Oracle PLM dla przemysłu lotniczego, kosmonautycznego i obronnego

Dążenie do doskonałości

Oracle PLM w przemyśle lotniczym, kosmonautycznym i obronnym

Wobec coraz większej złożoności problemów specjaliści w przemyśle lotniczym, kosmonautycznym i obronnym zastanawiają się nad modernizacją tradycyjnych systemów używanych do opracowywania innowacyjnych produktów i ich wprowadzania na rynek.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) oferuje nowe udoskonalenia, takie jak opracowywanie produktów we współpracy, inżynieria systemów oparta na modelach, skomunikowany łańcuch dostaw, analityka i chmura. Jest to bardzo bezpieczna, nowoczesna platforma ułatwiająca wprowadzanie innowacji, która przyspiesza działania operacyjne i obniża koszty.


Zwiększenie innowacyjności i sprawności

Popraw produktywność i wydajność

 • Rozszerzenie zakresu współpracy między zespołami globalnymi
 • Zwiększenie identyfikowalności wymagań w inżynierii systemów opartej na modelach
 • Zwiększenie wydajności dzięki lepszemu cyfrowemu skomunikowaniu łańcucha dostaw
 • Usprawnienie podejmowania decyzji dzięki opartemu na rolach dostępowi do praktycznych informacji
 • Przyspieszenie działań operacyjnych, obniżenie kosztów i minimalizacja ryzyka dzięki bardzo dobremu zabezpieczeniu danych o produktach i procesów

Co to jest Oracle PLM dla przemysłu lotniczego, kosmonautycznego i obronnego?

Twoja branża stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami, takimi jak złożone regulacje prawne, krótsze cykle życia produktów, bardziej ograniczone budżety i nasilająca się globalna konkurencja. Starszych systemów nie można tak przeskalować, aby zaspokoiły Twoje rosnące potrzeby czy sprostały wyzwaniom rynkowym.

Rozwiązania Oracle Product Lifecycle Management umożliwiają wykorzystanie najnowszych osiągnięć cyfrowych przy projektowaniu i opracowywaniu produktów dla przemysłu lotniczego, kosmonautycznego i obronnego. Kierując się nowoczesną strategią PLM, możesz skuteczniej realizować swoje cele i przyspieszyć zyskowny rozwój.

 • Oparte na współpracy opracowywanie produktów
  Promuj innowacyjność poprzez bezpieczną współpracę, chroniąc jednocześnie dostęp do newralgicznych informacji i procesów. Zdigitalizuj wiedzę korporacyjną, tworząc scentralizowany rekord produktu. Dzięki temu poszerzysz możliwości pracowników, ułatwisz wielokrotne wykorzystywanie części i dostosowanie się do określonych wymagań oraz strategicznie zharmonizujesz portfel produktów.
 • Inżynieria systemów oparta na modelach (Model-Based Systems Engineering, MBSE)
  Traktuj projektowanie i opracowywanie produktów jako pracę z wirtualnym, kompleksowym, domenowym systemem opartym na modelach. Zadbaj o to, aby końcowy produkt spełniał wszystkie początkowe wymagania. Szybko i dogłębnie oceniaj wymagania systemowe w odniesieniu do projektów koncepcyjnych i sprawnie integruj MBSE z zarządzaniem wymaganiami, a także z architekturą systemu i zarządzaniem testami.

  Poprzez rozbicie potrzeb klientów na wymagania niższego poziomu oraz skoordynowanie różnych dyscyplin można zoptymalizować proces osiągania kompromisów projektowych, analizę wpływów oraz weryfikację i zatwierdzanie. Oracle PLM w sposób unikatowy integruje proces inżynierii systemów z procesami opracowywania produktu, zapewniania jakości, zaopatrzenia i śledzenia produktu w łańcuchu dostaw.
 • Definiowanie oparte na modelach
  Obniż koszty, zlikwiduj nadmiarowość i uprość projektowanie, eliminując rysunki 2D i uzyskując dostęp do modeli 3D. Oracle PLM zapewnia powszechny dostęp do informacji projektowych bez zagrożenia dla własności intelektualnej. Ważne uwagi dotyczące produktu i produkcji można przesyłać strumieniowo do użytkowników, pozwalając im na interakcję z modelem 3D i dostarczanie opinii
 • Skomunikowany łańcuch dostaw
  Udostępniaj informacje na każdym etapie łańcucha dostaw w bezpiecznej, umożliwiającej współpracę sieci. Zapewnij większą widoczność i harmonię z partnerami w łańcuchu dostaw, aby usprawnić globalne wytwarzanie, lepiej zarządzać kosztami i zwiększyć poczucie odpowiedzialności. Dzięki lepszej cyfrowej łączności możesz analizować projekty koncepcyjne pod kątem możliwości spełnienia konkretnych wymagań, określać docelowe koszty, zwiększać wydajność, wychwytywać więcej innowacji i określać zagrożenia związane z łańcuchem dostaw.
 • Analityka
  Podejmuj bardziej świadome decyzje dotyczące produktów, korzystając z opartych na rolach, praktycznych informacji na każdym etapie cyklu życia produktu. Wbudowane mechanizmy analityczne pozwalają osobom podejmującym decyzje uzyskiwać odpowiednie informacje, dzięki czemu mogą one proaktywnie powziąć kroki zmierzające w kierunku polepszenia charakterystyki produktu
 • Chmura

  Nowe środki bezpieczeństwa zastosowane na platformie Oracle Cloud, wprowadzone specjalnie z myślą o wszystkich poziomach administracji publicznej, pozwalają udostępnić nowoczesny, bezpieczny i ekonomiczny pakiet rozwiązań chmurowych. Ponadto Oracle otworzyło odporne na błędy centra w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Oracle przestrzega standardów branżowych oraz zachowuje zgodność z najbardziej rygorystycznymi certyfikacjami i normami bezpieczeństwa, w tym NIST, FISMA, ISO i HMG Security Policy.

  Oracle stara się dostarczać najlepsze w swojej klasie rozwiązania PLM z opcją wdrożenia odpowiednią dla Twojej firmy: PLM w Oracle Cloud, chmura zarządzana lub wdrożenie lokalne. Możesz mieć pewność, że Oracle pomoże Ci zmodernizować procesy opracowywania produktów odpowiednio do potrzeb biznesowych Twojej firmy, zapewniając przy tym oczekiwany zwrot z inwestycji. 


Pokrewne produkty i rozwiązaniaZacznij już teraz