Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Zarządzaj nowocześnie finansami dzięki Oracle Financials Cloud

Oracle Financials Cloud to najbardziej wszechstronne, zintegrowane i skalowalne rozwiązanie do zarządzania finansami na rynku. Oferuje szerokie wsparcie dla globalnych firm z różnych branż. Pomożemy Ci niezależnie od tego, czy Twoim celem jest usprawnienie księgowości i księgi głównej, sprostanie nowym wymogom dotyczącym rozpoznawania przychodów, zautomatyzowanie przetwarzania wydatków czy też raportowanie nowych kluczowych wskaźników wydajności.

ERP Financials Cloud

Moduł Oracle Financials Cloud jest używany przez firmy każdej wielkości i udostępnia kompleksowe nowoczesne aplikacje do zarządzania finansami oraz narzędzia pozwalające na łatwą integrację i skalowalność w miarę rozwoju firmy. Moduł Oracle Financials Cloud został zaprojektowany w celu umożliwienia współpracy i dostępu w czasie rzeczywistym do najnowszych danych, aby szybciej udostępniać firmom analizy i pomagać w minimalizacji kosztów i zwiększaniu produktywności.

Ważną zaletą modułu Oracle Financials Cloud jest udostępnienie rozbudowanego i uniwersalnego systemu kontroli wewnętrznej, który zwraca uwagę na informacje newralgiczne o wysokim priorytecie. Moduł Oracle Financials Cloud został opracowany w oparciu o otwarte standardy i jest przygotowany do współpracy ze starszymi systemami, aplikacjami innych firm i ofertami partnerów w celu zapewnienia firmom niestandardowych zintegrowanych rozwiązań.

Przeglądaj finanse

Cechy produktu

Otwórz wszystko Zamknij wszystko

Księga i analityka

  Wielowymiarowa platforma raportowania

 • Analizuj salda kont według dowolnego wymiaru w czasie rzeczywistym.
 • Raportowanie samoobsługowe

 • Monitoruj i rozwiązuj swoje największe problemy dzięki możliwościom mobilnym.
 • Wspólne zamykanie

 • Popraw widoczność dzięki wspólnemu procesowi zamykania.
 • Możliwości wizualizacji

 • Interakcja z saldami kont i przeglądanie ich z różnych perspektyw.

Zobowiązania i aktywa

  Faktury i płatności

 • Kontroluj salda dostawców, faktury i płatności.
 • Zintegrowane obrazowanie

 • Automatyzuj obrazowanie za pomocą optycznego rozpoznawania znaków (OCR) i zmniejsz liczbę błędów.
 • Aktywa

 • Śledzenie i rozliczanie środków trwałych.
 • Zarządzanie pieniędzmi

 • Zarządzaj kontami bankowymi, pozycjami gotówkowymi i prognozami gotówkowymi.

Revenue Management

  Kontrakty i zobowiązania dotyczące wydajności

 • Twórz kontrakty i zobowiązania dotyczące wydajności w oparciu o konfigurowalne zasady.
 • Przydziały przychodów

 • Automatycznie alokuj przychody w ramach zobowiązań.
 • Uznanie

 • Rozpoznawaj przychody dotyczące wydajności w danym momencie lub w czasie.
 • Zobowiązania i aktywa

 • Naliczaj zobowiązania i aktywa z tytułu zobowiązań do wydajności wyceniane według oczekiwanego wynagrodzenia.

Należności

  Klienci

 • Zarządzaj danymi klienta centralnie.
 • Faktury i płatności dla klientów

 • Twórz faktury klientów. Odbieraj płatności i płać klientom.
 • Saldo i zarządzanie przychodami

 • Zarządzaj saldami klientów i przychodami.
 • Konfiguracja, wycena i obsługa procesu od oferty po zapłatę

 • Zarządzaj całym procesem od oferty po zapłatę.

Pobieranie opłat

  Ranking klientów

 • Umożliwiaj indywidualną ocenę klientów dzięki konfigurowalnej punktacji.
 • Strategie

 • Zwiększ wydajność, przesuwając pracę do jednostek pobierających płatności.
 • Zarządzanie płatnościami

 • Popraw przepływ środków pieniężnych dzięki możliwościom obietnic i płatności.
 • Pobieranie opłat na późniejszym etapie

 • Identyfikacja i śledzenie klientów, którzy ogłosili upadłość.

Wydatki

  Samoobsługa

 • Łatwe tworzenie i przesyłanie raportów z wydatków.
 • Kontrola polityki

 • Egzekwowanie kontroli zarządzania kosztami za pomocą zatwierdzeń i audytów.
 • Koszty mobilne

 • Wprowadzaj wydatki w dowolnym miejscu.
 • Integracja projektów i podróży

 • Usprawnij procesy biznesowe dzięki integracji z Oracle Project Financials Cloud i GetThere.

Centrum księgowości

  Sprawna księgowość

 • Twórz księgowość dla różnych systemów źródłowych i łatwo dostosuj reguły w miarę zmiany zasad rachunkowości.
 • Kontrola

 • Scentralizuj zasady księgowania dla swoich ksiąg pomocniczych, aby zapewnić spójne stosowanie zasad rachunkowości.
 • Analiza w przedsiębiorstwie

 • Dowiedz się więcej o firmie, korzystając z referencji pomocniczych, aby analizować wyniki według wielu wymiarów.
 • Audyt i uzgadnianie

 • Wykorzystaj wielowymiarowe raportowanie w czasie rzeczywistym dzięki szczegółowemu przeglądaniu danych ksiąg pomocniczych w celu szybkiego uzyskania dostępu do przydatnych informacji.
Sukcesy finansowe

Przykłady wdrożeń u klientów

Logo Genbody

Genbody zwiększa efektywność zarządzania zasobami w Oracle Cloud

 
Dzięki rozwiązaniu Oracle ERP Cloud, które jest zoptymalizowane pod kątem kompleksowego zarządzania dystrybucją, poprawiliśmy zarządzanie zasobami i wydajność pracy. Dzięki Oracle mamy teraz przyjazne dla użytkownika rozwiązanie, które może być używane w dowolnym miejscu na świecie, co niezwykle usprawnia podejmowanie decyzji.
Seunghyun Oh, kierownik działu finansów w Genbody
Logo Salahaddin

Salahaddin wdrożył chmury ERP, HCM i SCM w celu zwiększenia produktywności w wielu filiach

 
Dzięki Oracle SaaS skonsolidowaliśmy, znormalizowaliśmy i zautomatyzowaliśmy różnorodne działania biznesowe naszych spółek na jednolitej platformie, zwiększając przejrzystość procesów i wydajność. Złożone raporty, których przygotowanie zajmowało kilka tygodni, są teraz natychmiast dostępne, co pozwala podejmować trafniejsze decyzje i zwiększyć konkurencyjność.
Ayman Mansour, dyrektor ds. zasobów ludzkich firmie Salahaddin
Logo Flow Progressive

Flow Progressive zwiększa innowacyjność i rewolucjonizuje logistykę dzięki Oracle

 
Dzięki Oracle Cloud osiągnęliśmy konwergencję realizacji łańcucha dostaw i zwiększyliśmy naszą zdolność do innowacji. Uprościliśmy, znormalizowaliśmy i zautomatyzowaliśmy podstawowe procesy i procesy funkcjonalne, zapewniliśmy globalną widoczność wszystkich naszych operacji i zebraliśmy w jednym miejscu operacje logistyczne i magazynowe.
Mahdy Sinnokrot, dyrektor operacyjny, Flow Progressive Logistics
Logo RHT Health Trust

RHT Health Trust usprawnia raportowanie z pomocą Oracle

 
Oracle ERP Cloud umożliwia konsolidację księgi głównej na poziomie jednostki. Pomaga nam również przechodzić do poziomu transakcji we wszelkich analizach przy zachowaniu zgodności z wieloma kodami i klasyfikacjami. Można to osiągnąć także przez korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych Excel. Jednak Oracle ERP Cloud znacznie zmniejsza naszą zależność od Excela jako podstawowego narzędzia do raportowania.
Siddhant Jain, szef finansów oddziału w Indiach, RHT Health Trust
Analiza trendów

Co nowego w ERP