Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle Modern Best Practice — faktury dostawców

Od faktury dostawcy do płatności
Usprawnij proces realizacji zamówień i dostawy

Od faktury dostawcy do płatności

Funkcje mobilne, społecznościowe i analityczne wbudowane w nowoczesne najlepsze praktyki zapewniają optymalizację procesu „od faktury dostawcy do płatności”, gwarantując nad nim pełną kontrolę. Monitoruj i współpracuj z całą firmą, aby otrzymać faktury i dokonać płatności na rzecz dostawców. Skorzystaj z zalet chmury, aby zatwierdzić wyjątki, analizować problemy i płacić dostawcom szybciej za pośrednictwem bezpiecznych systemów mobilnych. Skorzystaj z poniższego procesu Modern Best Practice, aby zapewnić wydajne procesy finansowe oparte na danych.

Szybsze i dokładniejsze przetwarzanie faktur dostawców

  • Automatyczne sprawdzanie faktur
  • Transakcje mobilne
  • Alerty odpowiednie dla konkretnych funkcji
  • Transakcje mobilne
  • Pulpity odpowiednie dla konkretnych ról/stanowisk
  • Zautomatyzowane płatności na rzecz dostawców

Zarządzaj fakturami dostawców
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zarządzaj fakturami dostawców

Przetwarzaj elektronicznie lub skanuj faktury przy użyciu routingu opartego na regułach, aby zautomatyzować ich przetwarzanie. Korzystaj z arkuszy kalkulacyjnych, aby przyspieszyć ręczne wprowadzanie danych.


Zarządzaj audytami, kwestiami spornymi i zezwoleniami
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zarządzaj audytami, kwestiami spornymi i zezwoleniami

Zarządzaj zezwoleniami opartymi na regułach na dowolnym urządzeniu lub pulpicie. Rozwiązuj spory i zastoje za pomocą pulpitów opartych na rolach i bezpiecznej społecznościowej interakcji.


Zarządzaj przedpłatami i rabatami
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zarządzaj przedpłatami i rabatami

Zarządzaj przedpłatami z wielu urządzeń i zastosuj konkurencyjne warunki płatności, aby zoptymalizować możliwości rabatowe.


Zarządzaj zobowiązaniami
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zarządzaj zobowiązaniami

Aktywnie monitoruj i przetwarzaj zobowiązania wobec dostawców i zobowiązania umowne, korzystając z metod bezpiecznej współpracy. Przetwarzaj płatności elektroniczne, zautomatyzowane lub płatności spoza cyklu.Sprawdzaj codzienne działania
Ikona Zarządzaj przedpłatami Mobilność. Analityka.

Sprawdzaj codzienne działania

Sprawdzaj i analizuj codzienne działania finansowe i miesięczne postępy.


Planuj zamknięcie zobowiązań
Ikona Zarządzaj przedpłatami Mobilność. Analityka.

Planuj zamknięcie zobowiązań

Przestrzegaj wcześniej zdefiniowanego harmonogramu zamykania. Sprawdzaj rejestr zobowiązań, bilans próbny oraz raporty uzgodnień. Zamykaj okres zobowiązań.


Zacznij