Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Na czym polega zarządzanie danymi głównymi (MDM)?

Aby w pełni zrozumieć zarządzanie danymi głównymi (MDM), należy najpierw zdefiniować i wyjaśnić pojęcie danych głównych oraz odróżnić je od zarządzania danymi głównymi.

Dane główne to krytyczne informacje biznesowe, które wspierają i klasyfikują dane transakcyjne i analityczne przedsiębiorstwa. Mogą być również określane mianem „danych przedsiębiorstwa” lub „metadanych” i często obejmują metadane związane z daną aplikacją, alternatywne perspektywy biznesowe, wymiary korporacyjne, dane referencyjne oraz aktywa danych głównych. Przykładowo dane przedsiębiorstwa obejmują plany kont, struktury organizacji lub centrów kosztów, segmenty rynku, kategorie produktów itp.

Zarządzanie danymi głównymi (MDM) oznacza dokładnie to, co sugeruje nazwa, tj. zarządzanie danymi głównymi. MDM to połączenie aplikacji i technologii, które konsolidują, oczyszczają i uzupełniają dane główne oraz synchronizują je z aplikacjami, procesami biznesowymi i narzędziami analitycznymi. Jeśli MDM jest dobrze przeprowadzane, dane główne używane w organizacjach są bardziej dokładne i wiarygodne.

Oprogramowanie do zarządzania danymi głównymi (MDM) zapewnia uproszczony proces zarządzania danymi głównymi, który ułatwia rozwiązywanie wielu problemów, z jakimi borykają się firmy przy zarządzaniu danymi dotyczącymi przedsiębiorstwa, produktów i klientów.

Jaki problem rozwiązuje oprogramowanie do zarządzania danymi głównymi i dlaczego jest on ważny?

Nieprawidłowe lub rozproszone i ukryte w całej organizacji dane główne mogą mieć negatywny wpływ na wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa. Często skutkiem posiadania nieprawidłowych danych głównych są sprzeczne dane liczbowe dotyczące tego samego wskaźnika, nadwyżki zapasów, opóźnione w stosunku do rynku przejęcia i reorganizacje oraz niedokładne prognozy popytu.

Krótko mówiąc, przedsiębiorstwo działające bez MDM nie koncentruje się w sposób jednolity na dostosowaniu danych głównych do potrzeb biznesowych i strategii organizacji. Chociaż wszyscy w firmie korzystają z danych głównych, niewiele osób ma wgląd w ich pełny cykl życia. Kluczowe zainteresowane strony często nie znają źródła danych, nie wiedzą, na ile są one dokładne ani jak zwiększyć ich wartość. Ten brak wglądu wynika najczęściej z istnienia w przedsiębiorstwie wielu różnych rozwiązań i funkcji biznesowych, które tworzą i wykorzystują dane.

Jeśli weźmie się pod uwagę liczbę zainteresowanych stron w organizacji —zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych — szybko staje się jasne, dlaczego dostęp do aktualnych, dokładnych i kompletnych informacji przechowywanych w całej firmie może być utrudniony. Jeśli dodamy do tego fuzje, rozwój i globalizację, informacje mogą znajdować się w wielu różnych, niepowiązanych systemach i bazach danych, z których każda najprawdopodobniej zawiera różne wersje tych samych informacji i jest różnej jakości. Z tego powodu nie można polegać na rozwiązaniach sprawozdawczych i analitycznych, które pomagają w podejmowaniu strategicznych i pewnych decyzji biznesowych. Aby zapewnić synchronizację tych danych, wiele organizacji wykorzystuje ręczne wprowadzanie danych, arkusze kalkulacyjne lub własne rozwiązania.

Jak ujednolicone rozwiązanie MDM pomaga w zarządzaniu danymi, produktami i klientami przedsiębiorstwa?

MDM do zarządzania danymi przedsiębiorstwa (EDM)

Wiele organizacji stosuje procesy ręczne, które opierają się na wiadomościach e-mail, arkuszach kalkulacyjnych i rozmowach telefonicznych, do osiągnięcia konsensusu w zakresie elementów danych głównych przedsiębiorstwa. Procesy te mogą wydłużyć cykl uzgadniania danych, a także spowodować problemy ze zsynchronizowaną i wiarygodną sprawozdawczością w przedsiębiorstwie.

Bez dostępu do wspólnego punktu odniesienia, nie dziwi fakt, że dane liczbowe w całej organizacji mogą się nie zgadzać. Ponadto bez skutecznego zarządzania danymi przedsiębiorstwa (EDM) firmy będą wolniej reagować na zmiany, na przykład podczas migracji aplikacji do chmury, zarządzania skutkami fuzji i przejęć lub po prostu uzgadniania różnic w danych przedsiębiorstwa między funkcjami biznesowymi i aplikacjami.

EDM zapewnia dopasowanie aplikacji biznesowych dzięki spójnemu wykorzystaniu krytycznych elementów danych przedsiębiorstwa, takich jak plan kont. EDM pomaga zapewnić spójność danych głównych przedsiębiorstwa nie tylko w systemach finansowych, takich jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa (EPM), ale także w systemach raportowania, analityki i innych aplikacjach transakcyjnych, takich jak systemy zaopatrzenia, łańcucha dostaw i obsługi klienta (CX).

Dzięki systemowi EDM pracownicy pracują z danymi, których potrzebują, używając swojego codziennego oprogramowania (księgowość, CRM itp.). EDM pozwala na crowdsourcing tych działań i dodawanie ich do wspólnych ram. Dzięki temu współdzielenie informacji i zarządzanie danymi może przekształcić się w formalne zasady, które opierają się na tym, jak ludzie faktycznie korzystają z danych, a nie na z góry przyjętych, nieelastycznych regułach.


MDM do zarządzania danymi głównymi o produktach (MDM)

Od opracowywania najnowszych, przełomowych innowacji po zwykłe utrzymywanie ciągłości pracy — dokładne i aktualne dane o produktach są informacyjnym kołem ratunkowym dla organizacji. Najlepsza praktyka zarządzania danymi głównymi o produktach zapewnia przedsiębiorstwu całościowy wgląd we wszystkie dane o produktach. Dotyczy to wszystkich, począwszy od kadry kierowniczej najwyższego szczebla, która opracowuje strategię organizacyjną, po użytkowników, którzy stale wykorzystują informacje o produktach na potrzeby rozwoju, marketingu, łańcucha dostaw i codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Dzięki zebraniu wszystkich danych głównych o produktach rozproszonych w heterogenicznych systemach oraz ich konsolidacji i centralizacji, zarządzanie danymi głównymi o produktach (MDM) stanowi jedno źródło informacji o produktach, który może być wykorzystywane przez wszystkie działy funkcjonalne. Pomaga to wyeliminować fragmentację danych o produktach, co jest częstym problemem, gdy firmy korzystają z niezintegrowanych, starszych i najlepszych aplikacji, uczestniczą w fuzjach lub przejęciach albo rozwijają działalność na skalę globalną.

Rozwiązanie do zarządzania danymi głównymi o produktach stanowi podstawę transformacji biznesowej przedsiębiorstwa, stanowiąc pojedyncze źródło prawidłowych danych o produkcie, wymaganych w procesach sprzedaży, marketingu, łańcucha dostaw i ERP. Dzięki systemowi MDM o produktach można stworzyć ujednoliconą bazę produktów przedsiębiorstwa i wątek cyfrowy, który pomaga w szybkiej komercjalizacji, zarządzaniu i publikowaniu danych głównych o produktach na potrzeby globalizacji produkcji i handlu wielokanałowego, a także w płynnym przekazywaniu danych do wewnętrznych i zewnętrznych aplikacji i rynków za pomocą jednego wielodomenowego rozwiązania — dostarczając zaufane i skomercjalizowane informacje o produktach w celu skrócenia czasu wprowadzania ich na rynek.


MDM do zarządzania danymi o klientach (CDM)

Przejrzyste, spójne dane o klientach mają kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji. Zarządzanie danymi o klientach (CDM) służy do konsolidacji, czyszczenia, kompletowania i koordynowania danych z wielu źródeł. Może również być wykorzystywane do standaryzowania adresów, rozwiązywania problemów związanych z duplikatami rekordów oraz wyposażać zespoły sprzedaży w najlepsze wersje profili i rekordów klientów.

CDM pomaga rozwiązać typowe problemy wynikające z niespójnych, niekompletnych i niedokładnych danych klientów, takie jak:

  • Kiepska obsługa klienta wynikająca z niedokładnych danych
  • Liczne zespoły sprzedaży, w których kilku pracowników współpracuje z tym samym klientem
  • Nieefektywne działania marketingowe z powodu zduplikowanych danych potencjalnych klientów

Dzięki wiarygodnym danym o klientach organizacje dysponują bardziej efektywną platformą zarządzania, a także jednym, dokładnym obrazem klienta, który może być wykorzystywany w wielu systemach i jednostkach biznesowych. Wartościowe dane o klientach zapewniają całościowy obraz, który pozwala na racjonalne planowanie kont, lepszą realizację sprzedaży i zwiększenie rentowności klientów.

Jakie są różnice między zarządzaniem informacjami o produkcie a MDM i dlaczego ma to znaczenie?

Zarządzanie informacjami o produkcie (PIM) to system, który obsługuje informacje o produktach we wszystkich kanałach związanych z działalnością firmy. Ma on kluczowe znaczenie dla efektywności łańcucha dostaw, produktywności, czasu wprowadzenia na rynek, jakości produktów, a nawet zadowolenia klienta. Z kolei MDM obejmuje wszystkie dane transakcyjne i operacyjne organizacji — lub, mówiąc prościej, wszystkie dane, które znajdują się w firmie. MDM to coś większego i szerszego niż tylko produkty. Choć MDM obejmuje wszystkie informacje, w tym dane dotyczące produktów, to zawiera również wszelkie dane dotyczące pracowników, klientów, dostawców, sprzedawców itp.

Jeśli można korzystać z tego samego, pojedynczego źródła dokładnych danych o produktach, wymaganych w procesach sprzedaży, marketingu, łańcucha dostaw i ERP, firma jest w stanie efektywnie wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi. Tak właśnie działa rozwiązanie MDM: zapewnia, że kompletne i spójne informacje o produktach są publikowane w kanałach sprzedaży, a jednocześnie skutecznie udostępnia wiarygodne dane o produktach w systemach SCM, ERP i realizacji zamówień.

Wstępne omówienie rozwiązań do zarządzania danymi głównymi (MDM) Oracle

Każda osoba w organizacji podejmuje decyzje na podstawie dokładnych i aktualnych danych — od kadry kierowniczej opracowującej strategię organizacji po użytkowników zwiększających wydajność w działach rozwoju, marketingu, łańcucha dostaw i operacji. W miarę dalszego dostosowywania portfolio i procesów do strategii i celów rozwojowych, płynny przepływ wiarygodnych danych głównych w przedsiębiorstwie może oszczędzić czas i pieniądze, znacznie zwiększyć efektywność łańcucha dostaw i sprzedaży, poprawić lojalność klientów oraz wspierać prawidłowe zarządzanie firmą. Starsze systemy pracujące w oddzielnych silosach po prostu nie są w stanie obsłużyć dzisiejszych zmieniających się modeli biznesowych oraz bardziej złożonych produktów i usług.

Wielopodmiotowe rozwiązania MDM Oracle to zestaw specjalnie zaprojektowanych aplikacji przeznaczonych do konsolidacji, czyszczenia, zarządzania i współdzielenia danych głównych w przedsiębiorstwie. Rozwiązania MDM Oracle są oparte na chmurze i zbudowane w modelu oprogramowanie jako usługa (SaaS), co oznacza, że rozwiązanie Oracle będzie na bieżąco aktualizowane o najnowsze cechy, funkcjonalności i najlepsze praktyki.

Rozwiązanie MDM Oracle jest regularnie aktualizowane, dzięki czemu stale korzysta z najnowszych innowacji technologicznych. Dzięki MDM opartemu na wspólnym modelu danych dla systemów ERP, zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), PLM i CX można mieć pewność, że posiada się jedno źródło wiarygodnych danych głównych dla wszystkich kanałów, działów i obszarów geograficznych.