Çevik finans nedir?

Çevik finans dönüşüm yolculuğunuza nereden başlamalısınız (0:38)

Çevik finans, dijital finansın benimsenmesini sağlayacak teknolojileri ve becerileri kucaklayan bir metodolojidir. Çevik bir finans kuruluşu esnek, dayanıklı ve verimlidir. Çevik ekipler, karar alıcılara gerçek zamanlı veri aktararak hızlı ve kararlı bir şekilde çalışır.

Çevik bir kuruluş, hız ve uyarlanabilirliği istikrar ve verimlilikle ideal olarak birleştirebilir.

McKinsey & Company

Finans çevikliğinin özellikleri

Çevik olmak için, finans ekibinin şu önemli uygulamaları hayata geçirmesi gerekir:

  • Çevik bir finans kuruluşu stratejik düşünceyi bilinçle üretir, rakiplerinin yarattığı tehditlerden etkilenmemek için soyut değer faktörlerini ölçerek ve anlayarak işletmeye öncülük eder.
  • Çevik ekipler, stratejik hedeflerin sürekli ilerlemesini ölçen ve işletmenin yeni ürünleri ve hizmetleri pazara hızla çıkarmasına olanak tanıyan bir planlama çerçevesi kullanır.
  • Çevik kuruluşlar, inovasyon sağlama ve gelir artırma fırsatlarını tespit eden uzun vadeli analizler sunarken nelerin değer ürettiğini ve üretmediğini belirleyerek kaynak tahsisini daha iyi hale getirir.

Çevikliğin avantajları

Business Agility Institute’un en son raporuna (PDF) göre, yüksek düzeyde çeviklik gösteren kuruluşların üç önemli avantajı vardır:


Ticari avantajlar

Pazara daha hızlı çıkış, uyum sağlama, gelirler, müşteri memnuniyeti ve daha kaliteli ürünler.


İş gücüyle ilgili yan haklar

Çalışan katılımı, şeffaflık ve iletişimde artışın yanı sıra silolarda azalma.


Kurumsal avantajlar

Ekip otonomisinde, üretkenlikte, açık hedeflerde, deneme ve inovasyon kültüründe gelişme.

Çevik bir finans kuruluşunun özellikleri

Çevik bir finans kuruluşunun üç temel niteliği vardır:

1

Operasyonel Mükemmeliyet

Çevik kuruluşlar entegre bulut uygulamaları ve modernize edilmiş süreçlerle finans operasyonlarında mükemmele ulaşarak hız, doğruluk ve kontrol beklentilerinin artmasını sağladı. AICPA & CIMA ve Oracle'ın ortak araştırmasında, çevik finans liderlerinin %86'sının dijital öncelikli ve bulut öncelikli bir bakış açısına sahip olduğu bulundu. Çevik liderler, teknoloji sayesinde verimlilik ve akıllı süreç otomasyonu elde ediyor.

2

Dijital Karar Destek Sistemi

Çevik finans ekipleri, bulut ve gelişmiş teknolojilerden yararlanarak iş değeri yaratan kararlara yön verecek içgörüleri nasıl üretebileceklerini anlarlar. Çevik ekipler, gizli kalıpları ortaya çıkarmak, doğru planlama ve tahmin önerileri yapmak ve durmaksızın akan iş verilerinden sürekli dersler çıkarmak için yapay zeka ve makine öğrenimi gibi gelişmiş teknolojilere güvenerek yeni bilgiler ortaya çıkarır. Bazı kuruluşların daha alacak uzun bir yolu var. AICPA/CIMA ve Oracle'ın araştırmasına göre finans ekiplerinin %37'si verileri toplamaya analiz etmekten daha çok zaman harcıyor.

3

İş Etkisi

Önde gelen finans ekipleri, raporlamanın ötesine geçmek ve işletmenin yönünü etkilemek amacıyla veriye dayalı içgörüler kullanmak için gereken becerileri ve organizasyon faktörlerini benimsiyor. Elle yürütülen raporlama süreçlerinde harcanan sürenin kısalması, doğru ve zamanında elde edilen veriler sayesinde finans liderleri, işletmenin partneri haline gelme, yeni eylem rotaları önerme ve iş stratejisini etkileme gücüne sahip olur. AICPA'nın son araştırması, finans liderlerinin yalnızca %10'unun kuruluşun dijital hedeflerini destekleyecek becerilere sahip olduğuna inandığını gösteriyor.

Finansta çeviklik trendleri

Finansta çeviklik trendleri

Son araştırmalar, dijital dönüşüm gibi trendlerin hızlanmasının, finans ve muhasebede çevik bir bakış açısını benimseme ve çeviklik konusunda yeni yetkinlikler oluşturmaya başlama ihtiyacını vurguluyor. AICPA’nın Finans Liderliğinin Geleceği Danışma Grubu'nun düzenlediği bir ankette "çeviklik", finans ve muhasebe profesyonellerinin geleceğe yönelik en önemli beş ihtiyacından biri olarak görüldü.

Çevik teknik ve uygulamaları en uzun süredir yıllık olarak kesintisiz inceleyen 15. yıllık Digital.ai'dan Çevikliğin Durumu Raporuna göre finans ve muhasebe; BT, pazarlama, operasyon ve İK gibi diğer kurumsal ekiplere kıyasla en düşük benimseme oranlarına sahip.

Oracle ve AICPA & CIMA eğitim sertifikası

Finansın geleceğinin dijital dünyada olduğu kabul görse de, çevik bir finans dönüşümünün nasıl benimseneceği konusunda bilgi kıtlığı var. Bu eksiği kapatmak için Oracle ve AICPA iş birliğine giderek, finans profesyonellerinin dijital modelle başarıya ulaşmalarını sağlayacak beceri denklik belgesinin ilk örneğini yarattı. Üç kısımdan oluşan Çevik Finans Dönüşümü Sertifika Dizisi görevleri otomatikleştirmek, doğruluğu artırmak ve stratejik iş değeri sağlamak için uzmanlık ve teknolojilerin nasıl benimseneceği konusunda derinlemesine talimatlar sağlıyor. Eğitim, dijital dönüşüm uygulamanıza yardımcı olmak için teori, strateji ve pratik önerileri bir araya getiriyor. Her oturum, en iyi uygulamaların yanı sıra alınan dersleri paylaşacak bir Oracle finans yöneticisi tarafından sunuluyor.