Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Oracle PLM pro průmyslovou výrobu

Posílení růstu

Výrobci s ohledem na nové tržní výzvy, které vyžadují odlišit se od konkurence a modernizovat, nahrazují tradiční technologické nástroje nejnovějšími osvědčenými postupy s cílem inovovat, vyvíjet a komercializovat ziskovější produkty.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) umožňuje přeměnit vaše strategie uvedení na trh za využití nových pokroků v komplexní konfiguraci produktů, vývoji produktů s podporou spolupráce apod. Uvádějte rychleji špičkové a inovativní produkty.

Oracle PLM v průmyslové výrobě


Optimalizace výkonu a zajištění růstu

Optimalizace výkonu a zajištění růstu

 • Spravujte informace, procesy a rozhodování o produktech po celý jejich životní cyklus.
 • Reagujte rychle na požadavky zákazníka.
 • Zvyšujte ziskovost, omezujte náklady spojené s produkty a vytvářejte iniciativy umožňující řízení v podnikové kvalitě.
 • Bezpečně spravujte komplexní aktivity v oblasti vývoje produktů.
 • Plánujte a synchronizujte své zdroje s využitím vhodných cyklů pro obnovení kapitálu OEM.

Co je to Oracle PLM pro průmyslovou výrobu?

Jste pod neustálým tlakem být flexibilnější a přinášet inovativní, udržitelné a cenově úsporné postupy. Zastaralé systémy již nedokáží poskytovat potřebnou podporu, zatímco proměňujete svoje procesy vývoje produktů a budujete si konkurenceschopnou výhodu za použití technologií.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) představuje moderní platformu pro inovace, se kterou můžete optimalizovat design a vývoj produktů. S nejnovějšími postupy v oblasti PLM mohou průmysloví výrobci dosáhnout efektivnější realizace a zvýšení výnosného růstu.

 • Komplexní konfigurované produkty
  Řešení Oracle PLM poskytují základ pro procesy vývoje a konfigurace na objednávku. Sestavte integrované automatizované prostředí, se kterým můžete spravovat komplexní konfigurace a reagovat tak rychleji na požadavky zákazníka na velkovýrobu, zvyšovat objem obchodů “na objednávku” či výrobních procesů a optimalizovat prostředky pro vývoj nových produktů.
 • Spolupráce od konceptu po uvedení na trh
  Zvyšte produktivitu a snižte náklady automatizací procesů s vysokou mírou spolupráce od konceptu po uvedení na trh. Uvádějte na trh nové produkty, které naplňují požadavky na funkční design a poskytují vyvážené náklady, kvalitu a soulad. Spravujte rozsáhlé definice produktů společně s dalšími možnostmi a variantami po celou dobu od vytvoření po provedení transakce.
 • Inovace na základě praktických přehledů
  Provádějte inovace v tom správném obchodním kontextu. Dříve, než investujete vaše prostředky, je vhodné vědět, nakolik nabídka vyhovuje vaší strategii a omezení v oblasti prostředků. Získejte přehled, se kterým můžete objektivně vyhodnotit nápady a doplnit portfolio o průlomové inovace a aktivity pro udržitelný růst.
 • Vytváření systémů na základě modelů (MBSE)
  Přistupujte k návrhu a vývoji produktu formou virtuálního, komplexního, doménového systému založeného na modelech a současně zajistěte, aby výsledný produkt splňoval všechny prvotní požadavky. Rychle a pečlivě vyhodnocujte požadavky systému z pohledu koncepčních návrhů a hladce integrujte řešení MBSE do procesu řízení požadavků, architektury systému a řízení testů.

  Podrobná analýza požadavků zákazníků a jejich rozebrání na elementární potřeby vám společně s koordinováním napříč obory umožní optimalizovat výhody jednotlivých designů, analyzovat dopad a ověřit a potvrdit výsledky. Oracle PLM jedinečným způsobem integruje proces systémového inženýrství do vývoje produktu, řízení kvality, zajišťování prostředků a procesů spojených s tvorbou produktových záznamů v rámci dodavatelského řetězce.
 • Definice na základě modelů
  Snižte náklady, odstraňte redundanci a snižte složitost eliminací 2D výkresů a využíváním 3D modelů. Oracle PLM vám umožňuje zajistit jedinečný přístup k informacím o návrhu bez ohrožení cenného duševního vlastnictví. Důležité poznámky k produktům a výrobě je možné předávat přímo uživatelům, což jim umožní pracovat s 3D modely a poskytovat zpětnou vazbu.
 • Řízení projektů
  Urychlete realizaci projektů zaměřených na inovace a vytvářejte portfolio produktů a služeb s vysokou efektivitou. S řešením Oracle PLM dosáhnete provázaného a synchronizovaného řízení projektu, který vám umožní maximalizovat propustnost produktů. Vylepšete řízení týmu a prostředků o špičkové nástroje pro vyhledání nejvhodnějších projektových prostředků a dovedností, se kterými zajistíte neustálé zapojení a motivaci pracovníků. Umožněte týmům společně spravovat veškerou práci z jednoho místa a konsolidovat a automatizovat dokončování, takže budete vždy vědět, kdy budou dodávky připraveny. Spravujte projektové plány na cestách po celém světě s pomocí intuitivních integrovaných mobilních nástrojů pro plánování.
 • Řízení kvality v podniku
  Podporujte podnikovou kulturu kvality tím, že zpřístupníte informace o kvalitě a potížích, aby byly snadno dostupné všem zainteresovaným stranám po celou dobu životního cyklu produktů. Společnost Oracle nabízí uzavřené upravitelné řešení řízení kvality, které je úzce integrováno s produktovými záznamy a umožňuje rychle řešit potíže s kvalitou produktů, lépe splňovat soulad s normami, zvýšit spokojenost zákazníků a omezit náklady spojené s materiálem. Zajistěte plnou sledovatelnost umožňující sledovat bezpečnostní stránku produktů a reagovat rychleji.
 • Soulad s předpisy a udržitelnost
  Zmírněte riziko nesouladu s předpisy v procesu výroby bez negativního dopadu na rychlost nebo kvalitu inovací. Navrhujte opatření pro včasné zajištění souladu a udržitelnosti vašich produktů využívající uzavřené nástroje pro řízení souladu v globálním i lokálním měřítku, jako je REACH, RoHS, kontrola konfliktních minerálů nebo dokonce vaše vlastní podnikové normy. Dosáhněte úplného souladu, se kterým dokážete ochránit aktuální výnosy a prohlubovat náskok před konkurencí a zajistit tak dlouhodobý růst.
 • Propojený dodavatelský řetězec
  Sdílejte informace z celého dodavatelského řetězce v zabezpečené síti podporující spolupráci. Dosáhněte vyšší viditelnosti a souladu s požadavky partnerů v dodavatelském řetězci a rozšiřujte tak možnosti globální výroby, řízení nákladů a odpovědnosti. Díky širšímu digitálnímu propojení můžete analyzovat koncepční návrhy a srovnat, zda jsou schopny dosáhnout požadavků a cílových nákladů, zlepšit cílený výkon, zachytit větší objem inovací a rozpoznat rizika spojená s dodavatelským řetězcem.
 • Analytika
  Přijímejte lépe informovaná rozhodnutí týkající se produktů díky praktickým, na rolích založeným přehledům v každé fázi životního cyklu produktu. Umožněte pracovníkům pověřeným rozhodovat přístup k důležitým informacím prostřednictvím integrované analytiky, se kterou mohou podnikat proaktivní kroky a zajistit efektivnější výkon produktů.
 • Cloud

  Zvolte si ten správný model nasazení, který nejlépe vyhovuje vašim obchodním požadavkům. Oracle PLM Cloud nabízí jedinečným způsobem světové řešení PLM doplněné o veškeré inovace, zvýšenou efektivitu a úsporu nákladů, kterou přináší Oracle Cloud – s jistotou bezpečí vaší vlastní privátní databáze.

  Společnost Oracle je odhodlána poskytovat ta nejlepší řešení PLM s tou nejlepší možností nasazení pro váš podnik: PLM v prostředí Oracle Cloud, spravovaného cloudu nebo na vašem pracovišti. Vložte svoji důvěru do řešení společnosti Oracle a proměňte své procesy vývoje produktů do podoby, která nejlépe odpovídá vašim obchodním potřebám a očekávané návratnosti investic.


Pozadí článku o úspěchu zákazníka Zebra Technologies
Společnost Zebra Technologies získává možnost jednotného sledování produktů pomocí řešení Data Quality

Společnost Zebra Technologies získává 650 000 USD díky implementaci řešení Oracle Enterprise Data Quality. Dochází k omezení vzniku chybných dat, duplikování kódu, neefektivních procesů a vytížení IT, což ve výsledku přináší spokojené interní i externí zákazníky.

Pozadí článku o úspěchu zákazníka Godfrey Phillips India
Společnost Godfrey Phillips India zvyšuje efektivitu generování obchodních zpráv o 50 % a snižuje náklady na IT po konsolidaci databází do jednoho přepracovaného systému
Produkt Oracle Exadata Database Machine jsme zvolili s ohledem na jeho jedinečnou nabídku jediného kontaktního bodu prostřednictvím kombinovaného hardwarového a softwarového řešení. Produkt zvýšil výkon naší firmy – zkrátil dobu fakturace o 84 % a tvorbu denních zpráv o 50 %. Produkt Oracle Exadata Database Machine nám umožnil obsadit strategické místo s pružností, kterou potřebujeme k dosažení dalších úspor a výhod spojených s efektivitou v následujících pěti letech.
—Venkata Rao, ředitel pro IT, Godfrey Phillips India Ltd.

Související produkty a řešení

 

Začínáme