Žiaľ, nepodarilo sa nám nájsť zhodu s vaším vyhľadávaním.

Aby ste našli to, čo hľadáte, odporúčame vyskúšať nasledujúci postup:

  • Skontrolujte správnosť zadania kľúčových slov vo vyhľadávaní.
  • Použite synonymá pre kľúčové slovo, ktoré ste zadali, napríklad skúste použiť „aplikácia“ namiesto „softvér“.
  • Začnite nové vyhľadávanie.
Oracle .NET Developer Center

Oracle .NET Developer Center

Oracle's .NET development community numbers over 800,000 members. Join us to enhance your Oracle Database skills through .NET (Core), .NET Framework, Visual Studio Code, and Visual Studio step-by-step tutorials, technical articles, white papers, and videos.

Standards-Based with an Enterprise Boost

Comprehensive Native Dev Experience

Oracle Developer Tools for Visual Studio (ODT) is an add-in so that all Oracle .NET programming stays within Visual Studio. Browse and modify your schema objects. Conduct schema comparisons. Debug your stored procedures. Install using MSI or NuGet. It's all possible with ODT.

Minimal Code Changes

Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET) is optimized to use all the advanced high availability, performance, and security features of the Oracle Database while enabling developers complete access to .NET Core and .NET Framework. ODP.NET offers 100% managed code drivers to ease deployment to either .NET runtime.

Free to Use

Oracle .NET software is free to download, free to use, free to deploy, and free to distribute. When combined with Oracle Database Express Edition, build and deploy a complete Oracle .NET solution for zero cost.

Free tips and training every month! Subscribe for reminders and more from Office Hours.