Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Oracle Modern Best Practice — faktury dla klientów

Oracle Modern Best Practice — od faktury dla klienta do płatności
Zmniejsz dzienną rotację należności dzięki usprawnionemu rozliczaniu klientów

Od faktury dla klienta do płatności

Terminowy, precyzyjny proces rozliczania klientów gwarantuje dobry stan przepływów gotówki i wysoki poziom satysfakcji klientów. Wdrożenie rozwiązania Modern Best Practice z wbudowanymi funkcjami analitycznymi, mobilnymi i społecznościowymi może zdecydowanie usprawnić proces od wystawienia faktury do płatności, dając pełną kontrolę nad zarządzaniem rotacją należności w dniach. Ustal reguły biznesowe zarządzania wystawianiem faktur oraz not kredytowych i debetowych w oparciu o transakcje realizacji zamówień. Korzystaj z informacji w czasie rzeczywistym i platformy społecznościowej do szybkiego rozwiązywania problemów z rozliczeniami. Automatycznie przypisuj płatności do faktur w oparciu o skonfigurowane kryteria albo korzystaj z sugestii dopasowanego algorytmu. Aplikacje oparte na chmurze dają dostęp do prostej platformy służącej do bezpiecznego organizowania rozliczania klientów, rejestrowania płatności i zawiadamiania o płatnościach. Wykorzystaj rozwiązanie Oracle Modern Best Practice do rozliczania klientów, zarządzania wyjątkami, analizowania problemów i szybszego otrzymywania płatności.


Twórz transakcje i zarządzaj nimi
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Twórz transakcje i zarządzaj nimi

Automatycznie generuj faktury dla klientów, noty debetowe i noty kredytowe na podstawie transakcji realizacji sprzedaży i użycia usług w oparciu o reguły biznesowe. Kontroluj status za pomocą pulpitów opartych na rolach.


Wysyłaj faktury
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Wysyłaj faktury

Wysyłaj klientom pojedyncze faktury lub skonsolidowane zestawienia w preferowanym formacie i preferowaną metodą (pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną albo za pomocą narzędzi handlu elektronicznego). Uwzględnij tożsamość wizualną firmy i odpowiedni przekaz reklamowy.Rozwiąż problemy z rozliczeniami
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Rozwiąż problemy z rozliczeniami

Zarządzaj sporami z klientami i problemami z rozliczeniami dzięki pulpitom opartym na rolach. Współpracuj podczas kontroli na bezpiecznej platformie społecznościowej. Wykonuj korekty (noty kredytowe, noty debetowe) i zwroty po wymaganej weryfikacji i zatwierdzeniu.


Przetwarzaj płatności
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Przetwarzaj płatności

Automatycznie dopasowuj płatności do faktur, nawet bez polecenia zapłaty, za pomocą niestandardowych reguł lub mechanizmu oceniania. Zarządzaj wyjątkami za pomocą algorytmu zaleceń. Zachowuj zgodność z normami branżowymi, takimi jak PCI.
Zarządzaj korektami
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zarządzaj korektami

Zamykaj płatności i faktury z niezerowymi saldami na podstawie polityki firmy i limitów zatwierdzeń.


Przesyłaj działania związane z należnościami
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Przesyłaj działania związane z należnościami

Automatycznie przesyłaj do księgi głównej wszystkie zatwierdzone działania związane z należnościami, aby zagwarantować bilans bieżących kont.
Planuj zamknięcie należności
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Planuj zamknięcie należności

Przestrzegaj wcześniej zdefiniowanego harmonogramu zamykania. Korzystaj ze zintegrowanych narzędzi do formułowania zapytań, tworzenia raportów i analiz w celu weryfikowania i uzgadniania sald na kontach. Przesyłaj wpisy związane z zamykaniem okresów i zamykaj okresy należności.


Rozpocznij