Oracle Enterprise Resource Planning (ERP)

Neustále zmeny si vyžadujú nepretržité inovácie

Budúcimi lídrami sú tí, ktorí sa dnes dokážu prispôsobiť zmenám. Oracle Fusion Cloud ERP je kompletný, moderný cloudový balík ERP, ktorý poskytuje vašim tímom pokročilé funkcie, ako umelá inteligencia na automatizáciu manuálnych procesov, ktoré ich spomaľujú, analytika reagovania na zmeny na trhu v reálnom čase a automatické aktualizácie, ktoré vám pomôžu zachovávať aktuálnosť a získať výhodu pred konkurenciou.

Posuňte ERP na vyššiu úroveň s prehľadmi využívajúcimi technológiu GenAI

Využite plný potenciál svojho systému ERP využívajúcemu technológiu GenAI. Zistite, ako môže integrácia pokročilej umelej inteligencie od základu zmeniť vaše finančné operácie.

Stiahnuť systém ERP pre začiatočníkov Cloud ERP pre začiatočníkov

Vyhľadajte prehľady o tom, ako nájsť správneho partnera pre cloudové ERP, získať produktivitu a flexibilitu, zaistiť si konzistentný prehľad v rámci svojej firmy a získať technológie a rozšírenia novej generácie.

Séria ukážok: 30-minútové relácie v reálnom čase a relácie na vyžiadanie Séria ukážok: 30-minútové relácie v reálnom čase a relácie na vyžiadanie

Pozrite sa, ako vám riešenia Oracle Fusion Cloud ERP môžu pomôcť podporiť zamestnancov, splniť výzvy v oblasti logistiky a prekonať očakávania zákazníkov.

Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning

Získajte jasný obraz o financiách na lepšie rozhodovanie

Oracle Financials vám poskytuje úplný prehľad o vašej finančnej situácii a výsledkoch, aby ste mohli rýchlo reagovať na neustále sa meniace obchodné prostredie.

Vlastnosti
 • Účtovné centrum
 • Vytváranie výkazov a analýz
 • Záväzky a majetok
 • Správa výnosov
 • Pohľadávky
 • Inkasá
 • Správa výdavkov
 • Správa podniku so spoločnou majetkovou účasťou
 • Federálne financie USA

Zosúlaďte svoje projekty s obchodnou stratégiou

Oracle Project Management vám pomôže naplánovať a sledovať projekty, priradiť správnych ľudí, vyrovnať kapacitu na základe dopytu a škálovať zdroje smerom nahor a nadol v súlade s meniacimi sa potrebami.

Vlastnosti
 • Plán, rozpis a prognóza
 • Riadenie zdrojov
 • Riadenie a regulácia výdavkov
 • Správa fakturácie a výnosov
 • Správa grantov
 • Správa majetku projektu

Optimalizujte úspory a znižujte riziká pomocou efektívnejšieho obstarávania

Riešenie Oracle Procurement zjednodušuje a integruje program Source-to-Pay s intuitívnym používateľským prostredím, zabudovanými analytickými nástrojmi a spoluprácou, ktorá zjednodušuje správu dodávateľov, umožňuje lepší výber, posilňuje súlad v oblasti nákladov a zvyšuje ziskovosť.

Vlastnosti
 • Správa dodávateľov
 • Portál dodávateľov
 • Zásobovanie
 • Zmluvy o obstarávaní
 • Samoobslužné obstarávanie
 • Nákup
 • Záväzky
 • Analytika obstarávania

Budujte dôveru a znižujte riziká pomocou automatizovaného monitorovania

Riešenie Oracle Risk Management and Compliance využíva umelú inteligenciu a strojové učenie na posilňovanie finančných kontrol, ktoré pomáhajú predchádzať únikom hotovosti, presadzovať audit a chrániť pred vznikajúcimi rizikami – čím vám ušetria hodiny manuálnej práce.

Vlastnosti
 • Rola ERP a návrh zabezpečenia
 • Automatizácia oddelenia povinností
 • Priebežné monitorovanie prístupu
 • Certifikácia prístupu používateľov
 • Ovládacie prvky konfigurácií
 • Ovládacie prvky transakcií
 • Pracovné postupy auditu a SOX/ICFR
 • Riadenie podnikových rizík (ERM)
 • Plánovanie obchodnej kontinuity

Pružné dosahovanie vysokého výkonu

Riešenie Oracle Enterprise Performance Management vám umožní modelovať a plánovať v rámci finančnej a personálnej oblasti, dodávateľského reťazca a predaja. Zefektívnite finančnú uzávierku a získajte prehľad, aby ste sa mohli lepšie rozhodovať.

Vlastnosti

Predpovede a analýzy s využitím umelej inteligencie

Riešenie Oracle Analytics for Cloud ERP dopĺňa vstavanú analytiku v riešení Oracle Cloud ERP a poskytuje vopred pripravené prípady použitia, prediktívne analýzy a kľúčové ukazovatele výkonnosti na základe analýzy odchýlok a historických trendov.

Vlastnosti
 • Správa KPI
 • Knižnica metrík osvedčených postupov
 • Preddefinované analytické modely
 • Rozšíriteľná architektúra
 • Oblasti obchodného obsahu
 • Samoobslužné vyhľadávanie údajov
 • Rozšírená analytika
 • Spolupráca a publikovanie
 • Podniková architektúra a zabezpečenie
 • Mobilný prieskum

Vyberte analytickú správu pre svoje odvetvie

Magic Quadrant na rok 2022 pre cloudové ERP
Zistite, prečo spoločnosť Gartner® označila riešenie Oracle Fusion Cloud ERP za lídra v oblasti firiem zameraných na služby

Prečítajte si, prečo bola spoločnosť Oracle v správe Magic QuadrantTM označená za lídra v roku 2023 v prípade cloudového ERP pre podniky zamerané na služby. Najvyššie sa umiestnila v oblasti „schopnosť konať“ a najlepšie v oblasti „Úplnosti vízie“.*

Zistite, prečo spoločnosť Gartner® označila riešenie Oracle Fusion Cloud ERP za lídra v oblasti firiem zameraných na produkty

Prečítajte si, prečo bola spoločnosť Oracle piatykrát v správe Magic QuadrantTM označená za lídra v oblasti cloudového ERP pre firmy zamerané na produkty.**

Komplexné cloudové ERP s integrovanou umelou inteligenciou

Predvídanie, odhaľovanie a reagovanie na nové situácie

Nikto nemá rád veľké rozdiely medzi predpoveďami a skutočnými hodnotami. Väčšina modelov je však príliš obmedzená, spoliehajú sa na vzorové súbory dát alebo len na dobrý pocit. Riešenie Oracle Cloud ERP prináša strojové učenie do prediktívneho plánovania a prognózovania, ktoré vám umožní využívať širšie súbory dát, hľadať skryté predsudky, odhaľovať významné odchýlky a skrátiť celkový čas odozvy.

Automatizácia a eliminácia manuálnych podnikových procesov

Strávte menej času zhromažďovaním dát a viac času pochopením toho, čo vám hovoria. Bez ohľadu na to, či pripravujete svoj príbeh na ulici, alebo hodnotíte potenciálnu aktivitu fúzií a akvizícií, Oracle Cloud ERP poskytne vášmu tímu viac času na strategickú prácu automatizáciou časovo najnáročnejších a bežných obchodných procesov. Vďaka umelej inteligencii môže byť až 96 % transakcií automatizovaných.

Zjednodušte a urýchlite každodennú prácu

Digitálny asistent využívajúci umelú inteligenciu od spoločnosti Oracle zjednodušuje a urýchľuje bežné úlohy, čo vám umožňuje klásť jednoduché otázky ako napríklad: „Aký je stav mojich otvorených nákupných žiadaniek?“ a „Aké párovania majú dnes termín splnenia?“ Prispôsobené úlohy, ako sú faktúry alebo upozornenia na prekročenie rozpočtu, sa vám doručujú proaktívne, preto sa pri schváleniach postupuje rýchlejšie.

Spúšťajte nové obchodné modely rýchlejšie

Prekonávanie trendov na strane zákazníkov a rozvíjajúcich sa konkurentov je každým dňom náročnejšie. Oracle Cloud ERP vám umožní ľahšie identifikovať a spúšťať nové obchodné modely a monitorovať výsledky v reálnom čase, aby ste mohli neustále zdokonaľovať svoj prístup. V spojení s prehľadmi strojového učenia, ako je odliv zákazníkov, budete predpovedať problémy a vyhnete sa im skôr, než môžu uškodiť.

Príručka Oracle Playbook for Financial Excellence

Riešenie Oracle Fusion Cloud ERP nám umožnilo dosiahnuť viac s menšími prostriedkami a rovnaký úspech môžete dosiahnuť aj vy.

Úspechy zákazníkov ERP

Zobraziť všetky príbehy zákazníkov

Zistite, prečo takmer 10 000 popredných spoločností na celom svete dôveruje spoločnosti Oracle z hľadiska prevádzkovania zásadne dôležitých obchodných funkcií.

Prostriedky plánovania podnikových zdrojov

Pozrite sa, prečo je riešenie Oracle Fusion Cloud ERP lídrom

Naše riešenia ERP sú založené na cloude od samotného začiatku. Sú inteligentné, plne prepojené a vytvorené s dôrazom na flexibilitu.

Komunita

Záväzok voči našej komunite zákazníkov

Celú našu firmu prevádzkujeme na riešení Oracle Cloud a spájame sa s vami, aby sme sa podelili o vlastné skúsenosti a pomohli vám dosiahnuť úspech.

Školenie Cloud Learning

Rozvíjajte svoje zručnosti pri práci s riešením Oracle Cloud ERP

Oracle University poskytuje riešenia vzdelávania, ktoré pomáhajú vytvárať cloudové zručnosti, overovať odborné znalosti a urýchliť osvojenie. Získajte prístup k bezplatnému základnému školeniu a akreditácii v rámci programu Oracle Learning Explorer.

Začíname s Oracle Cloud ERP


Žiadosť o ukážku ERP

Prejdite si všetko s jedným z našich odborníkov.


Absolvujte prehliadku produktu ERP

Sami sa zoznámte s riešením Oracle Cloud ERP.


Kontaktujte obchodné oddelenie a požiadajte o SaaS ERP

Porozprávajte sa s členom nášho tímu o riešení Oracle Cloud ERP.

* Gartner, Inc., Magic Quadrant pre riešenie Cloud ERP pre podniky zamerané na služby, 29. augusta 2023. Denis Torii, Sam Grinter, Tim Faith, Naveen Mahendra, Neha Ralhan, Robert Anderson.

** Gartner® Magic QuadrantTM pre Cloud ERP pre podniky zamerané na produkty, 2023 Zverejnené: 3. októbra 2023.

Analytici: Greg Leiter, Robert Anderson, Dixie John, Tomas Kiensat, David Penny

Táto infografika bola publikovaná spoločnosťou Gartner, Inc. ako súčasť väčšieho výskumného dokumentu a mala by byť hodnotená v kontexte celého dokumentu. Dokument spoločnosti Gartner je k dispozícii na požiadanie v spoločnosti Oracle. Spoločnosť Gartner neschvaľuje žiadneho dodávateľa, produkt alebo službu, ktoré sú uvedené v jej výskumných publikáciách, a neodporúča používateľom technológie, aby si vybrali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie alebo iné ocenenia. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner pozostávajú z názorov výskumnej organizácie Gartner a nemali sa považovať za fakty. Spoločnosť Gartner sa zrieka všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, týkajúcich sa tohto výskumu, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

GARTNER je registrovaná ochranná známka a servisná značka a MAGIC QUADRANT je registrovaná ochranná známka spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v USA a na medzinárodnej úrovni a používa sa tu s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené.