Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Integracja rozproszonych systemów w celu uzyskania całościowego obrazu sytuacji w przedsiębiorstwie

Platforma Oracle Accounting Hub Cloud łączy różne systemy księgowe w jedną księgę główną w celu uzyskania jednego źródła wiarygodnych informacji, konsekwentnie egzekwując zasady rachunkowości i uzyskując pełny i terminowy wgląd w dane.

Procurement Cloud
Poznaj rozwiązanie Accounting Hub

Cechy produktu

Otwórz wszystko Zamknij wszystko

Zapewnienie sprawnej księgowości

  Obsługa dynamicznego przedsiębiorstwa

 • Szybko twórz księgi podrzędne dla odrębnych i niepowiązanych systemów transakcyjnych i księgi głównej.
 • Wykorzystanie elastycznych reguł księgowych

 • Z łatwością dostosuj reguły rachunkowości, aby transakcje były zgodne ze zmianami zasad rachunkowości.
 • Dodawanie do dowolnej księgi głównej

 • Eksportuj wpisy księgowe do dowolnej księgi głównej w formacie obsługiwanym przez Oracle.
 • Obsługa zmieniających się wymagań dotyczących raportowania

 • Rozszerz analizę, dodając pomocnicze wymiary referencyjne w miarę zwiększania się wymagań biznesowych.

Zachowanie kontroli

  Konsekwentnie stosuj zasady rachunkowości

 • Scentralizuj reguły księgowania dla swoich ksiąg pomocniczych, aby zapewnić spójne stosowanie zasad rachunkowości.
 • Eliminacja błędów dzięki przetwarzaniu bezdotykowemu

 • Automatycznie przekształcaj, księguj i umieszczaj dane w księdze głównej oraz przeglądaj i naprawiaj błędy.
 • Zabezpieczanie procesu księgowego

 • Kontroluj konfigurację, rozliczanie i księgowanie zapisów księgowych za pomocą reguł bezpieczeństwa.
 • Usprawnienie audytu i uzgadniania

 • Zwiększ możliwości audytu dzięki scentralizowanej księgowości i usprawnij uzgodnienia dzięki referencjom pomocniczym powiązanym z systemami źródłowymi.

Zapewnienie pełnego wglądu

  Połączenie księgowości

 • Zapewnij pełny wgląd, łącząc rozliczanie różnych systemów w centralnie dostępne źródło wiarygodnych informacji.
 • Pełna analiza wyników biznesowych

 • Wykorzystaj wielowymiarowe raportowanie w czasie rzeczywistym po wdrożeniu Oracle Financials Cloud, aby w pełni analizować wyniki biznesowe.
 • Rozszerzona analiza w przedsiębiorstwie

 • Dowiedz się znacznie więcej o firmie, korzystając z referencji pomocniczych, aby analizować wyniki w wielu wymiarach.
 • Dostęp do szczegółów transakcji

 • Przejdź do szczegółów księgi podrzędnej, w celu uzyskania szybkiego dostępu do informacji pomocniczych.
Przykłady wdrożeń rozwiązania Accounting Hub

Przykłady wdrożeń

Logo Ying Shing

Ying Shing stosuje Oracle Accounting Hub Cloud w celu zwiększenia rentowności

 
Dzięki Oracle Accounting Hub Cloud możemy uzyskiwać dokładne informacje finansowe w czasie rzeczywistym, aby sprostać potrzebom biznesowym, co pomaga nam podejmować lepsze decyzje i zwiększać naszą produktywność i rentowność.
Roy Li, menedżer ds. finansów, Ying Shing Enterprises Limited
Logo Integreon

Integreon usprawnia raportowanie dzięki Oracle Cloud

 
Chcieliśmy zminimalizować poziom ręcznej interwencji w procesach raportowania i konsolidacji wielu podmiotów w zakresie finansów i MIS. Platforma Oracle ERP Cloud pozwala nam ujednolicić raportowanie w oparciu o pojedyncze źródło danych, skrócić czas przetwarzania raportów na koniec okresu i uzyskać wyższą dokładność raportów, co prowadzi do lepszej ogólnej analizy dla kierownictwa.
Rishiprabh Jha, dyrektor finansowy, Integreon, Inc.
Tendencje

Co nowego w obszarze ERP

Cennik

Zobacz, co obejmuje subskrypcja miesięczna.

Oracle Enterprise Resource Planning Cloud

użytkownik/miesiąc1

 • Advanced Collections
 • Automated Invoice Processing2
 • Financials
 • Grants Management
 • Project Contract Billing
 • Project Financials
 • Project Management
 • Revenue Management

Oracle Enterprise Resource Planning for Self Service Cloud

użytkownik/miesiąc3,4

 • Expenses
 • Project Resource Management
 • Task Management
 • Time And Labor For Projects

Oracle Accounting Hub Cloud

1000 rekordów/miesiąc 5

Oracle WebCenter Forms Recognition Cloud

1000 rekordów/miesiąc 4,6

Oracle Enterprise Resource Planning Cloud—Pracownik objęty zakresem usługi

pracownik/miesiąc7

 • Advanced Collections
 • Automated Invoice Processing8
 • Expenses
 • Financials
 • Grants Management
 • Project Contract Billing
 • Project Financials
 • Project Management
 • Project Resource Management
 • Task Management
 • Time And Labor For Projects

Oracle WebCenter Forms Recognition Cloud—Pracownik objęty zakresem usługi

pracownik/miesiąc7,9

 1. Wymaga co najmniej 10 użytkowników.
 2. Wymaga pakietu Oracle WebCenter Forms Recognition Cloud.
 3. Wymaga co najmniej 100 użytkowników.
 4. Wymaga pakietu Oracle Enterprise Resource Planning Cloud.
 5. Wymaga co najmniej 500 tys. rekordów. Wymaga pakietu Oracle Enterprise Resource Planning Cloud albo Oracle Enterprise Resource Planning Cloud—Pracownik objęty zakresem usługi.
 6. Wymaga co najmniej 10 tys. rekordów.
 7. Wymaga co najmniej 1000 pracowników.
 8. Wymaga pakietu Oracle WebCenter Forms Recognition Cloud—Pracownik objęty zakresem usługi.
 9. Wymaga pakietu Oracle Enterprise Resource Planning Cloud—Pracownik objęty zakresem usługi.