Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Zarządzanie i administracja z Oracle Cloud

Usługi zarządzania i administracji Oracle Cloud eliminują nakład pracy ludzkiej związany z tradycyjnymi rozwiązaniami do monitorowania, zarządzania i administrowania aplikacjami i infrastrukturą. Klienci mogą korzystać z tych usług w różnych kombinacjach w zestawieniu z pełnym pakietem danych operacyjnych do zarządzania zgodnego ze specyfiką środowisk lokalnych, Oracle Cloud, chmur hybrydowych i multicloud.

Usługi Oracle Cloud Management

Application Performance Monitoring

Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service zapewnia zespołom programistycznym i operacyjnym informacje potrzebne do szybkiego wykrycia i rozwiązania problemów z aplikacją. Wszystkie informacje o wydajności użytkownika końcowego i aplikacji (wraz z powiązanymi dziennikami aplikacji) są gromadzone w ujednoliconym zestawie danych.

Log Analytics

Oracle Log Analytics Cloud Service monitoruje, agreguje, indeksuje i analizuje wszystkie dane dzienników aplikacji i infrastruktury, umożliwiając użytkownikom wyszukiwanie, badanie i zestawianie tych danych w celu szybszego rozwiązywania problemów, uzyskiwania wglądu operacyjnego i podejmowania lepszych decyzji.

IT Analytics

Oracle IT Analytics Cloud Service zapewnia pełny wgląd w wydajność, dostępność i możliwości obliczeniowe aplikacji i inwestycji infrastrukturalnych, umożliwiając menedżerom działów biznesowych i IT, analitykom i administratorom podejmowanie kluczowych decyzji względem architektury IT.

Infrastructure Monitoring

Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service monitoruje stan i kondycję całej infrastruktury IT — lokalnie lub w chmurze — z poziomu jednej platformy. Aktywne monitorowanie warstw pozwala administratorom na bieżąco identyfikować problemy, diagnozować je i rozwiązywać, zanim wpłyną one na użytkowników końcowych.

Resource Manager

Resource Manager to zarządzana usługa, która może udostępniać wszystkie zasoby i usługi Oracle Cloud Infrastructure. Usługa Resource Manager zmniejsza liczbę błędów konfiguracji i zwiększa wydajność poprzez deklaratywne zarządzanie infrastrukturą (tzn. „infrastrukturą jako kodem”) przy użyciu standardu Hashicorp Terraform®.

Notifications

Notifications to w pełni zarządzana usługa w modelu publish-subscribe, która umożliwia masowe przesyłanie wiadomości z niezwykłą niezawodnością.

Monitoring

Usługa Oracle Cloud Infrastructure Monitoring zapewnia dostęp do informacji, które są niezbędne do zrozumienia kondycji zasobów, optymalizacji wydajności aplikacji i reagowania na anomalie w czasie rzeczywistym.

Przykłady zastosowań

Oracle Cloud Infrastructure oferuje rozwiązania wspierające zarządzanie kosztami, kontrolę dostępu i rozporządzanie zasobami. 

Kontroluj zużycie i koszty za pomocą danych, którym możesz zaufać

Analizuj bez ograniczeń aktualne zestawienia zużycia i wydatków w całej organizacji. Korzystaj z filtrów, aby śledzić wydatki i analizować trendy w dowolnie wybranych okresach. Z łatwością analizuj zużycie i koszty według usług oraz filtruj te dane według przedziałów i tagów, aby móc dokładnie analizować wydatki z podziałem na poszczególne działy, zespoły lub projekty. Unikalne tagi zdefiniowane Oracle to rozwiązania oparte na schemacie, które zapewniają integralność użytkowania, a także rzetelne informacje o poniesionych kosztach.

 

Rozdziel zasoby zgodnie ze strukturą organizacyjną swojej firmy

Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management zapewnia użytkownikom elastyczność w organizowaniu zasobów IT — zgodnie z hierarchią działów. Wykorzystaj przedziały do rozdzielania zasobów i uprość proces mierzenia zużycia i kosztów dla poszczególnych działów lub jednostek biznesowych.

 

Zapewnij bezpieczny dostęp, aby sprostać wymaganiom zgodności z przepisami

Oracle Identity and Access Management umożliwia użytkownikom uwierzytelnianie i autoryzację dostępu do usług Oracle Cloud Infrastructure. Twórz grupy logiczne użytkowników i stosuj się do zasad, aby zachować wyraźny podział obowiązków, konieczny do spełnienia wymagań względem zgodności z przepisami. Na przykład, dzięki łatwym do zdefiniowania zasadom Oracle użytkownicy mają pewność, że tylko ich grupa ma dostęp do zasobów sieciowych.

 

Umożliwiaj aplikacjom wywoływanie usług infrastruktury chmurowej

Funkcja Instance Principals, dostępna w ramach usługi zarządzania tożsamością i dostępem, pozwala na autoryzację instancji do wykonywania wywołań API w usługach publicznych Oracle Cloud Infrastructure, eliminując potrzebę wgrywania danych użytkownika lub pliku konfiguracyjnego. Użytkownicy mogą na przykład uruchomić skrypt w języku Python, aby umożliwić instancji odczyt danych z pamięci obiektowej.

 

Usprawnij zarządzanie zasobami w procesie rozwoju i produkcji

Oracle Cloud Infrastructure Tagging łączy elastyczność tagowania swobodnego z kontrolą tagów zdefiniowanych, aby usprawnić zarządzanie zasobami IT. Unikalne tagi zdefiniowane Oracle są oparte na schemacie i pomagają ograniczać nadmiar tagów, zapewniając jednocześnie lepszą kontrolę nad zasobami obejmującymi wiele działów. Możesz na przykład zestawiać zasoby tagu z zastosowaniami związanymi z programowaniem i produkcją, co pomoże Ci w wyraźny sposób wyodrębnić ich cele i podjąć w odpowiednim momencie zorganizowane działania.

 

Monitoruj dostęp do zasobów

Oracle Audit zapewnia pełny wgląd we wszystkie działania publiczne API na Twoim koncie. Automatycznie rejestruj zdarzenia, które można wyszukiwać, przechowywać i analizować pod kątem bezpieczeństwa, zgodności i optymalizacji zasobów.