Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Oracle PLM pro letectví a obranu

Dosáhněte skvělých výsledků

Oracle PLM v odvětvích letectví a obrany

Odborníci v oblasti letectví a obrany čelí narůstající komplexitě a přehodnocují tradiční systémy používané pro inovace, vývoj a komercializaci produktů.

Řešení Oracle Product Lifecycle Management (PLM) přináší nové pokroky, jako je spolupráce při vývoji, vývoj systémů na základě modelů, propojený dodavatelský řetězec, analytika a cloud, v podobě vysoce zabezpečené moderní platformy pro řízení inovací, která urychluje operace a snižuje náklady.


Lepší inovace a vyšší pružnost

Vyšší produktivita a výkonnost

 • Lepší spolupráce pro týmy po celém světě
 • Rozšířené možnosti sledování požadavků v rámci vytváření systémů na bázi modelů
 • Lepší cílený výkon díky lépe digitálně propojenému dodavatelskému řetězci
 • Lepší rozhodování díky užitečným analytickým statistikám využívajícím role
 • Rychlejší provoz, nižší náklady a minimalizace rizika díky špičkově zabezpečeným produktovým datům a procesům

Co je to Oracle PLM pro letectví a obranu?

Vaše odvětví čelí neobyčejným výzvám v podobě složitých předpisů, krátkého životního cyklu, omezenějších rozpočtů a vzrůstající celosvětové konkurence. Původní systémy již nelze škálovat pro neustále se vyvíjející požadavky a současné tržní výzvy.

Řešení Oracle Product Lifecycle Management přináší nejnovější digitální vymoženosti do světa návrhu a vývoje produktů v odvětvích letectví a obrany. Za pomoci moderní strategie PLM můžete dosáhnout efektivnější realizace a vyššího výnosného růstu.

 • Vývoj zaměřený na spolupráci
  Podporujte inovace formou zabezpečené spolupráce a současně chraňte důležité údaje a procesy před neoprávněným přístupem. Digitalizujte znalosti společnosti v podobě centralizovaného záznamu o produktu, který poskytne nové možnosti pro vaše zaměstnance, umožní opakovaně používat díly a požadavky a strategicky upravit portfolio vašich produktů.
 • Vytváření systémů na základě modelů (MBSE)
  Přistupujte k návrhu a vývoji produktů formou virtuálního, komplexního, doménového systému založeného na modelech a současně zajistěte, aby výsledný produkt splňoval všechny prvotní požadavky. Rychle a pečlivě vyhodnocujte požadavky systému z pohledu koncepčních návrhů a hladce integrujte řešení MBSE do procesu řízení požadavků, architektury systému a řízení testů.

  Podrobná analýza požadavků zákazníků a jejich rozebrání na elementární potřeby vám společně s koordinováním napříč obory umožní optimalizovat výhody jednotlivých designů, analyzovat dopad a ověřit a potvrdit výsledky. Oracle PLM jedinečným způsobem integruje proces systémového inženýrství do vývoje produktu, řízení kvality, zajišťování prostředků a procesů spojených s tvorbou produktových záznamů v rámci dodavatelského řetězce.
 • Definice na základě modelů
  Snižte náklady, odstraňte redundanci a snižte složitost eliminací 2D výkresů a využíváním 3D modelů. Oracle PLM vám umožňuje zajistit jedinečný přístup k informacím o návrhu bez ohrožení cenného duševního vlastnictví. Důležité poznámky k produktům a výrobě je možné předávat přímo uživatelům, což jim umožní pracovat s 3D modely a poskytovat zpětnou vazbu.
 • Propojený dodavatelský řetězec
  Sdílejte informace z celého dodavatelského řetězce v zabezpečené síti podporující spolupráci. Dosáhněte vyšší viditelnosti a souladu s požadavky partnerů v dodavatelském řetězci a rozšiřujte tak možnosti globální výroby, řízení nákladů a odpovědnosti. Díky širšímu digitálnímu propojení můžete analyzovat koncepční návrhy a srovnat, zda jsou schopny dosáhnout požadavků a cílových nákladů, zlepšit cílený výkon, zachytit větší objem inovací a rozpoznat rizika spojená s dodavatelským řetězcem.
 • Analytika
  Přijímejte lépe informovaná rozhodnutí týkající se produktů díky praktickým, na rolích založeným přehledům v každé fázi životního cyklu produktu. Umožněte pracovníkům pověřeným rozhodovat přístup k důležitým informacím prostřednictvím integrované analytiky, se kterou mohou podnikat proaktivní kroky a zajistit efektivnější výkon produktů.
 • Cloud

  Nové zabezpečení pro Oracle Cloud bylo navrženo speciálně pro všechny úrovně vládní správy a poskytuje moderní, zabezpečenou a cenově výhodnou sadu cloudových řešení. Společnost Oracle navíc nabízí vyhrazené vybavení na území USA a Británie, které je odolné vůči chybám. Produkty společnosti Oracle splňují požadavky průmyslových standardů i nejpřísnějších bezpečnostních certifikací a norem, jako jsou bezpečnostní zásady NIST, FISMA, ISO a HMG.

  Společnost Oracle je odhodlána poskytovat ta nejlepší řešení PLM s tou nejlepší možností nasazení pro váš podnik: PLM v prostředí Oracle Cloud, spravovaného cloudu nebo na vašem pracovišti. Vložte svoji důvěru do řešení společnosti Oracle a proměňte své procesy vývoje produktů do podoby, která nejlépe odpovídá vašim obchodním potřebám a očekávané návratnosti investic.

 


Související produkty a řešení

 

Začínáme