Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Využívejte moderní zásobování

Moderní zásobování začíná standardizací, zjednodušením a automatizací procesu od zajištění zdrojů po platbu. S řešením Oracle Procurement Cloud získáte efektivnější, účinnější a smysluplnější organizaci zásobování, která vám pomůže držet náklady pod kontrolou výběrem nejlepšího dodavatele, prosazováním zásad a řízením rizik dodavatelů.

Oracle Procurement Cloud je úplné řešení pro společnosti jakékoliv velikosti zaměřené na správu přímých nebo nepřímých výdajů. Spolupráce s dodavateli je snadná díky sdílení dokumentů a vyšší přesnosti informací pro hlubší vhled. Díky řešení Oracle Self Service Procurement Cloud s vestavěnou kontrolou útraty je také vylepšena správa zaměstnaneckých požadavků.

Procurement Cloud
Prozkoumejte produkty pro zásobování

Funkce produktu

Otevřít vše Zavřít vše

Zajišťování zdrojů

  Spolupracujte

 • Zlepšete shromažďování požadavků, sdílení dokumentů a efektivitu vyjednávání s týmy pro zajišťování zdrojů a Oracle Social Network.
 • Zjednodušujte

 • Zjednodušte své vyjednávací aktivity pomocí intuitivních nástrojů a moderního uživatelského prostředí.
 • Analyzujte

 • Získejte přehled o možnostech nákupů a maximalizujte vyjednané úspory.

Tvorba smluv

  Standardizujte

 • Prosazujte firemní zásady pomocí knihoven s předem schválenými klauzulemi, šablon smluv a vytváření smluv podle průvodce.
 • Zlepšete přehled

 • Využijte bezpečné a prohledávatelné úložiště smluv, automatizujte obnovování a zachycujte změny a dodatky s kompletní historií auditu smlouvy.
 • Zajistěte shodu s předpisy

 • Identifikujte odchylky od standardů, zvýrazňujte rizika smlouvy, vynucujte schvalování dokumentů a zaznamenávejte elektronické podpisy.

Od obstarání po zaplacení

   Zjednodušte procesy

  • Automatizujte pohledávky prostřednictvím párování faktur a plateb a soustřeďte pozornost organizace na strategičtější aktivity.
  • Zjednodušte nakupování

  • Pomozte svým zaměstnancům rychle najít zboží a služby, které potřebují, prostřednictvím známého nákupního rozhraní.
  • Prosazujte vyjednané ceny

  • Zajistěte, aby vaše vyjednané ceny a podmínky byly automaticky využity k dosažení maximálních úspor.

Správa dodavatelů

  Spravujte kvalifikace

 • Posuzujte a vyhodnocujte dodavatele a podporujte dodavatelské programy, dodržování předpisů a rozhodování při jednáních o udělení zakázek.
 • Zlepšete přesnost informací

 • Zachycujte včasné aktualizace informací o dodavatelích a aktivně reagujte, pokud by změny mohly ovlivnit způsobilost, vhodnost nebo riziko dodavatele.
 • Umožněte spolupráci s dodavateli

 • Poskytněte dodavatelům přehled, který potřebují, umožněte jim sdílet dokumenty a komentáře a nechte je provádět transakce elektronicky s minimální nutností školení.
Úspěchy s produkty pro zásobování

Zkušenosti zákazníků

Logo Genbody

Genbody zvyšuje efektivitu správy zdrojů pomocí Oracle Cloud

 
Díky řešení Oracle ERP Cloud, které je optimalizováno pro komplexní správu distribuce, jsme zlepšili správu zdrojů a pracovní efektivitu. Díky společnosti Oracle máme nyní uživatelsky přívětivé řešení, které se dá použít kdekoli na světě a ve výsledku vede ke zlepšení rozhodování.
Seunghyun Oh, Team Manager of Finance, Genbody
Logo Salahaddin

Společnost Salahaddin nasadila cloudové řešení ERP, HCM a SCM a zvýšila produktivitu v řadě poboček

 
S Oracle SaaS jsme konsolidovali, standardizovali a automatizovali rozmanité obchodní aktivity společností naší skupiny na jednotné platformě, což zvýšilo přehlednost a produktivitu. Složité výkazy, jejichž příprava dříve trvala několik týdnů, jsou nyní k dispozici okamžitě, což vede k lepšímu rozhodování a konkurenceschopnosti.
Ayman Mansour, Group Human Resource Director, Salahaddin
Logo Flow Progressive

Flow Progressive podporuje inovace a prosazuje se v logistice díky řešením Oracle

 
S řešením Oracle Cloud jsme dosáhli sjednocení realizace dodavatelského řetězce a posílili naši schopnost inovovat. Zjednodušili jsme, standardizovali a automatizovali základní a funkční procesy, umožnili globální přehled o všech našich operacích a sjednotili naše logistické a skladové operace.
Mahdy Sinnokrot, Chief Operations Officer, Flow Progressive Logistics
Logo RHT Health Trust

RHT Health Trust zjednodušuje výkaznictví pomocí řešení Oracle

 
Řešení Oracle ERP Cloud, které nám umožňuje konsolidovat naši hlavní účetní knihu na úrovni entity, nám také pomáhá dostat všechny druhy analýz až na úroveň transakcí – a to vše při zachování souladu s řadou předpisů a klasifikací. Lze je také integrovat s tabulkami aplikace Excel. Řešení Oracle ERP Cloud nicméně výrazně snížilo naši závislost na Excelu jako primárním nástroji pro vykazování.
Siddhant Jain, Finance Head–India, RHT Health Trust
Trendy

Co je nového v ERP