Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Rozwiązania SCM od Oracle — zarządzanie projektami

Zarządzanie cyklem życia produktu

Stymuluj wzrost firmy dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu PLM. Przekształć swój łańcuch wartości produktu, aby przyspieszyć wprowadzanie innowacji, opracowywanie produktu i wejście z nim na rynek.

Zarządzanie projektami

Przyspiesz realizację innowacyjnych projektów i stwórz wysoko wydajny asortyment produktów. Zmaksymalizuj przepustowość produkcji, skracając czasy cyklów dzięki nowoczesnemu, społecznościowemu, ściśle zsynchronizowanemu zarządzaniu projektem, które jest zintegrowane z korporacyjnym rejestrem produktu.

Realizacja projektów

Realizacja projektów

Zwiększ produktywność w całym przedsiębiorstwie dzięki scentralizowanemu, skomunikowanemu rozwiązaniu do zarządzania projektami i portfelem.

 • Lepsze wsparcie podejmowania decyzji dzięki pulpitom obejmującym wiele projektów i analityce portfela
 • Większa przepustowość dzięki zautomatyzowanemu wykonywaniu zadań i automatycznemu podejmowaniu decyzji o wykonaniu/niewykonywaniu zadania
 • Wdrożenie najlepszych praktyk dotyczących zarządzania projektami we wszystkich globalnych zespołach
Zarządzanie harmonogramem

Zarządzanie harmonogramem

Uprość planowanie i przyspiesz realizację projektów dzięki intuicyjnym, zintegrowanym narzędziom do planowania.

 • Umożliwienie globalnym zespołom współpracy nad planami, harmonogramami realizacji i zależnościami
 • Promowanie decyzji podejmowanych zespołowo przy użyciu interaktywnych pulpitów opartych na rolach
 • Używanie aplikacji mobilnych do wizualizacji oraz przekazywania planów projektów i informacji o stanie ich realizacji w podróży
Film: Społecznościowe zarządzanie projektami (5:07)
Zarządzanie zasobami

Zarządzanie zasobami

Znajduj za pomocą zaawansowanych narzędzi najodpowiedniejsze zasoby i umiejętności na potrzeby realizacji projektu, aby Twoi pracownicy byli stale zaangażowani i zmotywowani.

 • Dopasowywanie umiejętności i poziomów doświadczenia do wymagań projektu
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów dzięki monitorowaniu wydajności w czasie rzeczywistym
 • Zaspokajanie strategicznych potrzeb biznesowych dzięki odpowiednio ukierunkowanym zasobom
E-book: Nowoczesne zarządzanie projektami (PDF)
Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie zadaniami

Konsoliduj i automatyzuj wykonywanie zadań, aby oszczędzać czas i zasoby.

 • Umożliwienie zespołom wspólnego zarządzania całą pracą w jednym miejscu
 • Omawianie zadań i dodawanie adnotacji do dokumentów za pomocą wbudowanych społecznościowych narzędzi do współpracy
 • Aktualizowanie zadań przy wykorzystaniu dostępu mobilnego — w dowolnym czasie i miejscu
Prezentacja: Zarządzanie zadaniami w Oracle PPM Cloud
Integracja portfela

Integracja portfela

Powiąż ściśle realizację projektów z zarządzaniem portfelem, aby przyspieszyć generowanie możliwych do zrealizowania koncepcji.

 • Wykorzystanie dogłębnej integracji między realizacją projektów a zarządzaniem portfelem
 • Zarządzanie projektami dotyczącymi opracowywania produktów za pomocą jednego zintegrowanego procesu
 • Automatyzacja, usprawnienie i synchronizacja zarządzania projektami i ich realizacji
 • Koncentracja na przyspieszeniu realizacji innowacyjnych projektów
Oracle Modern Best Practice — przegląd portfela produktów
Łączenie zarządzania innowacjami z zarządzaniem projektami w chmurze (PDF)

Powiązane produkty i zasoby

Rozpocznij