Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Podpora moderního, pružného finančního řízení s Oracle Financials Cloud

Oracle Financials Cloud , nejrozsáhlejší, nejvíce integrované a nejlépe škálovatelné řešení finančního řízení, jaké je k dispozici, nabízí rozsáhlou podporu pro globální společnosti v nejrůznějších odvětvích. Ať už máte za cíl vylepšit účetnictví a hlavní účetní knihy, dodržování nových pravidel pro rozpoznávání výnosů, automatizace zpracování výdajů, nebo vykazování nových klíčových ukazatelů výkonu, můžeme vám pomoct.

ERP Financials Cloud

Oracle Financials Cloud vhodný pro podniky všech velikostí poskytuje komplexní moderní aplikace a nástroje pro správu financí, které lze snadno integrovat a škálovat s růstem podniku. Oracle Financials Cloud navržený ke spolupráci a přístup k nejnovějším datům v reálném čase poskytuje podnikům rychlejší informace, které minimalizují náklady a zvyšují produktivitu.

Důležitou výhodou řešení Oracle Financials Cloud je zajištění hlubokého a všestranného interního kontrolního systému, který upozorňuje na kriticky důležité informace a zprávy určené k prioritizaci. Produkt Oracle Financials Cloud je založený na otevřených standardech a lze ho snadno rozšířit do starších systémů, aplikací třetích stran a partnerských nabídek Oracle Cloud Marketplace tak, aby mohl poskytnout vlastní integrovaná řešení pro vaší firmu.

Prozkoumejte produkty pro finance

Funkce produktu

Otevřít vše Zavřít vše

Účetnictví a analytika

  Multidimenzionální platforma pro vykazování

 • Analyzujte zůstatky účtů podle libovolné dimenze v reálném čase.
 • Samoobslužné vykazování

 • Monitorujte a řešte své nejzávažnější problémy s mobilními funkcemi.
 • Spolupráce na uzávěrce

 • Zlepšete přehled díky spolupráci na procesu uzávěrky.
 • Možnosti vizualizace

 • Provádějte interakce se zůstatky účtů a zobrazujte si je z různých perspektiv.

Závazky a aktiva

  Faktury a platby

 • Kontrolujte zůstatky, faktury a platby dodavatelům.
 • Integrované zobrazování

 • Automatizujte zobrazování pomocí optického rozpoznávání znaků (OCR) a snižte počet chyb.
 • Aktiva

 • Sledujte a účtujte dlouhodobý majetek.
 • Správa hotovostních operací

 • Spravujte bankovní účty, aktuální hotovost a peněžní prognózy.

Správa výnosů

  Smluvní závazky a závazky plnění

 • Vytvářejte smlouvy a závazky plnění na základě konfigurovatelných pravidel.
 • Alokace výnosů

 • Automaticky alokujte výnosy podle závazků plnění.
 • Rozpoznávání

 • Rozpoznávejte výnosy ze závazků plnění v určitém okamžiku nebo v průběhu času.
 • Pasiva a aktiva

 • Přičítejte závazky a aktiva podle závazků plnění oceňovaných očekávanou protihodnotou.

Pohledávky

  Zákazníci

 • Spravujte údaje o zákaznících centrálně.
 • Zákaznické faktury a platby

 • Vytvářejte faktury zákazníkům a přijímejte a fakturujte jejich platby.
 • Řízení zůstatku a výnosů

 • Spravujte zůstatky zákazníků a rozpoznávejte výnosy.
 • Od konfigurace, stanovení cen a tvorby nabídek až po zaplacení

 • Spravujte celý proces od cenové nabídky přes objednávku po zaplacení.

Inkasa

  Hodnocení zákazníků

 • Umožněte jednoznačné hodnocení zákazníků podle nastavitelného bodování.
 • Strategie

 • Zvyšte efektivitu předáváním práce do inkasního oddělení.
 • Správa plateb

 • Zlepšete cash flow prostřednictvím funkcí příslibu platby.
 • Pohledávky v pozdějším stádiu

 • Identifikujte a sledujte zkrachovalé zákazníky.

Výdaje

  Samoobsluha

 • Snadno vytvářejte a odesílejte výdajové výkazy.
 • Kontrola zásad

 • Zajistěte kontroly řízení výdajů prostřednictvím schvalování a auditů.
 • Výdaje mobilně

 • Zadávejte výdaje na cestách.
 • Integrace projektů a cest

 • Zlepšete podnikové procesy prostřednictvím integrace do řešení Oracle Project Financials Cloud a GetThere.

Centrum účetnictví

  Agilní účetnictví

 • Vytvářejte účetnictví pro systémy různorodých zdrojů a snadno upravujte pravidla podle toho, jak se mění účetní pravidla.
 • Kontrola

 • Centralizujte účetní pravidla pro své vedlejší účetní knihy, abyste zajistili konzistentní dodržování účetních pravidel.
 • Analýza napříč podnikem

 • Rozšiřte svůj přehled o podniku použitím podpůrných referencí k analýze výsledků podle různých dimenzí.
 • Audit a sesouhlasení

 • Využívejte multidimenzionální vykazování v reálném čase s podrobnostmi z vedlejších účetních knih pro rychlý přístup k podpůrným informacím.
Úspěchy s produkty pro finance

Zkušenosti zákazníků

Logo Genbody

Genbody zvyšuje efektivitu správy zdrojů pomocí Oracle Cloud

 
Díky řešení Oracle ERP Cloud, které je optimalizováno pro komplexní správu distribuce, jsme zlepšili správu zdrojů a pracovní efektivitu. Díky společnosti Oracle máme nyní uživatelsky přívětivé řešení, které se dá použít kdekoli na světě a ve výsledku vede ke zlepšení rozhodování.
Seunghyun Oh, Team Manager of Finance, Genbody
Logo Salahaddin

Společnost Salahaddin nasadila cloudové řešení ERP, HCM a SCM a zvýšila produktivitu v řadě poboček

 
S Oracle SaaS jsme konsolidovali, standardizovali a automatizovali rozmanité obchodní aktivity společností naší skupiny na jednotné platformě, což zvýšilo přehlednost a produktivitu. Složité výkazy, jejichž příprava dříve trvala několik týdnů, jsou nyní k dispozici okamžitě, což vede k lepšímu rozhodování a konkurenceschopnosti.
Ayman Mansour, Group Human Resource Director, Salahaddin
Logo Flow Progressive

Flow Progressive podporuje inovace a prosazuje se v logistice díky řešením Oracle

 
S řešením Oracle Cloud jsme dosáhli sjednocení realizace dodavatelského řetězce a posílili naši schopnost inovovat. Zjednodušili jsme, standardizovali a automatizovali základní a funkční procesy, umožnili globální přehled o všech našich operacích a sjednotili naše logistické a skladové operace.
Mahdy Sinnokrot, Chief Operations Officer, Flow Progressive Logistics
Logo RHT Health Trust

RHT Health Trust zjednodušuje výkaznictví pomocí řešení Oracle

 
Řešení Oracle ERP Cloud, které nám umožňuje konsolidovat naši hlavní účetní knihu na úrovni entity, nám také pomáhá dostat všechny druhy analýz až na úroveň transakcí – a to vše při zachování souladu s řadou předpisů a klasifikací. Lze je také integrovat s tabulkami aplikace Excel. Řešení Oracle ERP Cloud nicméně výrazně snížilo naši závislost na Excelu jako primárním nástroji pro vykazování.
Siddhant Jain, Finance Head–India, RHT Health Trust
Trendy

Co je nového v ERP