Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Zarządzaj nowocześnie finansami dzięki Oracle Financials Cloud

 

Oracle Financials Cloud to najbardziej wszechstronne, zintegrowane i skalowalne rozwiązanie do zarządzania finansami na rynku. Oferuje szerokie wsparcie dla globalnych firm z różnych branż. Pomożemy Ci niezależnie od tego, czy Twoim celem jest usprawnienie księgowości i księgi głównej, sprostanie nowym wymogom dotyczącym rozpoznawania przychodów, zautomatyzowanie przetwarzania wydatków czy też raportowanie nowych kluczowych wskaźników wydajności.

Pakiet Oracle Financials Cloud jest używany przez firmy każdej wielkości i udostępnia kompleksowe nowoczesne aplikacje do zarządzania finansami oraz narzędzia pozwalające na łatwą integrację i skalowalność w miarę rozwoju firmy. Moduł Oracle Financials Cloud został zaprojektowany w celu umożliwienia współpracy i dostępu w czasie rzeczywistym do najnowszych danych, aby szybciej udostępniać firmom analizy i pomagać w minimalizacji kosztów i zwiększaniu produktywności.

Ważną zaletą modułu Oracle Financials Cloud jest udostępnienie rozbudowanego i uniwersalnego systemu kontroli wewnętrznej, który zwraca uwagę na informacje newralgiczne o wysokim priorytecie. Moduł Oracle Financials Cloud został opracowany w oparciu o otwarte standardy i jest przygotowany do współpracy ze starszymi systemami, aplikacjami innych firm i ofertami partnerów w celu zapewnienia firmom niestandardowych zintegrowanych rozwiązań.

Przeglądaj finanse

Cechy produktu

Otwórz wszystko Zamknij wszystko

Księga i analityka

  Wielowymiarowa platforma raportowania

 • Analizuj salda kont według dowolnego wymiaru w czasie rzeczywistym.
 • Raportowanie samoobsługowe

 • Monitoruj i rozwiązuj swoje największe problemy dzięki możliwościom mobilnym.
 • Wspólne zamykanie

 • Popraw widoczność dzięki wspólnemu procesowi zamykania.
 • Możliwości wizualizacji

 • Interakcja z saldami kont i przeglądanie ich z różnych perspektyw.

Zobowiązania i aktywa

  Faktury i płatności

 • Kontroluj salda dostawców, faktury i płatności.
 • Zintegrowane obrazowanie

 • Automatyzuj obrazowanie za pomocą optycznego rozpoznawania znaków (OCR) i zmniejsz liczbę błędów.
 • Aktywa

 • Śledzenie i rozliczanie środków trwałych.
 • Zarządzanie pieniędzmi

 • Zarządzaj kontami bankowymi, pozycjami gotówkowymi i prognozami gotówkowymi.

Revenue Management

  Kontrakty i zobowiązania dotyczące wydajności

 • Twórz kontrakty i zobowiązania dotyczące wydajności w oparciu o konfigurowalne zasady.
 • Przydziały przychodów

 • Automatycznie alokuj przychody w ramach zobowiązań.
 • Uznanie

 • Rozpoznawaj przychody dotyczące wydajności w danym momencie lub w czasie.
 • Zobowiązania i aktywa

 • Naliczaj zobowiązania i aktywa z tytułu zobowiązań do wydajności wyceniane według oczekiwanego wynagrodzenia.

Należności

  Klienci

 • Zarządzaj danymi klienta centralnie.
 • Faktury i płatności dla klientów

 • Twórz faktury klientów. Odbieraj płatności i płać klientom.
 • Saldo i zarządzanie przychodami

 • Zarządzaj saldami klientów i przychodami.
 • Konfiguracja, wycena i obsługa procesu od oferty po zapłatę

 • Zarządzaj całym procesem od oferty po zapłatę.

Pobieranie opłat

  Ranking klientów

 • Umożliwiaj indywidualną ocenę klientów dzięki konfigurowalnej punktacji.
 • Strategie

 • Zwiększ wydajność, przesuwając pracę do jednostek pobierających płatności.
 • Zarządzanie płatnościami

 • Popraw przepływ środków pieniężnych dzięki możliwościom obietnic i płatności.
 • Pobieranie opłat na późniejszym etapie

 • Identyfikacja i śledzenie klientów, którzy ogłosili upadłość.

Wydatki

  Samoobsługa

 • Łatwe tworzenie i przesyłanie raportów z wydatków.
 • Kontrola polityki

 • Egzekwowanie kontroli zarządzania kosztami za pomocą zatwierdzeń i audytów.
 • Koszty mobilne

 • Wprowadzaj wydatki w dowolnym miejscu.
 • Integracja projektów i podróży

 • Usprawnij procesy biznesowe dzięki integracji z Oracle Project Financials Cloud i GetThere.

Centrum księgowości

  Sprawna księgowość

 • Twórz księgowość dla różnych systemów źródłowych i łatwo dostosuj reguły w miarę zmiany zasad rachunkowości.
 • Kontrola

 • Scentralizuj zasady księgowania dla swoich ksiąg pomocniczych, aby zapewnić spójne stosowanie zasad rachunkowości.
 • Analiza w przedsiębiorstwie

 • Dowiedz się więcej o firmie, korzystając z referencji pomocniczych, aby analizować wyniki według wielu wymiarów.
 • Audyt i uzgadnianie

 • Wykorzystaj wielowymiarowe raportowanie w czasie rzeczywistym dzięki szczegółowemu przeglądaniu danych ksiąg pomocniczych w celu szybkiego uzyskania dostępu do przydatnych informacji.
Financials — przykłady wdrożeń

Przykłady wdrożeń

Logo Scottish Water

Dzięki wdrożeniu pakietu Oracle ERP Cloud firma Scottish Water nie pozostaje w tyle

 

Brian Strathie z firmy Scottish Water intensyfikuje działania na rzecz modernizacji systemów zaplecza i wdrożenia jednej platformy chmurowej.

Logo EmblemHealth

Dzięki wdrożeniu pakietu Oracle ERP Cloud EmblemHealth skupia się na pacjentach

 

EmblemHealth ma już wdrożony pełny pakiet aplikacji Oracle Cloud (17 modułów w mniej niż rok). Pozwoliło to skrócić czas przetwarzania dokumentów z trzech dni do trzech godzin i skupić się na obsłudze pacjentów.

Logo TrueBlue

TrueBlue ujednolica systemy działów finansów i kadr za pomocą pakietu Oracle Cloud

 

Firma TrueBlue zastąpiła ponad dwadzieścia różnych rozwiązań (Workday, Infor-Lawson, Blackline itp.) ujednoliconym rozwiązaniem Oracle obejmującym funkcje ERP, EPM i HCM. Pozwoliło to zapewnić lepszą współpracę, większą wydajność i odpowiednią przejrzystość w całej firmie.

Logo David Jones

Pakiet Oracle Financials Cloud wspomaga działalność australijskiej sieci detalicznej

 

David Jones, australijska sieć domów towarowych premium, wybiera pakiet Oracle Financials Cloud, aby uzyskać dostęp do najnowszych technologii, obniżyć koszty, usprawnić procesy i przekształcić się w przedsiębiorstwo przyszłości oferujące możliwość zintegrowanej wielokanałowej obsługi.

Analiza trendów

Co nowego w obszarze ERP

Cennik

Zobacz, co obejmuje subskrypcja miesięczna.

Oracle Enterprise Resource Planning Cloud

użytkownik/miesiąc1

 • Advanced Collections
 • Automated Invoice Processing2
 • Financials
 • Grants Management
 • Project Contract Billing
 • Project Financials
 • Project Management
 • Revenue Management

Oracle Enterprise Resource Planning for Self Service Cloud

użytkownik/miesiąc3,4

 • Expenses
 • Project Resource Management
 • Task Management
 • Time And Labor For Projects

Oracle Accounting Hub Cloud

1000 rekordów/miesiąc 5

Oracle WebCenter Forms Recognition Cloud

1000 rekordów/miesiąc 4,6

Oracle Enterprise Resource Planning Cloud—Pracownik objęty zakresem usługi

pracownik/miesiąc7

 • Advanced Collections
 • Automated Invoice Processing8
 • Expenses
 • Financials
 • Grants Management
 • Project Contract Billing
 • Project Financials
 • Project Management
 • Project Resource Management
 • Task Management
 • Time And Labor For Projects

Oracle WebCenter Forms Recognition Cloud—Pracownik objęty zakresem usługi

pracownik/miesiąc7,9

 1. Wymaga co najmniej 10 użytkowników.
 2. Wymaga pakietu Oracle WebCenter Forms Recognition Cloud.
 3. Wymaga co najmniej 100 użytkowników.
 4. Wymaga pakietu Oracle Enterprise Resource Planning Cloud.
 5. Wymaga co najmniej 500 tys. rekordów. Wymaga pakietu Oracle Enterprise Resource Planning Cloud albo Oracle Enterprise Resource Planning Cloud—Pracownik objęty zakresem usługi.
 6. Wymaga co najmniej 10 tys. rekordów.
 7. Wymaga co najmniej 1000 pracowników.
 8. Wymaga pakietu Oracle WebCenter Forms Recognition Cloud—Pracownik objęty zakresem usługi.
 9. Wymaga pakietu Oracle Enterprise Resource Planning Cloud—Pracownik objęty zakresem usługi.