Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd

HR transformatie

SPARC M7 Processor

Goede leiders zijn proactief en klaar voor verandering

door Oscar Lausegger, HCM Strategy Director bij Oracle @OscarLausegger


De nieuwste Fortune-lijst met de vijftig grootste leiders ter wereld bestaat uit een aantal ‘uitzonderlijke mannen en vrouwen die het zakenleven, de overheid, charitatieve instellingen en nog veel meer transformeren’. Stuk voor stuk dynamische creatievelingen die in hun branche of functie voor enorme uitdagingen staan, maar ook bewezen hebben zeer succesvolle leiders te zijn.

De CEO van Apple, Tim Cook, staat bovenaan de lijst vanwege zijn inzet voor continue innovatie in een zeer concurrerende branche. Op nummer vier vinden we paus Franciscus die social media gebruikt om in contact te treden met jonge mensen en om de katholieke kerk toegankelijker te maken voor een breder publiek. Een minder gebruikelijke vermelding op nummer zes is Taylor Swift. Zij creëerde een nieuw verdienmodel voor de muziekindustrie en weet haar merk en miljoenen fans over de gehele wereld succesvol te managen.

Als bedrijven maximaal willen profiteren van hun inspirerende leider met hoog aanzien, maar zonder de bijbehorende langetermijnnadelen, dan heeft HR hierin een cruciale rol. Het is aan de HR-afdeling de successieplanning transparant te houden en tijdig in gang te zetten om de continuïteit te garanderen. Zodat de eventuele onrust in de organisatie tot een minimum wordt beperkt.

HR kan een belangrijke rol spelen door tools en analyses aan te reiken, die de organisatie optimaal inzicht bieden in de eisen waaraan de toekomstige CEO moet voldoen. Dit is allesomvattend. De tools kunnen ondersteunen bij de vorming en uitbreiding van een krachtige talentenpool binnen de organisatie. Daarnaast is het mogelijk individuele vaardigheden in kaart te brengen. Verder kan een organisatie mogelijke toekomstige rollen binnen de organisatie – inclusief die van de CEO – nauwkeurig omschrijven en zo externe kanshebbers voor de opvolging in het vizier krijgen. Hiervoor kan de organisatie ook wervingsteams opzetten. Vanzelfsprekend moet de HR-afdeling de meest gedetailleerde medewerkersprofielen opstellen, ook voor de CEO, maar dan wel met de opvolging in het achterhoofd.

Op deze manier kunnen organisaties onvoorwaardelijk profiteren van alle voordelen die een charismatische CEO biedt, zonder extra risico te lopen.

HR Recruitment en Social Media: Omarm diversiteit en verbondenheid op de werkvloer

Performance Management en Security Compliance: De noodzaak om een kijkje onder de dekens te nemen€‹

Employee Engagement en Talentmanagement: Productiviteit betekent uw medewerkers kennen€‹

Recruiting in HCM: Het wordt tijd om serieus te kijken naar social in HCM€‹

HCM in the Cloud: De pendule zwaait weer de andere kant uit€‹

HR moderniseren : maar nu echt

Van de Pub naar de Cloud: De publieke sector zet de standaard voor de cloud in HR

HCM Social & Gamification: Uber’s vaardigheidsgame geeft kijk op een aantal serieuze mogelijkheden voor het werven van geschoolde werknemers€‹


Leer meer