Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Een gezond personeelsbestand

Health and Wellness

Bedrijven profiteren van medewerkers met een gezonde geest in een gezond lichaam

door Henry Barenholz,
Senior Director HCM Leader Benelux & Nordics @HenryBarenholz


De bedrijfsvoordelen van een gezond personeelsbestand

Het aantal bedrijven dat zijn werknemers aanmoedigt om fitter en gezonder op het werk te verschijnen, groeit. Aanmoedigingen variëren van ‘wearables’, zoals Fitbits en andere activity trackers, sta-bureaus, fietsplannen en fitness-abonnementen tot fitness-lessen en massages op kantoor.

Tegelijkertijd zoeken bedrijven naar andere manieren om hun personeel gezond en gemotiveerd te houden; van flexibele werktijden tot gezondheidstesten en -adviezen.

Natuurlijk droegen werkgevers altijd al een gedeelde verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun werknemers. Maar vele gaan nu een stap verder dan het bieden van de algemene verplichtingen zoals een veilige werkplek en het wettelijk geregelde ouderschaps-, ziekte- en bijzonder verlof.

En laten we eerlijk zijn, de gezondheids-incentives hebben niet alleen te maken met empathisch of verantwoordelijk werkgeverschap. Er zitten duidelijke zakelijke voordelen aan en ze bieden aantoonbaar rendement op de investering. Uitgebreide programma’s op het gebied van gezondheid en welzijn zijn een middel om toptalent te werven en te behouden. Daarnaast verhogen ze de productiviteit en motivatie op de werkplek, terwijl ze het aantal verlofdagen door ziekte verminderen. Door een wedstrijdelement toe te voegen kunnen activiteiten ‘fun’ zijn en een bindmiddel voor afdelingen, ook zullen medewerkers meer betrokken zijn bij hun werk.

Zo biedt energiemaatschappij BP America zijn ruim 20.000 medewerkers een gratis Fitbit aan en daagt zijn personeel uit om één miljoen stappen per jaar te maken. Deelname aan het programma is gekoppeld aan de kwalificatie voor het bedrijfsgezondheidsplan.

Dergelijke initiatieven dragen niet alleen bij aan een gezonder personeelsbestand, ze versterken ook de relatie tussen werkgever en werknemer en bieden het bedrijf de mogelijkheid om een positief verhaal te vertellen bij het werven van talent. Dit talent op zijn beurt, is meer genegen om voor een bedrijf te werken dat zich onderscheidt van de concurrentie als het gaat om focus op gezondheid.

 Het belonen van een gezonde levensstijl en het investeren in het welzijn van medewerkers valt vooral goed bij millennials. Daarom zijn dit onmisbare instrumenten voor elk bedrijf dat zich richt op de werving van deze generatie. 


Het belonen van een gezonde levensstijl en het investeren in het welzijn van medewerkers valt vooral goed bij millennials. Daarom zijn dit onmisbare instrumenten voor elk bedrijf dat zich richt op de werving van deze generatie.

Welke initiatieven bedrijven ook ontplooien, het is belangrijk dat ze beschikken over systemen die hun successen op dit gebied monitoren. Systemen die statistische gegevens registreren voor het berekenen van de ROI, zoals aantal inschrijvingen, lengte van deelname, werknemer-feedback, lengte van dienstverband, mobiliteit en aantal dagen ziekteverlof.

De toevoeging van 'gamification', zoals bij BP America, aan het gezondheidsprogramma – een prettig wedstrijdelement op individueel of groepsniveau - kan een enorme stimulans zijn voor medewerkers om deel te nemen aan een fitnessprogramma. Dit betekent wel dat prestaties goed moeten worden geregistreerd in een applicatie. Oracle HCM Cloud Competitions is hier bij uitstek geschikt voor.

Oracle-onderzoek toont aan dat een overgrote meerderheid van de medewerkers (negentig procent) vindt dat het belangrijk is om gezondheidstechnologie in te zetten om de bedrijfscultuur op dit punt te veranderen en een unieke werkomgeving te creëren.

Social media en samenwerkingsapplicaties zijn ook in te zetten om de band met medewerkers te versterken en prestatiecijfers te delen. Regelmatig communiceren via dergelijke kanalen kan helpen om gezondheidsprogramma’s snel te verankeren in teams en de bedrijfscultuur. Ook kunnen ze (blijvende) deelname stimuleren en voorkomen dat programma’s als een nachtkaars uitgaan of als een ‘modeverschijnsel’ worden gezien, waardoor bedrijven niet de ROI krijgen die ze mogen verwachten.


Performance Management en Security Compliance: De noodzaak om een kijkje onder de dekens te nemen€‹

Employee Engagement en Talentmanagement: Productiviteit betekent uw medewerkers kennen€‹

Recruiting in HCM: Het wordt tijd om serieus te kijken naar social in HCM€‹

HCM in the Cloud: De pendule zwaait weer de andere kant uit€‹

HR moderniseren : maar nu echt

Van de Pub naar de Cloud: De publieke sector zet de standaard voor de cloud in HR

HCM Social & Gamification: Uber’s vaardigheidsgame geeft kijk op een aantal serieuze mogelijkheden voor het werven van geschoolde werknemers€‹


Leer meer

We zijn er om u te helpen

Vraag een Sales Expert om hulp

Oracle Support inschakelen

Als eerste op de hoogte worden gesteld

Aanmelden per onderwerp