Oracle PLM pro letectví a obranu

Dosáhněte skvělých výsledků

Oracle PLM v odvětví letectví a obrany

Odborníci v oblasti letectví a obrany čelí narůstající komplexitě a přehodnocují tradiční systémy používané pro inovace, vývoj a komercializaci produktů.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) přináší nové pokroky, jako je spolupráce při vývoji, vývoj systémů na základě modelů, propojený dodavatelský řetězec, analytika a cloud, v podobně vysoce zabezpečené moderní platformy pro řízení inovací pro efektivnější provoz a nižší náklady.


Lepší inovace a flexibilita

Vyšší produktivita a efektivita

 • Lepší spolupráce pro týmy po celém světě
 • Rozšířené možnosti sledování požadavků v rámci vytváření systémů na bázi modelů
 • Lepší cílený výkon díky lépe digitálně propojenému dodavatelskému řetězci
 • Lepší rozhodování díky užitečným analytickým statistikám využívajícím role
 • Rychlejší provoz, nižší náklady a minimalizace rizika díky špičkově zabezpečeným produktovým datům a procesům

Co je to Oracle PLM pro letectví a obranu?

Vaše odvětví čelí neobyčejným výzvám v podobě komplexních předpisů, krátkého životního cyklu, omezenějších rozpočtů a rostoucí celosvětové konkurence. Původní systémy již nelze škálovat pro neustále se vyvíjející požadavky a současné tržní imperativy.

Řešení Oracle Product Lifecycle Management přináší nejnovější digitální vymoženosti do světa návrhu a vývoje produktů v odvětví letectví a obrany. Za pomoci moderní strategie PLM můžete dosáhnout efektivnější realizace a vyššího výnosného růstu.

 • Vývoj zaměřený na spolupráci
  Podporujte inovace formou zabezpečené spolupráce a chraňte důležité údaje a procesy před neoprávněným přístupem. Digitalizujte znalosti společnosti v podobě centralizovaného záznamu o produktu, který poskytne nové možnosti pro vaše zaměstnance, umožní opakovaně používat díly a požadavky a strategicky upravit portfolio vašich produktů.
 • Vytváření systémů na bázi modelů (MBSE)
  Přistupujte k návrhu a vývoji produktu v podobě virtuálního, komplexního, doménového systému na bázi modelů a současně zajistěte, že výsledný produkt bude splňovat všechny počáteční požadavky. Rychle a pečlivě vyhodnocujte požadavky systému z pohledu koncepčních návrhů a hladce integrujte řešení MBSE do procesu řízení požadavků, architektury systému a řízení testů.

  Podrobná analýza požadavků zákazníků a jejich rozebrání na elementární potřeby vám společně s koordinováním napříč obory umožní optimalizovat výhody jednotlivých designů, analyzovat dopad a ověřit a potvrdit výsledky. Oracle PLM jedinečným způsobem integruje proces systémového inženýrství do vývoje produktu, řízení kvality, zajišťování prostředků a procesů spojených s tvorbou produktových záznamů v rámci dodavatelského řetězce.
 • Definice na základě modelů
  Snížení nákladů, omezení nepotřebné redundance a pokles složitosti odstraněním kroku zahrnujícího 2D náčrty a využívání 3D modelů. Oracle PLM vám umožňuje zajistit jedinečný přístup k informacím o návrhu bez ohrožení cenného duševního vlastnictví. Důležité poznámky k produktům a výrobě je možné poskytovat přímo k rukám uživatelů, umožnit jim pracovat s 3D modely a zajistit možnost zpětné vazby.
 • Propojený dodavatelský řetězec
  Sdílejte informace z celého dodavatelského řetězce v rámci zabezpečené sítě podporující spolupráci. Dosáhněte vyšší viditelnosti a souladu s požadavky partnerů v dodavatelském řetězci a rozšiřujte tak možnosti globální výroby, řízení nákladů a odpovědnosti. Díky širšímu digitálnímu propojení můžete analyzovat koncepční návrhy a srovnat, zda jsou schopny dosáhnout požadavků a cílových nákladů, zlepšit cílený výkon, zachytit větší objem inovací a rozpoznat rizika spojená s dodavatelským řetězcem.
 • Analytika
  Čiňte lépe informovaná rozhodnutí týkající se produktů díky praktickým, na rolích založeným přehledům statistik v každé fázi životního cyklu produktu. Umožněte pracovníkům pověřeným rozhodovat přístup k důležitým informacím prostřednictvím integrované analytiky, se kterou mohou podnikat proaktivní kroky a zajistit efektivnější výkon produktů.
 • Cloud

  Nové zabezpečení pro Oracle Cloud bylo navrženo speciálně pro všechny úrovně vládní správy a poskytuje moderní, zabezpečenou a cenově výhodnou sadu cloudových řešení. Společnost Oracle navíc nabízí vyhrazené vybavení na území USA a Británie, které je odolné vůči chybám. Produkty společnosti Oracle splňují požadavky průmyslových standardů i nejpřísnějších bezpečnostních certifikací a norem, jako jsou bezpečnostní zásady NIST, FISMA, ISO a HMG.

  Společnost Oracle je odhodlána poskytovat ta nejlepší řešení PLM s tou nejlepší možností nasazení pro váš podnik: PLM v prostředí Oracle Cloud, spravovaného cloudu nebo na vašem pracovišti. Vložte svoji důvěru do řešení společnosti Oracle a proměňte své procesy vývoje produktů do podoby, která nejlépe odpovídá vašim obchodním potřebám a očekávané návratnosti investic. 


Související produkty a řešeníZačínáme