Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

 • Check the spelling of your keyword search.
 • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
 • Try one of the popular searches shown below.
 • Start a new search.

 

Trending Questions

Sztuczna inteligencja Oracle: Gotowa do działania. Gotowa do tworzenia. Gotowa do pracy.

Kompletna oferta rozwiązań sztucznej inteligencji

Zrzut ekranu aplikacji ze sztuczną inteligencją
Zrzut ekranu narzędzi platformy sztucznej inteligencji
Zrzut ekranu zarządzania danymi na platformie sztucznej inteligencji
Zrzut ekranu infrastruktury platformy sztucznej inteligencji
Zrzut ekranu autonomicznej bazy danych
Zrzut ekranu ekosystemu sztucznej inteligencji

Lepsze wyniki biznesowe

Wykorzystaj wstępnie wbudowane funkcje sztucznej inteligencji i funkcje oparte na danych dostępne w aplikacjach SaaS firmy Oracle do poprawy wyników biznesowych.

OMÓWIENIE

Aplikacje SaaS firmy Oracle z wbudowanymi funkcjami sztucznej inteligencji wprowadzają w firmie inteligentne zmiany, które prowadzą do lepszych wyników. Obejmuje to m.in. zalecane działania sprzedażowe, inteligentną kategoryzację dostawców, inteligentnie komponowane listy kandydatów i spersonalizowane rekomendacje produktów.

Polecane aplikacje SaaS

Szeroki wybór narzędzi SI

Wykorzystaj pełny zestaw narzędzi i środowisk do przygotowania danych oraz utworzenia modeli samouczenia się maszyn i ich wdrożenia w aplikacjach.

OMÓWIENIE

Oracle oferuje narzędzia do zastosowania na każdym etapie w cyklu rozwoju rozwiązań sztucznej inteligencji:

 • Narzędzia programistyczne SI
 • Biblioteki i środowiska samouczenia się maszyn
 • Platformy programistyczne aplikacji
 • Analityka biznesowa

Zarządzanie danymi SI

Zarządzaj danymi z różnych źródeł — zarówno przesyłanymi, jak i pozostającymi w spoczynku. Zbieraj, integruj, przygotowuj i przekształcaj dane w celu udostępnienia osobom budującym rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

OMÓWIENIE

Oracle oferuje najlepsze w swojej klasie rozwiązania do zarządzania danymi i obsługi zbiorów big data na potrzeby integracji, przetwarzania i przechowywania danych z wielu źródeł oraz zapewnienia dostępu osobom piszącym aplikacje oparte na sztucznej inteligencji.

 • Oracle Autonomous Database
 • Narzędzia do integracji danych
 • Platformy zbiorów big data

Budowa i wdrażanie SI w odpowiedniej skali

Wykorzystaj wydajną infrastrukturę chmurową z elastycznymi opcjami na żądanie w zakresie zasobów pamięci masowej, obliczeniowych i sieciowych zoptymalizowanymi pod kątem sztucznej inteligencji.

OMÓWIENIE

Oracle Cloud oferuje pełny zestaw szybkich i skalowalnych usług odpowiadających na potrzeby w zakresie infrastruktury do modelowania SI — w chmurze lub lokalnie:

 • Oracle Cloud Infrastructure
 • Oracle Cloud at Customer

Pierwsza na świecie autonomiczna baza danych

Oracle wprowadza pierwszą na świecie autonomiczną bazę danych, która wykorzystuje samouczenie się maszyn do zwiększenia poziomu automatyzacji i uzyskania większych oszczędności.

OMÓWIENIE

Aktualnie dostępny w dwóch wersjach produkt Oracle Autonomous Database zoptymalizowano pod kątem specjalistycznych potrzeb w zakresie analityki i obciążeń występujących podczas przetwarzania transakcji internetowych oraz w hurtowniach danych. Dzięki wbudowanym funkcjom samouczenia się maszyn i automatyzacji rozwiązanie Autonomous Database eliminuje złożoność, podatność na błędy ludzi oraz konieczność ręcznego zarządzania, pomagając zwiększyć niezawodność i bezpieczeństwo oraz podnieść sprawność operacyjną.

Wykorzystaj swój potencjał SI

Oracle oferuje pomoc zarówno tym, którzy stawiają pierwsze kroki na polu sztucznej inteligencji, jak i tym, którzy zamierzają skalować swoje możliwości.

OMÓWIENIE

Oracle oferuje rozległy ekosystem SI obejmujący zasoby edukacyjne, przeszkolonych partnerów i konsultantów oraz globalną grupę badawczą, który pomoże każdej organizacji wykorzystać sztuczną inteligencję do stymulowania innowacji.

Poradnik dotyczący automatyzacji, sztucznej inteligencji i robotyki dla dyrektorów ds. informatyki