Oracle Supply Chain Planning

Oracle SCM: Supply Chain Planning
Supply Chain Planning
Demand Management
Demand Management

Je váš plán poptávky nastaven na generování maximálních zisků?

Reagujte vhodně na nečekané situace a proměnné požadavky a vytvořte dodavatelský řetězec orientovaný na zákazníky. Používejte model „big data“ pro vytváření předpovědí a doplňování na úrovni obchodů a ujistěte se, že jsou do sestavování plánu zapojeny všechny zainteresované strany.


Supply Chain Planning
Plánování dodávek

Dokáže váš dodavatelský řetězec reagovat na změny na trhu rychle a cenově efektivně?

Používejte rychlé inkrementální plánování a reagujte tak rychle na neočekávané události. Využívejte interaktivní prediktivní náhled využívající analytiku k určení nejvýnosnějších obchodních rozhodnutí.

 

 


Podpora obchodu
Podpora obchodu Podpora obchodu

Dosahujete co nejlepší návratnosti investic z útraty na promoakce?

Optimalizujte podporu obchodu a plánování účtů, prognózy prodeje a výběr/náklady na podporu a maximalizujte tak návratnost investic do promoakcí.


Dodavatelský řetězec služeb
Dodavatelský řetězec služeb Dodavatelský řetězec služeb

Je vaše organizace služeb tak zisková, jak je možné?

Transformujte provoz vašich služeb, maximalizujte dostupnost a minimalizujte náklady. Používejte integrovanou statistiku a optimalizaci pro současnou analýzu předpovědí a rozhodování o doplňování.

 

 


Sales and Operations Planning
Integrované obchodní plánování Integrované obchodní plánování

Jsou vaše provozní plány v souladu s finančními cíli vaší společnosti?

Využijte systematickou a rychlou identifikaci a sledování prodlev a mějte tak provozní plány nastaveny podle finančních cílů. Zajistěte dodržování podnikových cílů využitím lepší transparentnosti v oblasti financí, dodavatelského řetězce a prodeje.

Začínáme

 

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Spustit ukázku

Přihlášení podle tématu