Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Modern Best Practice — windykacja klientów

Modern Best Practice — od zbierania informacji o klientach do windykacji
Zmniejsz rotację należności w dniach i zminimalizuj zaległości

Od zbierania informacji o klientach do windykacji

Naprawdę efektywny nowoczesny proces windykacji poprawia przepływy gotówki, a zarazem zwiększa satysfakcję klientów. Narzędzie Oracle Modern Best Practice może pomóc Twojej organizacji w realizacji obu tych celów, a także w ograniczeniu liczby dni zaległości. Funkcje analityczne, mobilne i społecznościowe wbudowane w to nowoczesne rozwiązanie Modern Best Practice optymalizują proces windykacji klientów. Daje możliwość szeregowania zaległości klientów pod względem ważności oraz realizowania działań windykacyjnych według ustandaryzowanego sposobu postępowania, zapewniającego szybkie i zgodne z przepisami zatwierdzenia weryfikacji dotyczące rozwiązywania sporów. Wreszcie, umożliwia rozpoznawanie klientów wysokiego ryzyka na podstawie branżowych wskaźników oraz rozwiązywanie problemów zanim przerodzą się w zaległości. Korzystaj z rozwiązania Modern Best Practice jako narzędzia zapewniającego wydajne procesy windykacyjne oparte na danych.


Generowanie informacji dotyczących klientów
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Generowanie informacji dotyczących klientów

Wysyłaj szczegółowe lub skonsolidowane zestawienia w preferowanym formacie i preferowaną metodą (pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną albo za pomocą narzędzi do handlu elektronicznego).


Stosowanie strategii windykacyjnych
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Stosowanie strategii windykacyjnych

Automatycznie oznaczaj i oceniaj zaległości na podstawie czynników, takich jak zaległa kwota, liczba dni zaległości, wartość procentowa zaległości i limit kredytu. Przypisuj sekwencję działań, takich jak uprzejme przypomnienie, stopniowane monity i telefony dopasowane do potrzeb biznesowych.Zarządzanie działaniami windykacyjnymi
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Zarządzanie działaniami windykacyjnymi

Zyskaj pełną widoczność transakcji, korespondencji, płatności, sporów i korekt za pośrednictwem pulpitów opartych na rolach. Organizuj powiązane problemy z zaległościami w folderach dotyczących poszczególnych spraw i rejestruj interakcje z klientami na poziomie klienta, zaległości lub sprawy.


Zarządzanie rozliczeniami
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Zarządzanie rozliczeniami

Wszczynaj spory w imieniu klienta do weryfikacji i zatwierdzenia w obrębie działu i między działami. Odbieraj płatności na poziomie zaległości lub sprawy.
Optymalizacja efektywności windykacji
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Optymalizacja efektywności windykacji

Zarządzaj podziałem zadań w zespole windykacyjnym w oparciu o pomiary wydajności i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). Automatycznie przydzielaj agentom nowe zadania windykacji klientów.


Monitorowanie zaległych należności
Mobilność. Analityka. Ikona Mobilność. Analityka.

Monitorowanie zaległych należności

Korzystaj z zaawansowanych narzędzi analitycznych do monitorowania najważniejszych wskaźników, takich jak rotacja należności w dniach (DSO), przyrzeczenia, efektywność windykacji, w wielu wymiarach i w ramach wielu hierarchii, takich jak czas, lokalizacja i klient.
Zacznij