Zdroje Supply Chain Management Cloud

Dodavatelský řetězec 2020
Dodavatelský řetězec 2020

Deset průmyslových insiderů sdílí perspektivy úspěšného řízení dodavatelského řetězce v měnícím se světě, včetně celosvětové konkurence, očekávání spotřebitelů a stále komplexnějších vzorců poptávky zákazníků.

Příručky osvědčených postupů