Oracle Procurement Contracts Cloud

Zajistěte soulad dodavatelů s předpisy

Vytvářejte, vykonávejte a spravujte smlouvy o zásobování efektivněji v rámci celého životního cyklu. Zajistěte soulad dodavatele s předpisy a nároky na plnění. Zjednodušte celý proces pomocí řízeného vytváření, kontrol a spolupráce.

 • Zjednodušte vytváření smluv pomocí předem vyplněných šablon a řízené navigace pro různé typy smluv a konkrétní požadavky obchodních jednotek

  Zjednodušte vytváření smluv pomocí předem vyplněných šablon a řízené navigace pro různé typy smluv a konkrétní požadavky obchodních jednotek.

 • Šablony s předem vyplněnými podmínkami zajišťují vynucování souladu dodavatele s předpisy

  Šablony s předem vyplněnými podmínkami zajišťují vynucování souladu dodavatele s předpisy.

 • Urychlete vytváření smluv díky aktivnímu řízení přidělování prací a kontrol. Vyvažujte pracovní zatížení a včas identifikujte problémové oblasti za účelem rychlejšího dokončování

  Zkraťte čas nutný k vytvoření smlouvy díky aktivnímu řízení přidělování prací a kontrol, vyvažování pracovního zatížení a identifikaci problémových oblastí.

 • Zobrazujte upozornění týkající se obnovení, sledování dodatků a kompletní historie auditu. Díky robustním kritériím vyhledávání, včetně textu a řetězců, rychle najdete to, co hledáte

  Zobrazujte upozornění týkající se obnovení, sledování dodatků a kompletní historie auditu. Díky robustním kritériím vyhledávání, včetně textu a řetězců, rychle najdete to, co hledáte.


 

Zjednodušte tvorbu smluv

Oracle Procurement Contracts Cloud umožňuje standardizaci smluv a prosazování firemních zásad na základě předem schválených knihoven klauzulí, šablon a pracovních postupů schvalování.

 • Zjednodušte tvorbu smluv pomocí průvodců řízeného vytváření
 • Zkraťte dobu cyklu použitím předem vyplněných knihoven klauzulí
 • Zajistěte soulad smluv s firemními zásadami a právními požadavky
 • Zjednodušte proces kontroly díky spolupráci a pracovním postupům v sociální síti

Zlepšete přehlednost

Využijte zabezpečené úložiště s možností vyhledávání, které nabízí úplnou historii auditu a automatickou správu obnovení.

 • Identifikujte změny, které se odchylují od standardů, a přiřazujte požadované akce
 • Najděte rychle vše, co potřebujete, díky širokým možnostem vyhledávání
 • Pomocí pracovních oblastí rychle najdete položky vyžadující pozornost, jako jsou schválení a kontroly

Řiďte celý životní cyklus

Proměňte dosažené úspory ve vymahatelné smlouvy díky automatizaci a pracovním postupům.

 • Řada šablon umožňuje snadné přizpůsobení různým typům smluv a konkrétním požadavkům obchodních jednotek
 • Aktivně spravujte přidělování práce, identifikujte problémové oblasti a vyvažujte pracovní zatížení
 • Urychlete vykonávání smluv pomocí závazných elektronických podpisů
 • Sledujte dodatky, úpravy a úplnou historii auditu
 • Zajistěte včasné obnovení díky automatickému upozorňování na smlouvy s končící platností

Začínáme s řešením ERP

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Požádat o ukázku 1:1

Přihlášení podle tématu