Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Doceniaj najlepszych pracowników HR

Nagroda Oracle HCM Cloud Rubies Awards to wyróżnienie dla najlepszych pracowników działu HR, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój biznesu przy użyciu rozwiązania Oracle HCM Cloud.

W tym otwartym programie nagród mogą uczestniczyć wszystkie organizacje korzystające z rozwiązania Oracle HCM Cloud. Specjaliści HR, którzy korzystają z Oracle HCM Cloud, mogą nominować innych klientów, współpracowników lub nawet samych siebie. Nagrody te są wyrazem uznania dla specjalistów z działu kadr za innowacyjność i wykorzystywanie potencjału innowacyjnych rozwiązań HR już dziś.

Przyjmowanie nominacji zakończone! Zajrzyj ponownie 3 lutego 2020 r. i zagłosuj na swoich kandydatów we wszystkich kategoriach.

Zdobywcy nagród otrzymają bezpłatne wejściówki na organizowaną przez Oracle konferencję Modern Business Experience, która odbędzie się w dniach 23–26 marca 2020 r. w Chicago.

Zobacz poprzednich laureatów

 

 

Przejęcia i fuzje

Nagroda ta jest przyznawana firmom, które za pomocą Oracle HCM Cloud optymalizują efektywność pracowników w okresie dużych fuzji lub przejęć

Fuzje i przejęcia mogą negatywnie wpływać na rzetelność informacji o pracownikach. Powiedz nam, w jaki sposób pakiet Oracle HCM Cloud pomógł w następujących działaniach:

 • Minimalizowanie zakłóceń operacji, w tym operacji kadrowych
 • Łączenie danych o pracownikach z różnych lokalizacji w ramach jednego rozwiązania HCM
 • Poprawa doświadczeń pracowników z funkcjami HR 
 • Minimalizacja odejść i utraty nowych pracowników 
 • Promowanie jednolitej kultury

Diamenty w danych

Nagroda ta jest przyznawana firmom, które za pomocą narzędzi analitycznych Oracle HCM Cloud wyszukują i wykorzystują informacje o pracownikach 

Tego typu analityka kadrowa daje nowe możliwości w zakresie pozyskiwania wiedzy o pracownikach. Chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób dostępne w pakiecie Oracle HCM Cloud pulpity analityczne pomagają w zarządzaniu kadrami, zatrzymywaniu pracowników i planowaniu zatrudnienia. Szczególnie interesuje nas sposób, w jaki wykonywane są następujące czynności:

 • Prezentowanie danych w nowy i wnikliwy sposób zarówno dla kierowników liniowych, jak i specjalistów z działu kadr 
 • Przewidywanie problemów na bazie analiz predykcyjnych 
 • Ograniczanie ryzyka utraty najważniejszych pracowników
 • Usprawnianie procesu decyzyjnego w celu konkurowania na rynku pracy

Express Lane

Nagroda ta jest przyznawana firmom, które wdrożyły pakiet Oracle HCM Cloud w możliwie najkrótszym czasie.

Czy udało Ci się szybko wdrożyć pakiet Oracle HCM Cloud? Chcemy się dowiedzieć, jak dobrze przemyślany plan wdrożenia i odpowiednia determinacja pomogły w ciągu miesięcy, a nie lat uzyskać znaczące wyniki dzięki Oracle HCM Cloud.

Dynamiczne duety lub triumfujące tria

Nagroda ta jest przyznawana zespołom, które osiągnęły wyjątkowe wyniki dzięki integracji dwóch lub trzech różnych rozwiązań z pakietu Oracle Cloud Solutions

Czy w Twoim przedsiębiorstwie wdrożono pakiet Oracle HCM Cloud z innym produktem Oracle Cloud Solutions? Opowiedz nam o tym! Nagroda ta podkreśla transformacyjny wpływ i dotyczące całego przedsiębiorstwa korzyści wynikające z wdrożenia pakietu Oracle HCM Cloud z co najmniej jednym innym rozwiązaniem Oracle Cloud Solutions. Korzyści te mogą wiązać się zwłaszcza z następującymi elementami:

 • Lepsze planowanie budżetu i optymalizacja wydatków 
 • Pełne wykorzystanie informacji społecznościowych oraz skorelowanie wyników pracowników z oczekiwaniami klientów za pomocą rozwiązania Oracle Service Cloud CRM
 • Optymalizacja planowania, raportowania i prognozowania za pomocą pakietów Oracle Enterprise Performance Management Cloud i Oracle Enterprise Resource Management Cloud

Mobilny świat

Nagroda ta jest przyznawana firmom, które korzystają z funkcji mobilnych pakietu Oracle HCM Cloud w celu zmiany sposobu interakcji z kandydatami i pracownikami za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Czy Twoi pracownicy mogą teraz robić na swoich smartfonach lub tabletach rzeczy, których wcześniej robić nie mogli? Jesteśmy szczególnie zainteresowani tym, jak pakiet Oracle HCM Cloud pomógł w zmianie sposobu korzystania z urządzeń mobilnych na potrzeby interakcji z działem kadr. Może to obejmować zwłaszcza następujące czynności:

 • Wprowadzenie innowacyjnego procesu rekrutacji, w ramach którego kandydaci mogą przesyłać dane za pomocą urządzeń mobilnych.
 • Przyspieszenie procesów i częstsze korzystanie z samoobsługowych funkcji kadrowych
 • Udoskonalenie obsługi procesów kadrowych na urządzeniach mobilnych dla pracowników i kierowników
 • Udostępnienie pracownikom nowych funkcji mobilnych takich jak mobilne karty czasu pracy, automatyczne śledzenie obecności, planowanie urlopów lub dostęp do pasków płacowych
 • Wykorzystanie cyfrowego asystenta w celu szybszej realizacji transakcji

W rodzinie najlepiej

Nagroda ta jest przyznawana zespołom, które korzystają z pakietu Oracle HCM Cloud w celu zatrzymywania najlepszych pracowników w ramach działań takich jak przeniesienia wewnętrzne, sugerowanie ścieżek rozwoju kariery lub planowanie sukcesji kadrowej.

Nagroda ta jest przeznaczona dla specjalistów ds. rozwoju kariery i zatrzymania pracowników. Opowiedz nam o tym, w jaki sposób pakiet Oracle HCM Cloud okazał się pomocny w działaniach zmierzających do angażowania i zatrzymywania najlepszych pracowników. Szczególnie interesują nas zastosowania w następujących kontekstach:

 • Znaczne zwiększenie wskaźnika pozostania w firmie nowych pracowników
 • Identyfikacja pracowników zamierzających wkrótce odejść i działania podjęte w celu ich zatrzymania
 • Oferowanie kompleksowego programu świadczeń w celu zatrzymania pracownika
 • Zwiększenie mobilności wewnętrznej w kontekście wszystkich pracowników (w tym pracowników tymczasowych)
 • Ulepszenie strategii rozwoju i identyfikacja obszarów, w których można lepiej rozlokować programy rozwojowe
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników

Więcej możliwości dla pracowników

Nagroda ta jest przyznawana zespołom, które wdrażały pakiet Oracle HCM Cloud na podstawie informacji zwrotnej od pracowników. Kategoria ta skupia się na firmach, które zapewniły swoim pracownikom wpływ na kierunek i sposób wspomnianego wdrożenia.

Czy w Twojej firmie pracownicy mogli opiniować wdrożenie pakietu Oracle HCM Cloud i mieli na nie wpływ? Opowiedz nam o tym. Interesuje nas, w jaki sposób Twoja firma umożliwiła swoim pracownikom dostosowanie wdrożenia Oracle HCM Cloud do ich potrzeb. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak Twoja firma:

 • Angażowała użytkowników w proces projektowania
 • Uprościła procesy 
 • Zwiększyła odsetek akceptacji  
 • Utworzyła kanały służące pracownikom do przekazywania uwag i informacji zwrotnej 
 • Uczłowieczyła pracę
 • Utworzyła kanały służące pracownikom do przekazywania uwag i informacji zwrotnej 

Energia do pracy

Nagroda ta jest przyznawana firmom, które za pomocą pakietu Oracle HCM Cloud zwiększyły uzyskiwane korzyści i poprawiły produktywność działu HR podczas procesu wdrożenia.

Czy usprawnienie procesów i zwiększenie efektywności zadowoliło Twoich pracowników? Powiedz nam, jak udało Ci się uzyskać te korzyści, przyspieszając i usprawniając za pomocą pakietu Oracle HCM Cloud realizację tradycyjnych, uciążliwych procesów. Uzyskane korzyści mogą obejmować m.in.:

 • Oszczędność czasu
 • Przejście z procesów papierowych na procesy cyfrowe
 • Wyeliminowanie niejednorodnych systemów przez zastosowanie jednej platformy
 • Jak udało Ci się stworzyć w dziale HR poczucie wykonywania bardziej konkretnej pracy

Wyniki finansowe

Nagroda ta jest przyznawana firmom, które w wyniku wdrożenia pakietu Oracle HCM Cloud uzyskały duże oszczędności

Powiedz nam, jak za pomocą pakietu Oracle HCM Cloud Twój zespół przyczynił się do poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa. Poprawa ta może dotyczyć w szczególności następujących elementów:

 • Oszczędności kosztów (niejednorodne lub zduplikowane systemy, przechowywanie danych)
 • Redukcja zatrudnienia

Dobra zmiana

Nagroda ta jest przyznawana firmom, których strategia zarządzania zmianami zwiększyła odsetek akceptacji pakietu Oracle HCM Cloud i ogólną efektywność przeprowadzonej transformacji systemu HCM

W jaki sposób Twojej firmie udało się tak wykorzystać zarządzanie zmianami, komunikację i szkolenia, aby poinformować pracowników o tym pakiecie oraz odpowiednio ich na tę okoliczność przygotować i przeszkolić? W jaki sposób te działania zwiększyły odsetek akceptacji pakietu Oracle HCM Cloud i poprawiły doświadczenia pracowników/kierowników w zakresie korzystania z tego pakietu? Opowiedz nam:

 
 • Jakie były cele wdrożenia? 
 • Jak został przygotowany plan zarządzania zmianami i jakie było podejście do realizacji tych celów? 
 • Gdzie znajdowały się najważniejsze obszary zmian? 

Utwórz jutro już dziś z Oracle HCM Cloud

Zobacz, jak pakiet Oracle HCM Cloud zwiększa obecne i przyszłe możliwości pracowników dzięki funkcjom adaptacyjnej inteligencji. Uzyskaj wiedzę wystarczającą do wykonania pracy i zwiększenia wydajności organizacyjnej.