Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle Modern Best Practice – od vytvoření smlouvy k dodržování výdajů

Rychlejší vytvoření efektivních smluv ve vysoké kvalitě
Rychlejší vytvoření efektivních smluv ve vysoké kvalitě

Od vytvoření smlouvy k dodržování výdajů

Funkce využívající mobilní technologie, sociální sítě a analytiku integrované v moderních osvědčených postupech organizacím umožnily výrazně zlepšit proces vytváření smluv. Vytvořte smlouvy z knihovny standardních podmínek. Zkontrolujte, upravujte a schvalujte odchylky prostřednictvím zabezpečené platformy pro spolupráci. Určete efektivitu smlouvy a zlepšete vyjednávání pomocí analýzy spojené s nákupními transakcemi. Využijte následující osvědčené postupy jako plán pro strategičtější, efektivnější a daty podpořený proces vytváření smluv.


Smlouva s autorem
Mobilita. Sociální sítě. ikona Mobilita. Sociální sítě.

Smlouva s autorem

Vytvoření smlouvy prostřednictvím řízeného vytvoření nebo sestavení předem schválených standardních podmínek.


Zajištění dodržování zásad
Mobilita. Sociální sítě. ikona Mobilita. Sociální sítě.

Zajištění dodržování zásad

Prosazujte dodržování zásad pomocí povinného ověřování a schvalování. Udržujte kvalitu smluv pomocí šablon s formátováním, které zajistí vždy stejný tisk a elektronický přenos.


Správa odchylek
Mobilita. Sociální sítě. ikona Mobilita. Sociální sítě.

Správa odchylek

Zaznamenávejte opravy během tvorby a vyjednávání. Rozpoznejte důležité odchylky od standardních zásad a automaticky žádejte o schválení.


Schválení/přijetí smlouvy
Mobilita. Sociální sítě. ikona Mobilita. Sociální sítě.

Schválení/přijetí smlouvy

Nasměrujte smlouvu do schvalovací hierarchie na základě předem nastavených pravidel. Spravujte elektronické podpisy.


Propojení výsledků
Mobilita. Sociální sítě. ikona Mobilita. Sociální sítě.

Propojení výsledků

Získejte přehled o plnění prostřednictvím propojení smluv s výkonnými dokumenty, jakými jsou smlouvy a nákupní objednávky. Sledujte výsledky prostřednictvím aktualizace stavu nebo souhrnu transakcí.


Zavedení výdajových pravidel
Mobilita. Analytika. Sociální sítě. ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě.

Zavedení výdajových pravidel

Automatizujte vytváření objednávek od smluvních dodavatelů. Sledujte ztráty pomocí zobrazení využití smluv na řídicím panelu v závislosti na termínech, únicích a klíčových ukazatelích výkonu.


Začínáme