Müşteriler Neden OCI'yi Tercih Ediyor?

Oracle Cloud, tüm uygulamalara yönelik daha iyi bir bulut için sıfırdan oluşturulan ilk genel buluttur. Bulut bilişim için temel mühendisliği ve sistem tasarımını tüm ayrıntılarıyla göz önünde bulundurduk ve müşterilerin genel bulutlarıyla ilgili sorunlarına yönelik yenilikler geliştirdik. Mevcut kurumsal iş yüklerinin geçişlerini hızlandırıyor, tüm uygulamalar için daha yüksek güvenilirlik ve performans sağlıyor ve müşterilerin yenilikçi bulut uygulamalarını oluşturmak için ihtiyaç duyduğu kapsamlı hizmetleri sunuyoruz. Müşterilerin bulut iş yüklerinin tamamı için neden Oracle Cloud Infrastructure'ı (OCI) seçtiğine dair altı nedenden bahsedebiliriz.

Mutual Materials, şirket içi E-Business Suite'i Oracle Cloud'a taşıyıp performansı %20 oranında artırdı (2:30)

Oracle Cloud Infrastructure'ın neden lider ve tüm iş yükleriniz için uygun olduğunu öğrenin.

1. Kritik öneme sahip kurumsal iş yüklerini taşımak çok daha kolay

Çoğu hiper ölçekli bulut sağlayıcısının mimarisi; hesaplama hipervizörü ve fazla talep gören ağlar aracılığıyla paylaşılan kaynaklarla sanal bir makine modelinde tasarlandığından birçok kurumsal uygulamanın buluta geçişi zor bir iştir. Bu eski bulut bilişim mimarisinde, kurumsal uygulamaların beklenen performans ve kullanılabilirlik seviyelerinde zorluk yaşanmadan çalışması için standart olarak gerçekleştirilen önemli değişikliklere ihtiyaç duyulur fakat bu da karmaşıklığı ve riski artırır. Kurumsal uygulamalar ve performansa duyarlı diğer şirket içi uygulamalar; kaynak ölçeklendirme için ölçek artırma mimarileri (ölçek genişletme değil), ultra düşük gecikmeli ağlar, ilişkisel veritabanlarıyla kalıcı bağlantılar ve kullanılabilirlik için kaynakların kümelenmesi unsurlarıyla en iyi çalışacak şekilde tasarlanmıştır. OCI, kurumsal uygulamaların gereksinimlerini karşılayacak temel bulut teknolojileriyle tasarlanmıştır.

Kurumsal bulut geçişleriyle elde edilen müşteri başarıları

Mazda logosu
Mazda

Uygulamada herhangi bir değişik yapmadan stok yönetim sistemini OCI'a taşıdı. Maliyetleri %50 azalttı.

Alliance Data Systems logosu
Alliance Data Systems

HCM ve finansal planlamasını, 60 TB'lık önemli verilerle birlikte OCI'a taşıdı. Performansı %25 artırırken maliyetleri de %40 düşürdü.

Deutsche Bank logosu
Deutsche Bank

Deutsche Bank, rekabet avantajı elde etmek için çeşitli ticaret, risk yönetimi ve sermaye planlama sistemlerinin ardındaki veri işleme yazılımlarını modernize ediyor.

2. Modern bulut yerel uygulamalar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey mevcut

OCI, tasarımı sayesinde kurumsal uygulamalarla daha iyi çalışırken ağ iletişimi, bilişim ve depolamadaki aynı yenilikler ise bulut tabanlı uygulamaların performansını, esnekliğini ve ölçeklenebilirliğini artırır. OCI, üretime yönelik bulut yerel uygulamalar oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz çeşitli bulut hizmetlerini ve iş ortağı ekosistemini barındırır.

OCI, çeşitli ortaklıklarla sunulan bulut hizmeti desteğiyle geliştirme araç zincirinizin tamamı için daha başarılı bir bulut olacak şekilde tasarlanmıştır.

3. Kendi kendini yöneten hizmetler, uygulamalarınızı otomatik olarak korur, ayarlar ve ölçeklendirir

Kendi kendini yöneten hizmetler, işletim sisteminin ve veritabanının yama ve performans ayarlarını otomatikleştirecek şekilde tasarlanmıştır. Yanlış konfigürasyon ve kötü optimizasyon, bir uygulamayı performansından mahrum bırakabilir ve yanlış uygulanan güvenlik yamaları, sistemde güvenlik açıkları oluşturabilir. Kendi kendini yöneten hizmetler, aşağıdaki yöntemlerle insan hatalarının riskini ve maliyetini azaltacak şekilde tasarlanmıştır:Yeni veritabanlarını ve hesaplama kurulumlarını sağlama işlemlerini otomatikleştirme


Kullanıcı erişimi konfigürasyonunu otomatikleştirme


Hizmet şifreleme işlemlerini otomatikleştirme


Çevrimiçi yama uygulama ve güncelleme işlemlerini otomatikleştirme


Talep değiştikçe kaynak ölçeklendirmeyi otomatikleştirme


Performans ayarını otomatikleştirme

Oracle Autonomous Services

Oracle; Autonomous Database ile veri ambarı, hareket işleme ve doküman veritabanları dahil olmak üzere önemli veritabanı kullanım senaryolarında bu otomasyonu ve iş yüküne özel ek optimizasyonları uygular. Oracle ayrıca sistem çalışırken yamaları ve güncellemeleri otomatik olarak uygulayan ve %99,995 kullanılabilirlik sağlayan Autonomous Linux ile işletim sistemini tamamen otomatikleştirir.

Kendi kendini yöneten hizmetlere güvenen müşteriler

Aon logosu
Aon

Autonomous Data Warehouse'da satış ve pazarlama verilerini entegre etti. Şirket içi modele göre 50 ila 60 kat daha hızlı sorgulama performansı, daha iyi güvenlik ve yönetime ayrılan zamandan haftalık 15 saat tasarruf elde etti.

Lyft logosu
Lyft

30 finansal ve operasyonel sistemi, tek bir doğruluk kaynağı sağlayan yeni bir finansal veri ambarında birleştirdi. Otomatik ölçeklendirme, en yoğun raporlama dönemlerine ve esnek maliyetlere yönelik performans sağlar.

Siemens logosu
Siemens

Karmaşık bir proje bilgi ve yönetim sistemini yalnızca iki hafta içinde buluta taşıdı. Performansı artırdı ve şirket içine kıyasla %90'a varan maliyet ve zaman tasarrufu sağladı.

4. Hibrit bulut stratejilerine yönelik en fazla desteği Oracle Cloud sunar

Oracle Cloud mimarisini, müşteriler için çok çeşitli konuşlandırma seçeneklerini destekleyecek şekilde tasarladık. Müşteriler veri merkezlerinden tüm OCI bölgesini çalıştırabilir, şirket içi VMware ortamlarının tamamını genel bulut bölgelerine taşıyabilir veya Exadata ve Roving Edge gibi OCI hizmetlerini gereken işin bulunduğu yere götürebilir. Oracle ayrıca dünya çapındaki 12 bölgede düşük gecikmeli, birleşik kimlikli, çoklu bulut hizmetlerini sunmak için Microsoft Azure ile benzersiz bir ara bağlantıya sahiptir. Hem birincil bulut sağlayıcısını halihazırda seçmiş olan müşteriler, hem de bulut benimseme gibi daha erken bir süreçte olan müşteriler, OCI'ın çeşitli hibrit seçeneklerinin kontrolü, performansı ve değeri sayesinde işlerini modernize edebilirler.

Hibrit bulut stratejilerini kullanan müşterilerin başarıları

NRI logosu
NRI

Yaşamsal yazılım hizmeti (SaaS) uygulamalarını Japonya'daki sermaye piyasası firmalarının yaklaşık %70'i tarafından kullanılan bir Özel Bölge'ye taşıdı. Şirket içi konuşlandırmaya kıyasla hem maliyeti hem de operasyon verimliliğini artırdı.

Entel logosu
Entel

İş uygulamalarını ve VMware iş yüklerini Oracle Cloud Infrastructure'a taşıdı. Şirket içi modele kıyasla altyapı maliyetlerini %50, yönetim ve izleme çalışmalarını da %90 oranında azalttı.

TIM Brasil logosu
Tim Brasil

Tim Brasil; 7000 sunucu, 35.000 çekirdek, 1200 veritabanı ve 15 petabayt depolama alanının geçişini gerçekleştiriyor. Temel faturalandırma, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), özel veritabanı uygulamaları ve VMware, OCI'a taşınacak. Oracle-Azure Interconnect, 40 GB/s, birleşik kimlik ve %99,95 oranında Servis Düzeyi Anlaşması (SLA) sunuyor.

5. Güvenliğe yaklaşımımız: Yerleşik, varsayılan olarak açık ve sıfır ek ücret

Yeni nesil bulutu oluştururken mimariyi geliştirmekle kalmadık, güvenlik gibi temel özellikleri de iyileştirdik. Çoğu genel bulutta önce uygulamalar oluşturulur. Ardından uygulamalar büyüdükçe ve işlev kazandıkça güvenlik sistemi uygulamaya ve onu çalıştıran hizmetlere bağlanır. Güvenliğini sağlamak istediğiniz her uygulama için genellikle hizmet başına farklı fiyatlara sahip bir dizi farklı hizmetin barındırılması gerekir. OCI'da güvenliği, uygulama oluşturma veya geçiş işlemlerinizin başlangıcından itibaren tüm deneyiminizi göz önünde bulundurarak tasarladık ve güvenlik araçlarımızın çoğunu, ortamınızın bir parçası olarak ücretsiz hale getirdik.


Oracle Cloud'un yasalarla uyumluluğu

Oracle, karmaşık ve hızla değişen bir çalışma ve mevzuat ortamında müşterilerin küresel faaliyetlerine yardımcı olmak için tasarlanan kapsamlı bir bulut yasalarla uyumluluk programına sahiptir. Oracle; SOC, ISO, HIPAA ve FedRAMP gibi üçüncü taraf onaylarını sağlamak ve GxP, NIST, GDPR ve FISC gibi standartlara yönelik tavsiye raporları sunmak için 80'den fazla küresel, bölgesel ve sektöre özel programın yönetimini gerçekleştirir. Veri gizliliği düzenlemeleri bölgeden bölgeye değişir ve OCI, PCI-DSS gibi standartlarla uyumlu programları etkin bir şekilde sürdürür. OCI, ek gizlilik özelliklerinin yanı sıra yayınlanmış veri işleme standartları ve kolluk kuvvetlerinden gelen düzenli bildirimlerle varsayılan olarak bölgeye özgü hizmetler sunarak gizliliği daha fazla korur.

6. OCI, üstün fiyat/performans oranı sunar

Oracle Cloud'u tasarlarken her uygulama için daha iyi performansa ve aynı zamanda daha iyi fiyat/performans oranına sahip bir bulut oluşturmak istedik. Bu doğrultuda benimseme sürecini kolaylaştırmak için tüm bölgelerde istikrarlı olarak düşük maliyetler sunan hesaplama veya depolama hizmeti fiyatlandırma modelimizi küresel olarak tutarlı hale getirdik. Müşterilerimizin yüksek fiyatlı, yılları kapsayan taahhütlerde bulunmasına gerek kalmadan fiyatlandırmamızı rekabetçi hale getirdik. Güvenlik ve kapsayıcı yönetimi gibi temel bulut özelliklerini, ek bir ücret talep etmeden hesaplama maliyetine dahil edecek şekilde tasarladık. Daha yüksek performanslı ağlar oluşturduk ancak müşterilerimizin kendi müşterilerine hizmet sunmak için çoklu bulut ağlarını nasıl oluşturduklarını göz önünde bulundurarak verileri buluttan dışarı taşıma işlemlerini fiyatlandırdık.

Hizmetleri fiyatlandırmanın da ötesinde, Oracle Cloud ile çalışmayı her zaman daha da kolay hale getiriyoruz. Hizmetlerimizi en kapsamlı Servis Düzeyi Anlaşmaları (SLA) ile destekledik. Bu şekilde yalnızca kullanılabilirliğin değil, aynı zamanda ağ ve depolama hizmet performansının ve hizmetleri API'ler aracılığıyla yönetme kabiliyetinizin de finansal garantisini her zaman sunuyoruz. Geçişi kolaylaştırmak için Cloud Lift programımız aracılığıyla iş yüklerinizin tasarımını, planlamasını ve taşımasını ek ücret ödemeden buluta dahil ediyoruz. Son olarak, siz OCI kullanımınızı ölçeklendirdikçe Oracle Teknik Destek Ödülleri aracılığıyla yazılım lisansı teknik destek maliyetlerinizi yüzde 25 ila 33 oranında azaltabiliriz.

Avantajlar saymakla bitmiyor. Özel bir uygulamayı OCI'a taşıdığınızı varsayalım. Bulut üzerinde Oracle Database için daha düşük maliyetli Kendi Lisansını Getir (BYOL) fiyatlarından faydalanabilir, uygulamanızı taşımak için ücretsiz mühendislik desteği alabilir ve OCI toplu alım indirimleri ve Teknik Destek Ödülleri ile toplam maliyetinizi düşürebilirsiniz.

Müşteriler performans ve maliyet avantajları için OCI'yi tercih ediyor

Subaru logosu
Subaru

OCI'a geçiş, şirket içi genişletme maliyetlerini ve karmaşıklığını ortadan kaldırarak Subaru'ya talep üzerine HPC hesaplamalarını gerçekleştirme kaynaklarını sağladı.

8x8 logosu
8x8

Aylık 20 milyon etkin kullanıcıya ölçeklendirilmiş bulut tabanlı web konferans hizmeti sunuyor. Taşınarak ağ oluşturmada %80 tasarruf sağladılar ve performansı %20 artırdılar

Teksas Eyaleti logosu
Teksas Eyaleti

150.000 çalışanı destekleyen eyalet çapındaki Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) için maliyetleri %50 düşürmeyi planlıyor.

 

Tüm iş yüklerine yönelik eksiksiz bulut altyapısı ve platform hizmetleri

OCI, her bulut bölgesinde 100'den fazla ortak hizmet seti sunar. BT'nizi taşımak, modernleştirmek, oluşturmak ve ölçeklendirmek için kapsayıcılardan VMware ve yapay zekaya kadar ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmetleri elde edinin. Hem mevcut hem de yeni uygulamalar ve veri platformları dahil olmak üzere tüm iş yüklerinizi otomatikleştirin.

Geliştirici Hizmetleri

Geliştirici Hizmetleri

Geliştirici dostu araçları ve hizmetleri kullanarak modern bulut uygulamalarını oluşturun, konuşlandırın ve yönetin.

Entegrasyon Hizmetleri

Entegrasyon Hizmetleri

Oracle Cloud Infrastructure entegrasyon hizmetleri, tüm uygulama ve veri kaynaklarını bağlayarak uçtan uca süreçleri otomatikleştirir ve yönetimi merkezi hale getirir. Önceden oluşturulmuş bağdaştırıcıları ve düşük kod yazımı gerektiren özelleştirmeyi içeren geniş kapsamlı entegrasyonlar dizisi, hibrit ve çok bulutlu işlemleri modernize ederken buluta geçişi kolaylaştırır.

Process Automation

API tam yaşam döngüsü yönetimi

Olay odaklı

Mesajlaşma

Analitik ve İş Karar Destek Sistemi (BI)

Analitik ve İş Karar Destek Sistemi (BI)

Kuruluşunuzun benzersiz içgörülerle büyümesine yardımcı olmak için artırılmış analitiğe sahip kapsamlı iş karar destek sistemi elde edin.

Yapay zekâ ve makine öğrenimi

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Önceden oluşturulmuş analiz ve karar modellerini ve kullanıma hazır sohbet robotlarını kullanarak uygulamalarınıza ve iş yüklerinize kolayca zeka kazandırın veya veri bilimi hizmetlerimizden faydalanarak kendi modellerinizi oluşturup eğitin.

Büyük Veri ve Veri Gölü

Büyük Veri ve Veri Gölü

Sınıfının en iyisi veri ambarı ve veri yönetimi hizmetleriyle bir araya getirilen Spark, Hadoop, Elasticsearch ve Kafka gibi yönetilen uyumlu hizmetlerden oluşan kapsamlı platformumuzla tüm verilerinize ilişkin yeni içgörüler edinin.

Bilişim

Bilişim

Esnek sanal makineler (Flex VM'ler) ve yüksek performanslı yalın donanım sunuculardan HPC ve GPU'lara kadar bulutta güvenli ve esnek bilişim kapasitesi.

Depolama

Depolama

İsteğe bağlı yerel, nesne, dosya, blok ve arşiv depolama ile önemli kullanım gerekliliklerini karşılayın.

Konteynerler ve Fonksiyonlar

Konteynerler ve Fonksiyonlar

Yüksek performanslı, yönetilen, açık kaynaklı Docker, Kubernetes ve Fn Functions hizmetlerinde mikro hizmet uygulamalarını konuşlandırın.

Bulut dağıtımlarınızın merkezi olarak kullanabileceğiniz özelleştirilebilir, izole edilmiş bir sanal bulut ağına (VCN) güvenle bağlanın. Verileri diğer bulut sağlayıcılarının maliyetinin %25'i karşılığında taşıyın.

Açık Kaynaklı Veritabanları

Açık Kaynaklı Veritabanları

MySQL HeatWave tümüyle yönetilen bir veritabanı hizmetidir. Entegre HeatWave bellek içi sorgu hızlandırıcısıyla desteklenir. İşlemleri, analitiği ve makine öğrenimi hizmetlerini tek MySQL Database'de birleştiren ve ETL yinelemesinin karmaşıklığı, gecikmesi ve maliyeti olmadan gerçek zamanlı, güvenli analitik sunan tek bulut veritabanı hizmetidir.

Güvenlik, İzlenebilirlik ve Yönetim, Uyumluluk, Maliyet Yönetimi ve Yönetişim

Güvenlik, İzlenebilirlik ve Yönetim, Uyumluluk, Maliyet Yönetimi ve Yönetişim

Oracle'ın önce güvenlik yaklaşımı ve kapsamlı uyumluluk programlarıyla buluttaki en değerli verilerinizi koruyun. Oracle, herhangi bir yerde ve teknolojide konuşlandırılan altyapının tüm katmanlarında yönetimi kolaylaştırmak için görünürlük ve makine öğrenimi odaklı içgörüler sağlar.

Küresel Bulut Veri Merkezi Altyapısı
48 Ticari ve İdari Bölge | Cloud@Customer | Özel Bölgeler | Uç Cihazlar

Küresel Bulut Veri Merkezi Altyapısı

Tüm iş yüklerinizi taşımak, oluşturmak ve çalıştırmak için küresel, güvenli, yüksek performanslı ortamlar. Hibrit ve uç teklifler; özel dağıtım, bağlantısız ve aralıklı bağlantıyla çalışma, düşük gecikme süresi ve yüksek performansın yanı sıra veri yerelliği ve güvenliği sunar.

Oracle Playbook serisi

Çalışan, süreç ve sistem stratejimizin sırlarını derledik. Ve bunları sizinle paylaşmak istiyoruz.

OCI'ı kullanmaya başlayın

Daima Ücretsiz bulut servislerini deneyin ve 30 günlük deneme sürümünü kullanın

Oracle; Autonomous Database, Compute ve Storage gibi belirli hizmetleri süre sınırı olmadan kullanabileceğiniz Free Tier'in yanı sıra diğer bulut hizmetlerinden de faydalanmanız için 300 dolar değerinde ücretsiz kredi sunar. Ayrıntıları öğrenin ve ücretsiz hesabınızı şimdi oluşturun.

 • Oracle Cloud Free Tier'e neler dahil?

  • Daima Ücretsiz
  • Her biri 20 GB boyutunda 2 Kendi Kendini Yöneten Veritabanı
  • Bilişim sanal makineleri
  • 100 GB blok birimi
  • 10 GB nesne depolama

Satış ekibiyle iletişime geçin

Oracle Cloud Infrastructure hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Uzmanlarımızdan yardım alın.

 • Aşağıdakiler gibi birçok sorunuza yanıt bulabilirsiniz:

  • OCI'de en iyi çalışan iş yükleri nelerdir?
  • Tüm Oracle yatırımlarımdan en iyi şekilde nasıl yararlanabilirim?
  • Diğer sağlayıcılarla karşılaştırıldığında OCI ne kadar başarılı?

Oracle Cloud Insider

Güncel sektör trendlerini, en iyi uygulamaları ve ürün güncellemelerini öğrenin; yeni eğitim programlarından ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olun.

Uzmanların görüşlerini alın

IDC gibi sektör analistlerinden buluttaki seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgi edinin. En güncel stratejiler ve çözümler hakkında ayrıntılı, nesnel görüşlerden faydalanabilirsiniz.