym definicjom receptur
 • Zwiększenie wydajności fabryki dzięki zintegrowanemu zarządzaniu planowaniem i zapasami
Film: Ferring Pharmaceuticals poprawia wyniki dzięki Oracle Process Manufacturing (2:34)
Optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów

Określaj prawdziwe koszty produktów za pomocą funkcji do szczegółowego śledzenia kosztów połączonych z elastycznymi narzędziami analitycznymi.

 • Zwiększenie zysków poprzez rejestrowanie dokładnych kosztów produktów i monitorowanie ich kosztów rzeczywistych
 • Optymalizacja marż za pomocą wielu metod kalkulacji kosztów oraz usprawnienie oceny zapasów
 • Szczegółowe analizy kosztów materiałów nabywanych obecnie i zakupionych w przeszłości, kosztów zużytych zasobów i kosztów partii
Wprowadzanie produktów na rynek

Wprowadzanie produktów na rynek

Zarządzaj skuteczniej całym cyklem życia produktu — od koncepcji po produkcję.

 • Zapewnienie zgodności z regułami S88 opracowywania, zatwierdzania i używania receptur
 • Optymalizacja receptur i partii oparta na charakterystyce jakościowej i kosztach
 • Szybka wizualizacja zmian dzięki graficznemu projektantowi receptur
Artykuł: Gilead Sciences buduje podstawę pod trwały wzrost
Kompleksowe zarządzanie liniami produkcyjnymi

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Osiągnij standaryzację produktów, zwiększając jednocześnie wydajność laboratorium kontroli jakości, aby zapewnić zgodność z przepisami.

 • Zapewnianie spójności produktów dzięki kontrolom jakości podczas przetwarzania partii i inspekcjom składników przychodzących
 • Poprawa wydajności laboratorium dzięki szczegółowemu śledzeniu i dokładnej analizie próbek
 • Spełnianie wymagań klientów dotyczących określonej dokumentacji
Film: Oracle Manufacturing zwiększa możliwości kontroli w firmie Savola Food (3:23)
Planowanie produkcji

Planowanie produkcji

Złożoność planowania obejmującego wiele lokalizacji nie sprawi Ci już żadnych problemów. Dostosowuj harmonogramy, aby maksymalizować wykorzystanie zasobów i umożliwiać poszczególnym zakładom szybkie reagowanie na zapotrzebowanie klientów.

 • Tworzenie dokładnych harmonogramów na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej
 • Maksymalizacja efektywności planowania dzięki możliwemu do dostosowania wglądowi w podaż i popyt
 • Tworzenie elastycznych przedziałów czasowych na potrzeby analizy działań materiałowych i oceny skutków zmian w harmonogramie
Arkusz danych: Oracle Manufacturing MPS for Process Manufacturing (PDF)

Powiązane produkty i zasoby

 • Oracle Supply Chain Management

  Dowiedz się, jak Oracle modernizuje globalny łańcuch dostaw.

 • Zrewolucjonizuj raportowanie

  Generuj zdefiniowane fabrycznie, wbudowane w każdą aplikację chmurową, zachęcające do dyskusji, interesujące i użyteczne raporty z bogatą grafiką, dynamicznymi analizami i treściami generowanymi w czasie rzeczywistym.