Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle PLM dla przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego

Dążenie do doskonałości

Oracle PLM w przemyśle lotniczym, kosmicznym i obronnym

Wobec coraz większej złożoności problemów specjaliści w przemyśle lotniczym, kosmicznym i obronnym zastanawiają się nad modernizacją tradycyjnych systemów używanych do opracowywania innowacyjnych produktów i ich wprowadzania na rynek.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) oferuje nowe udoskonalenia, takie jak opracowywanie produktów we współpracy, inżynieria systemów oparta na modelach, skomunikowany łańcuch dostaw, analityka i chmura. Jest to bardzo bezpieczna, nowoczesna platforma ułatwiająca wprowadzanie innowacji, która przyspiesza działania operacyjne i obniża koszty.


Zwiększenie innowacyjności i sprawności

Poprawa produktywności i wydajności

 • Rozszerzenie zakresu współpracy między zespołami globalnymi
 • Zwiększenie identyfikowalności wymagań w inżynierii systemów opartej na modelach
 • Zwiększenie wydajności dzięki lepszemu cyfrowemu skomunikowaniu łańcucha dostaw
 • Usprawnienie podejmowania decyzji dzięki opartemu na rolach dostępowi do praktycznych informacji
 • Przyspieszenie działań operacyjnych, obniżenie kosztów i minimalizacja ryzyka dzięki bardzo dobremu zabezpieczeniu danych o produktach i procesów

Co to jest Oracle PLM dla przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego?

Twoja branża stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami, takimi jak złożone regulacje prawne, krótsze cykle życia produktów, bardziej ograniczone budżety i nasilająca się globalna konkurencja. Starszych systemów nie można przeskalować w taki sposób, aby zaspokoiły Twoje rosnące potrzeby czy sprostały aktualnym wyzwaniom rynkowym.

Rozwiązania Oracle Product Lifecycle Management umożliwiają wykorzystanie najnowszych osiągnięć cyfrowych przy projektowaniu i opracowywaniu produktów dla przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego. Kierując się nowoczesną strategią PLM, możesz skuteczniej realizować swoje cele i przyspieszyć zyskowny rozwój.

 • Oparte na współpracy opracowywanie produktów
  Promuj innowacyjność poprzez bezpieczną współpracę, chroniąc jednocześnie dostęp do newralgicznych informacji i procesów. Zdigitalizuj wiedzę korporacyjną, tworząc scentralizowany rekord produktu. Dzięki temu poszerzysz możliwości pracowników, ułatwisz wielokrotne wykorzystywanie części i dostosowanie się do określonych wymagań oraz strategicznie zharmonizujesz portfel produktów.
 • Inżynieria systemów oparta na modelach (Model-Based Systems Engineering, MBSE)
  Traktuj projektowanie i opracowywanie produktów jako pracę z wirtualnym, kompleksowym, domenowym systemem opartym na modelach. Zadbaj o to, aby końcowy produkt spełniał wszystkie początkowe wymagania. Szybko i dogłębnie oceniaj wymagania systemowe w odniesieniu do projektów koncepcyjnych i sprawnie integruj MBSE z zarządzaniem wymaganiami, a także z architekturą systemu i zarządzaniem testami.

  Poprzez rozbicie potrzeb klientów na wymagania niższego poziomu oraz skoordynowanie różnych dyscyplin można zoptymalizować proces osiągania kompromisów projektowych, analizę wpływów oraz weryfikację i zatwierdzanie. Oracle PLM w sposób unikatowy integruje proces inżynierii systemów z procesami opracowywania produktu, zapewniania jakości, zaopatrzenia i śledzenia produktu w łańcuchu dostaw.
 • Definiowanie oparte na modelach
  Obniż koszty, zlikwiduj nadmiarowość i uprość projektowanie, eliminując rysunki 2D i uzyskując dostęp do modeli 3D. Oracle PLM zapewnia powszechny dostęp do informacji projektowych bez zagrożenia dla własności intelektualnej. Ważne uwagi dotyczące produktu i produkcji można przesyłać strumieniowo do użytkowników, pozwalając im na interakcję z modelem 3D i dostarczanie opinii.
 • Skomunikowany łańcuch dostaw
  Udostępniaj informacje na każdym etapie łańcucha dostaw w bezpiecznej, umożliwiającej współpracę sieci. Zapewnij większą widoczność i harmonię z partnerami w łańcuchu dostaw, aby usprawnić globalne wytwarzanie, lepiej zarządzać kosztami i zwiększyć poczucie odpowiedzialności. Dzięki lepszej cyfrowej łączności możesz analizować projekty koncepcyjne pod kątem możliwości spełnienia konkretnych wymagań, określać docelowe koszty, zwiększać wydajność, wychwytywać więcej innowacji i określać zagrożenia związane z łańcuchem dostaw.
 • Analityka
  Podejmuj bardziej świadome decyzje dotyczące produktów, korzystając z opartych na rolach, praktycznych informacji na każdym etapie cyklu życia produktu. Wbudowane mechanizmy analityczne pozwalają osobom podejmującym decyzje uzyskiwać odpowiednie informacje, dzięki czemu mogą one proaktywnie powziąć kroki zmierzające w kierunku polepszenia charakterystyki produktu
 • Chmura

  Nowe środki bezpieczeństwa zastosowane na platformie Oracle Cloud, wprowadzone specjalnie z myślą o wszystkich poziomach administracji publicznej, pozwalają udostępnić nowoczesny, bezpieczny i ekonomiczny pakiet rozwiązań chmurowych. Ponadto Oracle otworzyło odporne na błędy centra w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Oracle przestrzega standardów branżowych oraz zachowuje zgodność z najbardziej rygorystycznymi certyfikacjami i normami bezpieczeństwa, w tym NIST, FISMA, ISO i HMG Security Policy.

  Oracle stara się dostarczać najlepsze w swojej klasie rozwiązania PLM z opcją wdrożenia odpowiednią dla Twojej firmy: PLM w Oracle Cloud, chmura zarządzana lub wdrożenie lokalne. Możesz mieć pewność, że Oracle pomoże Ci zmodernizować procesy opracowywania produktów odpowiednio do potrzeb biznesowych Twojej firmy i z oczekiwanym zwrotem z inwestycji.

 

 


Pokrewne produkty i rozwiązania

 

Zacznij