Niciun rezultat găsit

Căutarea dvs. nu a întors niciun rezultat

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle Modern Best Practice – Achiziţia activelor

De la achiziţia activelor la retragere
Maximizaţi-vă activele

De la achiziţia activelor la retragere

Funcţionalităţile mobile, sociale şi analitice integrate în cele mai bune practici moderne vă oferă un control superior asupra gestionării întregului ciclu de viaţă al activelor. Monitorizaţi compania şi interacţionaţi cu aceasta prin intermediul aplicaţiilor web pentru a finaliza toate activităţile privind activele şi transferul datelor în registrul general. Având o imagine completă a activelor şi a echipamentelor, puteţi alinia bugetele fără costuri reale. Profitaţi de cloud pentru a avea la dispoziţie o platformă simplă pentru a colabora în mod securizat la achiziţia, implementarea, scoaterea din evidenţe, retragerea şi reactivarea activelor. Utilizaţi cele mai bune practici pentru a planifica procese eficiente, centrate pe procesele financiare.

Fluidizaţi procesele, menţineţi controlul

  • Aliniaţi activele fixe cu cerinţele legale de raportare
  • Susţineţi tranzacţiile mobile
  • Îmbunătăţiţi productivitatea cu tablouri de bord specifice rolurilor
  • Monitorizaţi locaţiile activelor şi transferaţi-le uşor către locaţii noi şi responsabili noi
  • Controlaţi costurile prin procese standardizate
  • Îndepliniţi automat cerinţele politicilor corporative privind achiziţionarea activelor de capital

Achiziţionaţi active
Mobilitate. Analize. Pictogramă Socializare Mobilitate. Analize. Socializare.

Achiziţionaţi active

Înregistrarea globală a tuturor achiziţiilor de active şi a tuturor locaţiilor prin achiziţii, proiecte, contracte şi interacţiune securizată prin reţelele de socializare pentru problemele deschise, întrebări şi aprobări.


Recunoaşteţi şi înregistraţi
Mobilitate. Analize. Pictogramă Socializare Mobilitate. Analize. Socializare.

Recunoaşteţi şi înregistraţi

Recunoaşterea automată a activelor la achiziţionare. Punerea în funcţiune, definirea duratei de viaţă utile şi evaluarea fiscală cu ajutorul tablourilor de bord.

Alocaţi amortizări
Mobilitate. Pictogramă Analize Mobilitate. Analize.

Alocaţi amortizări

Calcularea automată a deprecierii şi alocarea pe bază de reguli către centre de cost etc. Urmăriţi automat încălcările fiscale şi întârzierile provocate de depreciere.


Scoaterea din evidenţe şi eliminarea
Mobilitate. Analize. Pictogramă Socializare Mobilitate. Analize. Socializare.

Scoaterea din evidenţe şi eliminarea

Gestionaţi evaluările, eliminările, scoaterea din evidenţe şi retragerea în conformitate cu cerinţele legale – menţinând alinierea conturilor şi a poziţiei fiscale.
Gestionaţi informaţiile privind activele
Mobilitate. Analize. Pictogramă Socializare Mobilitate. Analize. Socializare.

Gestionaţi informaţiile privind activele

Gestionaţi activele fixe prin tablouri de bord securizate care permit monitorizarea, alertele, realocările şi închiderilor perioadelor în mod centralizat pentru toate locaţiile.


Începeţi acum