Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Rozwiązania Oracle SCM—Project Management

Zarządzanie cyklem życia produktu

Stymuluj wzrost dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu PLM. Przekształć łańcuch wartości produktów tak, aby przyspieszyć wprowadzanie innowacji oraz opracowywanie produktów i wprowadzanie ich na rynek.

 • Zarządzanie
  projektami

Zarządzanie projektami

Przyspiesz realizację innowacyjnych projektów i stwórz atrakcyjny handlowo portfel produktów. Zmaksymalizuj przepustowość produkcji, skracając czasy cyklów dzięki nowoczesnemu, społecznościowemu, ściśle zsynchronizowanemu zarządzaniu projektem, które jest zintegrowane z korporacyjnym rekordem produktu.

Realizacja projektów

Realizacja projektów

Zwiększ produktywność w całym przedsiębiorstwie dzięki scentralizowanemu, skomunikowanemu rozwiązaniu do zarządzania projektami i portfelem.

 • Lepsze wsparcie podejmowania decyzji dzięki pulpitom obejmującym wiele projektów i analityce portfela
 • Większa przepustowość dzięki zautomatyzowanemu wykonywaniu zadań i automatycznemu podejmowaniu decyzji o wykonaniu/niewykonywaniu zadania
 • Wdrożenie najlepszych praktyk dotyczących zarządzania projektami we wszystkich globalnych zespołach
Zarządzanie harmonogramami

Zarządzanie harmonogramami

Uprość planowanie i przyspiesz realizację projektów dzięki intuicyjnym, zintegrowanym narzędziom do planowania.

 • Umożliwienie globalnym zespołom współpracy nad planami, harmonogramami realizacji i zależnościami
 • Promowanie decyzji podejmowanych zespołowo przy użyciu interaktywnych pulpitów opartych na rolach
 • Używanie aplikacji mobilnych do wizualizacji oraz zdalnego przekazywania planów projektu i informacji o stanie ich realizacji
Zarządzanie zasobami

Zarządzanie zasobami

Za pomocą zaawansowanych narzędzi znajdź odpowiednie zasoby i odpowiednich pracowników na potrzeby realizacji projektu.

 • Dopasowywanie umiejętności i poziomów doświadczenia do wymagań projektu
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów dzięki monitorowaniu wydajności w czasie rzeczywistym
 • Zaspokajanie strategicznych potrzeb biznesowych dzięki odpowiednim zasobom
Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie zadaniami

Konsoliduj i automatyzuj realizację zadań, aby oszczędzać czas i zasoby.

 • Umożliwienie zespołom wspólnego zarządzania całą pracą w jednym miejscu
 • Omawianie zadań i dodawanie adnotacji do dokumentów za pomocą wbudowanych społecznościowych narzędzi do współpracy
 • Aktualizowanie zadań przy wykorzystaniu dostępu mobilnego — w dowolnym czasie i miejscu
Prezentacja: Zarządzanie zadaniami w Oracle PPM Cloud
Integracja portfela

Integracja portfela

Ściśle powiąż realizację projektów z zarządzaniem portfelem, aby wesprzeć i przyspieszyć generowanie możliwych do zrealizowania koncepcji.

 • Wykorzystanie głębokiej integracji między realizacją projektów a zarządzaniem portfelem
 • Zarządzanie projektami dotyczącymi opracowywania produktów za pomocą jednego zintegrowanego procesu
 • Automatyzacja, usprawnienie i synchronizacja zarządzania projektami i ich realizacji
 • Koncentracja na przyspieszeniu realizacji innowacyjnych projektów
Najlepsze nowe praktyki Oracle w zakresie przeglądu portfela produktów
Zarządzanie innowacjami w kontekście zarządzania projektami w chmurze (PDF)

Powiązane produkty i zasoby


Zacznij już teraz