Oracle Cloud—Sistem Yönetimi

Her Şey Arasında Bağlantı Kurun
Sistem Yönetiminizi Modernleştirin

Oracle Ürün Geliştirme Başkanı Thomas Kurian, altyapınızı ve uygulama yazılımlarınızı Oracle Management Cloud kullanarak modernleştirmenin ve yönetmenin getireceği avantajları anlatıyor.


Sistem Yönetiminizi Modernleştirmek ve Buluta Taşımak için Nedenler

Yeni, modern bir yaklaşım benimsemenin zamanı geldi ve kuruluşlar bunun farkında.

2020 yılına dek BT kuruluşlarının %60'ının sistem yönetimini bulut ortamına taşıyacaklarını tahmin ediyoruz. Cesur bir tahmin ve çoğu kuruluş için bulut yolculuğu henüz başlamış durumda. Oracle'ın neden bu alanda bu denli hızlı bir değişim olacağına inandığını anlamaya vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Sistem yönetimine ilişkin güncel yaklaşımlar işe yaramıyor ve kuruluşlar bunun farkında. Anketlere göre müşterilerin %10'undan daha azı izleme stratejisine güveniyor ve izleme araçlarının 30 yıldan uzun sürede işe yarar çözümler sunabildiğini düşündüğümüzde durum gerçekten üzücü. Ek olarak, müşterilerin %50'sinden fazlası dijital işletme, hibrit bulut, Geliştirme/Operasyon ve büyük veri çağının karmaşıklığı ve ölçeği için tasarlanmış yeni çözümlere ihtiyaç duyduklarını kabul ediyor.

Bulut tabanlı yönetim çözümleri, müşterilerin hiçbir çaba göstermesine gerek kalmaksızın büyük miktarda yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriyi alabilir ve işleyebilir.

Tipik bir şirkette, zaman-dizi metriklerini ve yapılandırma verilerini toplayan yüz yirmiden fazla izleme aracı bulunur ve bu araçlar her gün birkaç terabaytlık günlükler oluşturur. Bu, korelasyonsuz olarak yapılandırılmış verilerden oluşan 120 adet bağımsız veri silosu ve tonlarca ilgili (yine korelasyonsuz) yapılandırılmamış veri anlamına gelir. Bir düşünün, BT profesyonellerinin tüm bu verileri anlamlandırmaya harcadığı zaman, bir sorunu engellemeye ya da çözmeye çalışacakları zamandan çalınıyor! Sistem yönetiminin amacı, diğer uygulama yazılımlarını yönetmektir. Sistem yönetiminin kendisi devasa, özel bir uygulama yazılımı olmamalıdır.

Modern bir çözüm, bunların yanı sıra, insan gücüne daha az bağımlı olan bir makine eğitim tabanlı yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Geleneksel "neredeyse tamamen şeffaf" izleme araçları oldukça yüksek miktarda veri toplar ancak çeşitli olaylar arasındaki ilişkilerde ve sistem davranışlarındaki düzenleri anlamlandırma açısından asıl işi insanların gerçekleştirmesi beklenir. Olağandışı davranışları tanımlamak için anormallik saptamayı, verilerdeki etiketlenmesi gereken düzenleri tanımlamak için kümelemeyi, veri setleri arasındaki ilişkileri anlamak için çok değişkenli korelasyonu kullanan makine eğitim algoritmaları ve tahmin algoritmaları, insana bağımlılığı azaltıyor ve yalnızca geçmiş yerine geleceğe odaklanmaya yardımcı oluyor. Makine eğitimi konusunda SaaS veya bulut tabanlı bir yaklaşımın kullanılması anında değer kazanılmasını sağlar, ayrıntılı şekilde ayarlanmış durumdadır ve büyük miktarda veri analizi için önceden optimize edilmiş olarak sunulur.

Bulut tabanlı yönetim çözümleri, temel olarak hiçbir çaba harcamaları gerekmeden müşterilerin anında iyi ayarlanmış, zeki ve optimize makine eğitimine kullanabilmelerini sağlar.

Çoğu kuruluşun güncel yönetim yaklaşımlarından memnun olmadığı ve SaaS tabanlı bir yaklaşımın hiçbir çaba göstermeksizin mevcut yaklaşımlar konusunda yaşanan büyük sorunların üstesinden gelme yöntemi sunduğu göz önünde bulundurulduğunda Oracle olarak, 2020 yılına dek BT kuruluşlarının %60'ının sistem yönetimlerini bulut ortamına taşımalarına ilişkin beklentimiz yersiz değildir.

Sistem yönetiminizi Oracle Cloud Platform ile modernleştirmenin ne gibi avantajlar getireceğini öğrenmek için bu sayfadaki kaynakları keşfedin.


Modern Sistem Yönetimi
Modern Sistem Yönetimi simgesi Modern Sistem Yönetimi

Bugünün heterojen ortamları için tasarlanmıştır: Şirket içi, Oracle Cloud ve üçüncü taraf bulut servisleri

Oracle Management Cloud, Oracle Cloud üzerinde bir servis olarak sunulan yeni nesil entegre izleme, yönetim ve analitik çözümleri setidir.


Geliştirme/operasyon için sürekli izleme
Geliştirme/operasyon için sürekli izleme simgesi Geliştirme/operasyon için sürekli izleme

Uygulama yazılımı katmanları genelinde karmaşık sorunları anında tanılayın

Oracle Management Cloud ile son kullanıcı ve altyapı verileri genelinde ayrı siloları ortadan kaldırabilir, hızlıca sorun giderebilir ve BT'yi tıpkı bir işletme gibi çalıştırabilirsiniz.


Hızlı Sorun Giderme
Hızlı Sorun Giderme simgesi Hızlı Sorun Giderme

Müşteriler henüz etkilenmeden hızlı bir şekilde uygulama yazılımı sorunlarını belirleyin, yalıtın, önceliklendirin, tanılayın ve otomatik olarak çözümleyin

Kuruluşlar, Oracle Management Cloud'dan faydalanarak onarım için harcanan zamanı azaltır, geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki engelleri kaldırır ve kritik iş uygulamaları için iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar.


Hizmet dışı kalma tahmini
Hizmet dışı kalma tahmini simgesi Hizmet dışı kalma tahmini

Makine Eğitimi Destekli

Oracle Management Cloud, müşterilerin hiçbir çaba harcamadan daha akıllı öngörüler kazanması için kullanıma hazır güçlü makine eğitim algoritmaları ile birlikte sunulur. Anormallik saptama algoritmaları normal ve anormal davranışları belirleyerek sorunlar konusunda önceden uyarı sağlar. Kümeleme algoritmaları, düzen tanımlamayı kullanarak gürültüyü azaltır ve hızlı bir şekilde doğru bilgilere ulaşır. Tahmin algoritmaları, geçmiş verileri kullanarak olasılık analizleri sunar ve dikkat edilmesi gereken eğilimleri belirler. Korelasyon algoritmaları, ne kadar sıklıkla ve hızla değişse de BT varlıkları arasındaki bağımlılıkları, topolojileri ve ilişkileri keşfeder.

IDEXX, Oracle Management Cloud Avantajlarından Bahsediyor arka plan görüntüsü
IDEXX, Oracle Management Cloud Avantajlarından Bahsediyor

Oracle Management Cloud really helps us get away from those long war room sessions full of many IT employees trying to drill down and figure out what's going on. It allows us to have a single view across our entire infrastructure and really tells us what we need to know.

—Brett Curtis, Sistem Yöneticisi Başkanı, IDEXX Laboratories, Inc.
DSS, Oracle Management Cloud ile İş Gereksinimlerini Karşılıyor arka plan görüntüsü
Avustralya Sosyal Hizmetler Bakanlığı Oracle Management Cloud ile İş Gereksinimlerini Karşılıyor
Hitachi Consulting: Management Cloud Geliştirme/Operasyon Atikliğini Destekliyor arka plan görüntüsü
Hitachi Consulting: Management Cloud Geliştirme/Operasyon Atikliğini Destekliyor
Safexpress Etkili Yönetim Sayesinde BT Savaş Alanlarını Ortadan Kaldırıyor arka plan görüntüsü
Safexpress Etkili Yönetim Sayesinde BT Savaş Alanlarını Ortadan Kaldırıyor

Oracle Management Cloud has enabled us to manage our IT more efficiently. It allows us to scale, manage our peaks better, and provides us flexibility. Most importantly, it helps in detecting issues such as slow transactions and helps resolve them proactively and faster. This makes a difference to our operational efficiencies which in turn directly impacts positively our customer's experience.

—Rubal Jain, İdari Yönetici, Safexpress Pvt. Ltd.
IDEA Cellular, Makine Eğitimi ile BT Yönetiminde Dönüşüm Sağlıyor arka plan görüntüsü
IDEA Cellular, Makine Eğitimi ile BT Yönetiminde Dönüşüm Sağlıyor

As we get into the digital space and embrace the digital ecosystem more and more, it will be impossible to do without an environment such as Oracle Management Cloud.

—Prakash Paranjape, CIO, IDEA Cellular

Başlarken