Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Oracle Modern Best Practice – registrace
dodavatelů a výkonnost dodavatelů

Přeměna dodavatelů na strategické partnery
Přeměna dodavatelů na strategické partnery

Registrace dodavatele a výkonnost dodavatelů

Minimalizujte rizika hrozící od třetích stran tím, že budete jednat pouze s dodavateli, kteří splňují vaše požadavky na kvalifikaci. Vypracujte hodnotící kritéria, přezkoumávejte kvalifikaci dodavatelů a provádějte hodnocení rizik hrozících ze strany dodavatelů prostřednictvím zabezpečené spolupráce v sociálních sítích na libovolném mobilním zařízení. Zvyšte efektivitu a přesnost dat pomocí webového samoobslužného přístupu pro podporu a aktualizaci profilů dodavatelů. Využijte cloud ke správě všech aspektů komunikace s dodavateli včetně žádostí o informace, nákupních objednávek, změn plánů a faktur.


Registrace dodavatele
Mobilita. Sociální sítě. ikona Mobilita. Sociální sítě.

Registrace dodavatele

Posílejte potenciálním dodavatelům zabezpečené odkazy za účelem získání údajů o společnosti (například dodávané zboží či služby) ve strukturovaném formátu. Po přezkoumání a prověření (posouzení rizik hrozících od třetích stran) schvalte nebo zamítněte registraci.


Správa oprávnění
Mobilita. Sociální sítě. ikona Mobilita. Sociální sítě.

Správa oprávnění

Delegujte správu účtů dodavatelům. Nabídněte samonaváděcí školení a nápovědu v prohlížeči.


Zajištění přesnosti profilu
Mobilita. Sociální sítě. ikona Mobilita. Sociální sítě.

Zajištění přesnosti profilu

Odešlete dodavatelům připomínku obnovení certifikace (například Small Business Certification a audit rizik třetích stran). Aktualizujte data tak, aby zohledňovala fúze a akvizice. Uchovávejte účetní protokol.


Zahájení spolupráce
Mobilita. Sociální sítě. ikona Mobilita. Sociální sítě.

Zahájení spolupráce

Dodavatelé sdílejí informace na sociálních sítích, podílejí se na vyhledávání a získávání zdrojů, řeší problémy se službami a spravují faktury a platby, a to vše na zabezpečeném portálu.


Správa kvalifikace dodavatelů
Mobilita. Analytika. Sociální sítě. ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě.

Správa kvalifikace dodavatelů

Provádějte pravidelná hodnocení identifikovaných dodavatelů pomocí dotazníku pro řízení rizik, včetně OCC (úřad pro kontrolu měny) nebo místních ekvivalentů a auditu. Zkontrolujte, vyjasněte a vyhodnoťte výsledky. Přidávejte nové kvalifikace do profilů dodavatelů automaticky.


Sledování výkonnosti
Mobilita. Analytika. Sociální sítě. ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě.

Sledování výkonnosti

Vyhodnoťte rizikový profil dodavatele třetí strany a vztah vůči každému hlavnímu dodavateli. Analyzujte výkonnost dodavatelů a rozdělte více výdajů mezi dodavatele s vysokou úrovní.


Začínáme