Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Nowoczesne procesy zakupowe

Nowoczesne zaopatrzenie zaczyna się od standaryzacji, usprawnienia i automatyzacji procesu „od zakupu do zapłaty”. Rozwiązanie Oracle Procurement Cloud pozwala stworzyć bardziej wydajny, skuteczniejszy i wpływowy dział zaopatrzenia, który pomaga trzymać koszty pod kontrolą poprzez wybieranie najlepszych dostawców, egzekwowanie zasad i zarządzanie ryzykiem związanym ze współpracą z dostawcami.

Stanowi on kompletne rozwiązanie dla firm dowolnej wielkości w przypadku wydatków bezpośrednich i pośrednich. Współpraca z dostawcami jest prosta dzięki udostępnianiu dokumentów oraz większej dokładności informacji, co zapewnia możliwość pogłębionej analizy. Zarządzanie wnioskami pracowników także zostało uproszczone dzięki Oracle Self Service Procurement Cloud z wbudowanymi mechanizmami kontroli wydatków.

Procurement Cloud
Poznaj produkty Procurement

Cechy produktu

Otwórz wszystko Zamknij wszystko

Sourcing

  Współpraca

 • Lepsze zbierania wymagań, dzielenie się dokumentami i skuteczniejsze negocjacje z zespołami zaopatrzenia i Oracle Social Network.
 • Usprawnienie procesów

 • Uprość swoje działania negocjacyjne dzięki intuicyjnym narzędziom i nowoczesnemu interfejsowi użytkownika.
 • Analizy

 • Uzyskaj wgląd w możliwości wydatkowania i zmaksymalizuj negocjowane oszczędności.

Zawieranie umów

  Standaryzacja

 • Wymuszaj stosowanie zasad biznesowych przy użyciu wstępnie zatwierdzonych bibliotek klauzul, szablonów umów i kreatorowi kontraktów.
 • Lepsza widoczność

 • Wykorzystaj bezpieczne i przeszukiwalne repozytorium kontraktów, automatyzuj odnawianie i przechwytywanie poprawek i dodatków z pełną historią audytu umowy.
 • Zapewnienie zgodności

 • Identyfikuj odstępstwa od standardów, podkreślaj ryzyko umów, egzekwuj zatwierdzanie dokumentów i przechwytuj podpisy elektroniczne.

Od zakupu do zapłaty

   Usprawnianie procesów

  • Zautomatyzuj zapotrzebowanie poprzez dopasowanie faktur i płatności oraz skup działania swojej organizacji na bardziej strategicznych celach.
  • Uproszczenie zakupów

  • Pomóż swoim pracownikom szybko znaleźć potrzebne im towary i usługi dzięki znanemu środowisku zakupów konsumenckich.
  • Wymuszaj negocjowane ceny

  • Upewnij się, że wynegocjowane ceny i warunki są automatycznie wykorzystywane, aby uzyskać maksymalne oszczędności.

Zarządzanie dostawcami

  Zarządzanie kwalifikacjami

 • Kwalifikuj i oceniaj dostawców, aby wspierać programy dostawców, zgodność i decyzje o udzieleniu zamówienia.
 • Poprawa dokładności informacji

 • Przechwytuj bieżące aktualizacje informacji o dostawcy i aktywnie reaguj, gdy zmiany mogą wpłynąć na kwalifikacje, możliwości lub ryzyko dostawcy.
 • Umożliwienie współpracy z dostawcami

 • Daj dostawcom niezbędną wiedzę, pozwól im dzielić się dokumentami i komentarzami oraz pozwól im dokonywać transakcji drogą elektroniczną przy minimalnym szkoleniu.
Sukcesy zamówień

Przykłady wdrożeń u klientów

Logo Genbody

Genbody zwiększa efektywność zarządzania zasobami w Oracle Cloud

 
Dzięki rozwiązaniu Oracle ERP Cloud, które jest zoptymalizowane pod kątem kompleksowego zarządzania dystrybucją, poprawiliśmy zarządzanie zasobami i wydajność pracy. Dzięki Oracle mamy teraz przyjazne dla użytkownika rozwiązanie, które może być używane w dowolnym miejscu na świecie, co niezwykle usprawnia podejmowanie decyzji.
Seunghyun Oh, kierownik działu finansów w Genbody
Logo Salahaddin

Salahaddin wdrożył chmury ERP, HCM i SCM w celu zwiększenia produktywności w wielu filiach

 
Dzięki Oracle SaaS skonsolidowaliśmy, znormalizowaliśmy i zautomatyzowaliśmy różnorodne działania biznesowe naszych spółek na jednolitej platformie, zwiększając przejrzystość procesów i wydajność. Złożone raporty, których przygotowanie zajmowało kilka tygodni, są teraz natychmiast dostępne, co pozwala podejmować trafniejsze decyzje i zwiększyć konkurencyjność.
Ayman Mansour, dyrektor ds. zasobów ludzkich firmie Salahaddin
Logo Flow Progressive

Flow Progressive zwiększa innowacyjność i rewolucjonizuje logistykę dzięki Oracle

 
Dzięki Oracle Cloud osiągnęliśmy konwergencję realizacji łańcucha dostaw i zwiększyliśmy naszą zdolność do innowacji. Uprościliśmy, znormalizowaliśmy i zautomatyzowaliśmy podstawowe procesy i procesy funkcjonalne, zapewniliśmy globalną widoczność wszystkich naszych operacji i zebraliśmy w jednym miejscu operacje logistyczne i magazynowe.
Mahdy Sinnokrot, dyrektor operacyjny, Flow Progressive Logistics
Logo RHT Health Trust

RHT Health Trust usprawnia raportowanie z pomocą Oracle

 
Oracle ERP Cloud umożliwia konsolidację księgi głównej na poziomie jednostki. Pomaga nam również przechodzić do poziomu transakcji we wszelkich analizach przy zachowaniu zgodności z wieloma kodami i klasyfikacjami. Można to osiągnąć także przez korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych Excel. Jednak Oracle ERP Cloud znacznie zmniejsza naszą zależność od Excela jako podstawowego narzędzia do raportowania.
Siddhant Jain, szef finansów oddziału w Indiach, RHT Health Trust
Analiza trendów

Co nowego w ERP