Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Co to jest Oracle Cloud Platform?

Oracle Cloud Platform stanowi połączenie oferowanego przez Oracle modelu udostępniania platformy jako usługi (Platform as a service — PaaS) z infrastrukturą chmurową, umożliwiające jeszcze szybsze udostępnianie innowacji w takiej skali i z taką niezawodnością, jakiej klienci oczekują od firmy Oracle.

 

Przyspiesz wdrażanie innowacji. Korzystaj z analiz predykcyjnych.

Oracle prezentuje postępy technologiczne platformy chmurowej poprzez rozszerzenie Oracle Autonomous Cloud na całą platformę. Samodzielne usługi w ramach platformy wykorzystują sztuczną inteligencję (SI) i samouczenie się maszyn, aby pomóc organizacjom obniżyć koszty, zmniejszyć ryzyko, przyspieszyć innowacje i korzystać z analiz predykcyjnych.

Dlaczego zintegrowana platforma chmurowa jest tak ważna

Jeśli partner udostępniający Twojej firmie chmurę dysponuje bogatą i zaawansowaną ofertą produktów z zakresu aplikacji, platform i infrastruktury, możesz określić własny, najskuteczniejszy sposób przechodzenia do chmury, rozpoczynając ten proces z dowolnego, dogodnego dla swojej firmy punktu. Pozwoli to ograniczyć koszty konserwacji infrastruktury informatycznej i przeznaczyć więcej środków na prawdziwe innowacje — będziesz przy tym wiedzieć, że Twój partner ma wiedzę specjalistyczną niezbędną do zaspokojenia wszystkich potrzeb Twojej firmy.

Oracle Platform as a Service. Narzędzia umożliwiające wdrażanie innowacji — teraz.

Udostępniana przez firmę Oracle bogata oferta usług PaaS obejmuje narzędzia niezbędne klientom do opracowywania, integracji, monitorowania i zabezpieczania aplikacji, a także środki umożliwiające wykorzystywanie funkcji analitycznych do generowania analiz przydatnych podczas wdrażania w firmie innowacyjnych zmian.

Kompletne rozwiązania zmniejszają złożoność. Oracle jest dominującym dostawcą SaaS, oferującym produkty do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), obsługi klienta (CX), zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (EPM) i inne. Oferta Oracle PaaS jest co najmniej równie kompleksowa i zakotwiczona w czołowym wg raportu Gartner MQ rozwiązaniu Oracle Database, które nie tylko zapewnia niezrównaną integrację między SaaS, PaaS i IaaS, ale także integruje się z technologiami platform w infrastrukturze lokalnej w celu stworzenia bezproblemowej obsługi klienta, poprawy wydajności operacyjnej i wspierania innowacji.

Otwórz się na wsparcie tej jednej nieuniknionej stałej w dzisiejszych nowoczesnych architekturach IT: zmiany. Zróżnicowane podejście Oracle do chmury zapewnia organizacjom najwyższy poziom elastyczności w zakresie aplikacji i architektury IT, wspierając zachodzące zmiany. Dzięki Oracle Cloud Platform organizacje mogą wykonywać zadania zarówno z rozwiązań Oracle, jak i innych firm oraz łączyć się z aplikacjami Oracle i innych firm. Ta architektura chmury zapewnia elastyczność wdrażania, możliwość wyboru czasu i personalizację każdego przejścia do chmury, optymalizując bieżącą wartość. Oracle Cloud Platform umożliwia również przyjęcie standardów technologii chmury takich jak Docker lub możliwość obsługi oprogramowania VMware, a także zapewnia obsługę mikrousług i wielu języków.

Bezpieczne podejście do chmury leży u podstaw działań Oracle, zarówno w przypadku zabezpieczeń głęboko wbudowanych w każdą warstwę chmury (aż do warstwy procesora), jak i oddzielnych usług zabezpieczeń chmury, które klienci mogą wbudować w swoje aplikacje chmurowe. Aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa w chmurze publicznej, firma Oracle stworzyła strategię skoncentrowaną na danych, która obejmuje kontrole uprawnień użytkowników, zapobiegające zbyt dużemu dostępowi superużytkowników do danych. Oracle uniemożliwia jakikolwiek dostęp do danych w bazach danych klientów również administratorom chmury. Usługi zabezpieczeń chmury Oracle umożliwiają klientom uzyskanie widoczności i kontroli nad aplikacjami nieobjętymi sankcjami; chronią przed wyrafinowanymi cyberatakami dzięki zunifikowaniu analiz danych i mechanizmom samouczenia się maszyn; tworzą oparte na tożsamości operacje zabezpieczeń, mające na celu zapobieganie, wykrywanie i ochronę; zapewniają kontrolę dostępu użytkowników, szyfrowanie i maskowanie.

Wybór opcji wdrożenia chmury zapewnia organizacjom całkowitą kontrolę i elastyczność. Oracle umożliwia swoim klientom wdrażanie ich aplikacji i zarządzanie nimi w ich własnej chmurze prywatnej, mogą też przenieść te zadania do chmury publicznej. Taka migracja jest bezproblemowa dzięki wykorzystaniu standardowych technologii Oracle (te same standardy, te same produkty i ujednolicone zarządzanie). Oracle Cloud at Customer zapewnia dodatkowe opcje, pozwalając organizacjom na wykorzystanie mocy Oracle Cloud za ich własnymi zaporami sieciowymi.

Gotowość na przyszłość. Oracle rewolucjonizuje sposób zarządzania danymi, wprowadzając pierwszą na świecie samoczynną bazę danych. Przełomowa technologia Oracle Database automatyzuje zarządzanie danymi w celu zapewnienia bezprecedensowej dostępności, wydajności i bezpieczeństwa poprzez integrację sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn z czołową bazą danych wg Gartner MQ. Oracle Autonomous Database ma trzy najważniejsze elementy: infrastrukturę zoptymalizowaną jako usługa baz danych, zautomatyzowane operacje bazodanowe oraz oparte na zasadach: optymalizację obciążenia zadaniami i samouczenie się maszyn. Rozwiązanie to umożliwia udostępnianie danych, instalację poprawek, uaktualnianie i tworzenie kopii zapasowych online, monitorowanie, skalowanie, diagnostykę, dostosowywanie i optymalizację, a także automatyczną obsługę awarii i błędów.

Inteligencja. Oracle Analytics Cloud oferuje kompleksowy zestaw opartych na algorytmach usług analitycznych w chmurze, obejmujący przygotowanie danych, zarządzanie danymi, sprawozdawczość i analizę, a także budowanie, zarządzanie i wdrażanie modeli opartych na samouczeniu się maszyn. Oracle Cloud Analytics zapewnia jedną platformę, która obejmuje wszystkich użytkowników, w tym działy biznesowe, analityków biznesowych, analityków danych i informatyków. Rozwiązanie Oracle Analytics integruje wszystkie typy danych, takie jak dane relacyjne lub big data, NoSQL, przechowywanie obiektów i repozytoriów data lake, i jest zintegrowane ze wszystkimi aplikacjami.

Oracle Cloud Infrastructure: Więcej możliwości, niższy koszt.

Klienci oczekują od chmury publicznej określonego zestawu cech i funkcji — płacenia za faktycznie wykorzystane zasoby, elastyczności, szybkiego udostępniania i skalowalności. Oracle Cloud Infrastructure to rozwiązanie opracowane specjalnie dla przedsiębiorstw, które ma im zapewnić wymienione powyżej korzyści. Organizacje będą mogły przekształcać swoje operacje z pomocą Oracle Cloud Infrastructure w wielu zastosowaniach, takich jak:

  • Przenoszenie aplikacji do chmury
  • Obciążenia wymagające dużej wydajności obliczeniowej
  • Archiwum oparte na chmurze
  • Zarządzanie programowaniem i testowanie oprogramowania w chmurze