Zdroje pro Supply Chain Management Cloud

Dodavatelský řetězec 2020
Dodavatelský řetězec 2020

Deset představitelů průmyslu sděluje svůj pohled na úspěšné řízení dodavatelského řetězce v měnícím se světě, včetně globální konkurence, očekávání spotřebitelů a stále složitějších vzorců zákaznické poptávky.

Příručky osvědčených postupů