Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

 • Check the spelling of your keyword search.
 • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
 • Try one of the popular searches shown below.
 • Start a new search.

 

Trending Questions

Rozwiązania Oracle SCM—Project Management

Zarządzanie cyklem życia produktu

Stymuluj wzrost dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu PLM. Przekształć łańcuch wartości produktów tak, aby przyspieszyć wprowadzanie innowacji oraz opracowywanie produktów i wprowadzanie ich na rynek.

 • Zarządzanie
  projektami

Zarządzanie projektami

Przyspiesz realizację innowacyjnych projektów i stwórz atrakcyjny handlowo portfel produktów. Zmaksymalizuj przepustowość produkcji, skracając czasy cyklów dzięki nowoczesnemu, społecznościowemu, ściśle zsynchronizowanemu zarządzaniu projektem, które jest zintegrowane z korporacyjnym rekordem produktu.

Realizacja projektów

Realizacja projektów

Zwiększ produktywność w całym przedsiębiorstwie dzięki scentralizowanemu, skomunikowanemu rozwiązaniu do zarządzania projektami i portfelem.

 • Lepsze wsparcie podejmowania decyzji dzięki pulpitom obejmującym wiele projektów i analityce portfela
 • Większa przepustowość dzięki zautomatyzowanemu wykonywaniu zadań i automatycznemu podejmowaniu decyzji o wykonaniu/niewykonywaniu zadania
 • Wdrożenie najlepszych praktyk dotyczących zarządzania projektami we wszystkich globalnych zespołach
Zarządzanie harmonogramami

Zarządzanie harmonogramami

Uprość planowanie i przyspiesz realizację projektów dzięki intuicyjnym, zintegrowanym narzędziom do planowania.

 • Umożliwienie globalnym zespołom współpracy nad planami, harmonogramami realizacji i zależnościami
 • Promowanie decyzji podejmowanych zespołowo przy użyciu interaktywnych pulpitów opartych na rolach
 • Używanie aplikacji mobilnych do wizualizacji oraz zdalnego przekazywania planów projektu i informacji o stanie ich realizacji
Zarządzanie zasobami

Zarządzanie zasobami

Za pomocą zaawansowanych narzędzi znajdź odpowiednie zasoby i odpowiednich pracowników na potrzeby realizacji projektu.

 • Dopasowywanie umiejętności i poziomów doświadczenia do wymagań projektu
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów dzięki monitorowaniu wydajności w czasie rzeczywistym
 • Zaspokajanie strategicznych potrzeb biznesowych dzięki odpowiednim zasobom
Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie zadaniami

Konsoliduj i automatyzuj realizację zadań, aby oszczędzać czas i zasoby.

 • Umożliwienie zespołom wspólnego zarządzania całą pracą w jednym miejscu
 • Omawianie zadań i dodawanie adnotacji do dokumentów za pomocą wbudowanych społecznościowych narzędzi do współpracy
 • Aktualizowanie zadań przy wykorzystaniu dostępu mobilnego — w dowolnym czasie i miejscu
Prezentacja: Zarządzanie zadaniami w Oracle PPM Cloud
Integracja portfela

Integracja portfela

Ściśle powiąż realizację projektów z zarządzaniem portfelem, aby wesprzeć i przyspieszyć generowanie możliwych do zrealizowania koncepcji.

 • Wykorzystanie głębokiej integracji między realizacją projektów a zarządzaniem portfelem
 • Zarządzanie projektami dotyczącymi opracowywania produktów za pomocą jednego zintegrowanego procesu
 • Automatyzacja, usprawnienie i synchronizacja zarządzania projektami i ich realizacji
 • Koncentracja na przyspieszeniu realizacji innowacyjnych projektów
Najlepsze nowe praktyki Oracle w zakresie przeglądu portfela produktów
Zarządzanie innowacjami w kontekście zarządzania projektami w chmurze (PDF)

Powiązane produkty i zasoby


Zacznij już teraz