Oracle Enterprise Resource Planning (ERP)

Jatkuva muutos edellyttää jatkuvaa innovointia

Tulevaisuuden johtajat ovat niitä, jotka kykenevät sopeutumaan muutoksiin jo nyt. Oracle Fusion Cloud ERP on kattava ja nykyaikainen ERP-paketti, joka tarjoaa yrityksesi tiimeille edistyksellisiä ominaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi tekoäly, joka automatisoi työskentelyä hidastavia manuaalisia prosesseja sekä analysoi ja reagoi markkinamuutoksiin reaaliajassa, ja automaattiset päivitykset, jotka pitävät ratkaisut ajan tasalla ja tuovat yrityksellesi kilpailuetuja.

Paranna ERP:tä GenAI:n tiedoilla

GenAI:n avulla yrityksesi voi hyödyntää ERP-järjestelmän kaikki mahdollisuudet. Katso, miten edistynyt tekoälyn integrointi voi uudistaa taloushallinnon.

Lataa ERP for Dummies Cloud ERP for Dummies

Katso, miten yrityksesi voi löytää oikean ERP-pilvipalvelukumppanin, parantaa tuottavuuttaan ja joustavuuttaan sekä saada yhdenmukaisen kuvan liiketoiminnastaan hyödyntämällä seuraavan sukupolven teknologiaa ja sen tuomia parannuksia.

Demosarja: 30 minuutin suorat ja tilausistunnot Esittelysarja: 30 minuutin suorat ja tilausistunnot

Tutustu tarkemmin Oracle Fusion Cloud ERP:n tapoihin tehostaa työskentelyä, vastata logistisiin haasteisiin ja ylittää asiakkaiden odotukset.

Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning

Selkeä kuva rahoitustilanteesta johtaa järkeviin päätöksiin

Oracle Financials antaa kattavan kuvan yrityksesi taloudellisesta tilanteesta ja tuloksista, joten voitte reagoida nopeasti muuttuvaan liiketoimintaympäristöön.

Ominaisuudet
 • Accounting Hub
 • Raportointi ja analysointi
 • Ostoreskontra ja käyttöomaisuus
 • Tulojenhallinta
 • Saatavat
 • Perintä
 • Kustannustenhallinta
 • Yhteisyritysten hallinta
 • Yhdysvaltojen valtionhallinnon rahoitusasiat

Hankkeiden linjaaminen liiketoimintastrategiaan

Oracle Project Management -ratkaisulla voidaan suunnitella ja seurata hankkeita, valita oikeat osaajat, suhteuttaa kapasiteetti kysyntään ja skaalata resursseja nopeasti tarpeen mukaan.

Ominaisuudet
 • Suunnitelmat, aikataulut ja ennusteet
 • Resurssienhallinta
 • Kustannustenhallinta ja kustannusseuranta
 • Laskutuksen- ja tulojenhallinta
 • Avustustenhallinta
 • Hankkeiden varojenhallinta

Säästöjen optimointi ja riskien pienentäminen hankintoja tehostamalla

Oracle Procurement helpottaa hankintoja ja tekee hankintaprosessista intuitiivisen sisäänrakennettujen analytiikka- ja yhteistyötoimintojen avulla. Se yksinkertaistaa alihankkijoiden hallintaa, auttaa valitsemaan parhaat palveluntarjoajat, pitää kustannukset kurissa ja parantaa tuottavuutta.

Ominaisuudet
 • Alihankkijoiden hallinta
 • Alihankkijaportaali
 • Hankinta
 • Hankintasopimukset
 • Itsepalveluhankinta
 • Ostot
 • Ostoreskontra
 • Hankinta-analyysit

Automaattinen valvonta lisää luottamusta ja vähentää riskejä

Oracle Risk Management and Compliance vahvistaa varainhoidon valvontaa tekoälyn ja koneoppimisen avulla käteisvuotojen ehkäisemiseksi, auditointien toteuttamiseksi ja riskeiltä suojautumiseksi, mikä vähentää manuaalista työtä merkittävästi.

Ominaisuudet
 • ERP-roolit ja tietoturvasuunnittelu
 • Vastuualueiden eriyttämisen automatisointi
 • Jatkuva käyttöoikeuksien seuranta
 • Käyttöoikeuksien sertifiointi
 • Kokoonpanojen hallinta
 • Tilitapahtumien hallinta
 • Auditoinnin ja SOX:n/ICFR:n työnkulut
 • Yrityksen riskienhallinta (ERM)
 • Liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelu

Kilpailijoiden päihittäminen ketteryydellä

Oracle Enterprise Performance Management -ratkaisulla voidaan mallintaa ja suunnitella talous- ja henkilöstöhallinnon sekä toimitusketjujen ja myynnin toimintoja. Sen avulla yrityksesi voi tehostaa tilinpäätöksiään ja saada päätöksentekoa helpottavia tietoja.

Ominaisuudet

Tekoälypohjainen ennakointi ja analysointi

Oracle Analytics for Cloud ERP täydentää Oracle Cloud ERP:n analytiikkatoimintoja ja tarjoaa valmiita käyttöesimerkkejä, ennakkoanalyysejä ja avaintunnuslukuja varianssianalyysien ja aiemman kehityksen pohjalta.

Ominaisuudet
 • Avaintunnuslukujen hallinta
 • Parhaiden käytäntöjen arkistotiedot
 • Valmiit analyysimallit
 • Laajennettava arkkitehtuuri
 • Liiketoiminnallisen sisällön alueet
 • Tietojen etsintä itsepalveluna
 • Parannettu analytiikka
 • Yhteistyö ja julkaiseminen
 • Yritysarkkitehtuuri ja tietoturva
 • Tietojen tarkastelu mobiililaitteella

Valitse toimialasi analyytikkoraportti

Cloud ERP:n Magic Quadrant 2022
Lue, miksi Gartner® nimesi Oracle Fusion Cloud ERP:n suunnannäyttäjäksi palvelukeskeisille yrityksille

Katso, miksi Oracle nimettiin suunnannäyttäjäksi 2023 Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises -raportissa ja sijoittui kaaviossa ylimmäksi toteutuskykyä (”Ability to Execute”) arvioitaessa sekä äärimmäiseksi oikealle vision kattavuutta (”Completeness of Vision”) punnittaessa. *

Lue, miksi Gartner® nimesi Oracle Fusion Cloud ERP:n suunnannäyttäjäksi tuotekeskeisille yrityksille

Katso, miksi Oracle nimettiin suunnannäyttäjäksi 2023 Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises -raportissa – jo viidettä kertaa.**

Kattava ERP-pilvipalvelu sisäänrakennetulla tekoälyllä

Uusien tilanteiden ennakointi, havaitseminen ja ratkaiseminen

Kukaan ei halua nähdä suuria delta-arvoja ennakoitujen ja toteutuneiden lukujen välillä. Useimmat mallit ovat kuitenkin liian rajallisia, ja niissä luotetaan aineisto-otoksiin tai jopa pelkästään vaistoon. Oracle Cloud ERP sisältää ennakoivaan suunnitteluun ja ennusteisiin tarkoitettuja koneoppimistoimintoja. Yrityksesi voi hyödyntää laajoja data-aineistoja, havaita piilossa olevia vinoumia, löytää merkittäviä poikkeamia ja reagoida tilanteisiin entistä nopeammin.

Manuaalisten liiketoimintaprosessien automatisointi ja karsinta

Kun tietojen kerääminen nopeutuu, niiden analysointiin jää enemmän aikaa. Oracle Cloud ERP tuo käyttäjilleen enemmän aikaa strategiseen työhön automatisoimalla hitaat arkiset liiketoimintaprosessit – olipa kyseessä sitten markkinointiviestintä tai yrityskauppojen suunnittelu. Tekoälyn avulla voidaan automatisoida jopa 96 % tilitapahtumista.

Arkisten rutiinien helpottaminen

Oraclen tekoälypohjainen digitaalinen avustaja helpottaa ja nopeuttaa tavallisimpia tehtäviä. Siltä voidaan tiedustella esimerkiksi avointen hankintaehdotusten tilaa tai kulloinkin erääntyviä täsmäytyksiä. Mukautetut tehtävät, kuten laskujenmaksu tai budjetinylitysilmoitukset, käsitellään ennakoivasti, mikä nopeuttaa myös hyväksyntäprosessia.

Uudenlaisten liiketoimintamallien toteuttaminen entistä nopeammin

Asiakastrendien ja uusien kilpailijoiden havaitseminen hankaloituu jatkuvasti. Oracle Cloud ERP helpottaa uusien liiketoimintamallien löytämistä ja käyttöönottoa, ja tuloksia voidaan seurata reaaliajassa toiminnan tehostamiseksi. Kun käytettävissä ovat lisäksi koneoppimistiedot vaikkapa asiakasvaihtuvuudesta, ongelmat voidaan ennakoida ja välttää jo ennen kuin ne alkavat haitata liiketoimintaa.

Taloushallinnon huippuosaamisen Oracle Playbook

Oracle Fusion Cloud ERP:n avulla olemme voineet saavuttaa enemmän vähemmällä, ja niin voitte tekin.

ERP-asiakkaiden menestystarinoita

Katso kaikki asiakastarinat

Lue, miksi lähes 10 000 johtavaa yritystä eri puolilla maailmaa luottaa Oraclen tapaan hallinnoida liiketoiminnan kannalta tärkeitä toimintoja.

Toiminnanohjauksen resurssit

Katso, miksi Oracle Fusion Cloud ERP on alansa johtaja

ERP-ratkaisumme ovat alusta alkaen olleet pilvipohjaisia. Ne ovat älykkäitä, kattavasti yhdistettyjä ja joustavia.

Yhteisö

Olemme sitoutuneet asiakasyhteisöömme

Hallinnoimme kaikkea liiketoimintaamme Oracle Cloud -palvelussa ja toimimme yrityksesi kumppanina jakamalla kokemuksiamme ja tukemalla menestystänne.

Pilvipohjainen oppiminen

Kehitä Oracle Cloud ERP -osaamistasi

Oracle University tarjoaa oppimisratkaisuja pilvipalveluosaamisen kehittämiseen, asiantuntemuksen vahvistamiseen ja ratkaisujen käyttöönoton nopeuttamiseen. Oracle Learning Explorer -ohjelmassa saat maksuttoman peruskoulutuksen ja akkreditoinnin.

Oracle ERP:n käytön aloittaminen


Pyydä toiminnanohjausjärjestelmän esittelyä

Osallistu esittelyyn asiantuntijamme johdolla.


Katso ERP-tuote-esittely

Tutustu Oracle Cloud ERP -ratkaisuun itsenäisesti.


Ota yhteyttä SaaS ERP -myyntiin

Keskustele Oracle Cloud ERP -sovelluksesta tiimimme jäsenen kanssa.

* Gartner, Inc., Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises, 29. elokuuta 2023. Denis Torii, Sam Grinter, Tim Faith, Naveen Mahendra, Neha Ralhan ja Robert Anderson.

** Gartner® Magic QuadrantTM for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 2023, julkaistu 3. lokakuuta 2023.

Analyytikot: Greg Leiter, Robert Anderson, Dixie John, Tomas Kiensat ja David Penny.

Gartner, Inc. on julkaissut tämän kaavion osana laajempaa tutkimusta, ja kaaviota tulisi arvioida alkuperäisessä tekstiyhteydessään. Gartnerin tutkimus on saatavana Oraclelta pyynnöstä. Gartner ei tue mitään tutkimusjulkaisuissaan mainittuja toimittajia, tuotteita tai palveluja eikä kehota teknologian käyttäjiä valitsemaan vain niitä toimittajia, jotka ovat saaneet korkeimman luokituksen tai muun maininnan. Gartnerin tutkimusjulkaisut heijastelevat Gartnerin mielipiteitä tutkimusorganisaationa, eikä niitä tule tulkita faktoiksi. Gartner kiistää kaikki tähän tutkimukseen liittyvät suorat ja epäsuorat takuut, mukaan lukien takuut myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

GARTNER on rekisteröity tavara- ja palvelumerkki, ja MAGIC QUADRANT on Gartner, Inc:n ja/tai sen konserniyhtiöiden Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti rekisteröimä tavaramerkki, ja molempia käytetään tässä luvalla. Kaikki oikeudet pidätetään.