Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Cloud Management Solutions

Oracle Cloud Management Services eliminate the human effort associated with traditional solutions for monitoring and managing applications and infrastructure. Customers can leverage different combinations of these services against the full breadth of the operational data set as appropriate for managing on-premise environments, Oracle Cloud environments, hybrid cloud environments, and multicloud environments.

Oracle Cloud Management and Governance

Dodatkowe przykłady zastosowań platformy Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure oferuje rozwiązania wspierające zarządzanie kosztami, kontrolę dostępu i rozporządzanie zasobami. 

Kontroluj zużycie i koszty za pomocą danych, którym możesz zaufać

Analizuj bez ograniczeń aktualne zestawienia zużycia i wydatków w całej organizacji. Korzystaj z filtrów, aby śledzić wydatki i analizować trendy w dowolnie wybranych okresach. Z łatwością analizuj zużycie i koszty według usług oraz filtruj te dane według przedziałów i tagów, aby móc dokładnie analizować wydatki z podziałem na poszczególne działy, zespoły lub projekty. Unikalne tagi zdefiniowane przez Oracle są oparte na schematach i zapewniają integralność użytkowania, a także rzetelne informacje o poniesionych kosztach.

 

Rozdziel zasoby zgodnie ze strukturą organizacyjną swojej firmy

Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management zapewnia użytkownikom elastyczność w organizowaniu zasobów IT — zgodnie z hierarchią działów. Wykorzystaj metodę przedziałów do rozdzielania zasobów i uprość proces mierzenia zużycia i kosztów dla poszczególnych działów lub jednostek biznesowych.

 

Zapewnij bezpieczny dostęp, aby sprostać wymaganiom zgodności z przepisami

Oracle Identity and Access Management umożliwia użytkownikom uwierzytelnianie i autoryzację dostępu do usług Oracle Cloud Infrastructure. Twórz grupy logiczne użytkowników i stosuj się do zasad, aby zachować wyraźny podział obowiązków, konieczny do spełnienia wymagań względem zgodności z przepisami. Na przykład, dzięki łatwym do zdefiniowania zasadom Oracle użytkownicy mają pewność, że tylko ich grupa ma dostęp do zasobów sieciowych.

 

Umożliwiaj aplikacjom wywoływanie usług infrastruktury chmurowej

Funkcja Instance Principals, dostępna w ramach usługi zarządzania tożsamością i dostępem, pozwala na autoryzację instancji do wykonywania wywołań API w usługach publicznych Oracle Cloud Infrastructure, eliminując potrzebę wgrywania danych użytkownika lub pliku konfiguracyjnego. Użytkownicy mogą na przykład uruchomić skrypt w języku Python, aby umożliwić instancji odczyt danych z pamięci obiektowej.

 

Usprawnij zarządzanie zasobami w procesie rozwoju i produkcji

Oracle Cloud Infrastructure Tagging łączy elastyczność tagowania swobodnego z kontrolą tagów zdefiniowanych, aby usprawnić zarządzanie zasobami IT. Unikalne tagi zdefiniowane przez Oracle są oparte na schemacie i pomagają ograniczać nadmiar tagów, zapewniając jednocześnie lepszą kontrolę nad zasobami obejmującymi wiele działów. Możesz na przykład zestawiać zasoby powiązane z tagami z zastosowaniami związanymi z programowaniem i produkcją, co pomoże Ci w wyraźny sposób wyodrębnić ich cele i podjąć w odpowiednim momencie zorganizowane działania.

 

Monitoruj dostęp do zasobów

Oracle Audit zapewnia pełny wgląd we wszystkie działania publiczne API na Twoim koncie. Automatycznie rejestruj zdarzenia, które można wyszukiwać, przechowywać i analizować pod kątem bezpieczeństwa, zgodności i optymalizacji zasobów.