Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle PLM dla branży produkcji przemysłowej

Silny wzrost

Dzisiejszy rynek wymaga od producentów, aby się wyróżniali i modernizowali. Dlatego zastępują oni tradycyjne narzędzia technologiczne najnowszymi najlepszymi praktykami, co pozwala opracowywać innowacyjne produkty i wprowadzać je na rynek.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) pozwala przekształcić strategie rynkowe Twojej firmy dzięki nowym osiągnięciom w takich obszarach, jak m.in. konfigurowanie złożonych produktów i współpraca przy opracowywaniu produktów. Szybciej wprowadzaj na rynek innowacyjne produkty o najwyższej wydajności.

Oracle PLM w branży produkcji przemysłowej

 
Optymalizacja wydajności, stymulowanie wzrostu

Optymalizacja wydajności, stymulowanie wzrostu

 • Zarządzanie informacjami, procesami i decyzjami dotyczącymi produktów przez cały cykl ich życia
 • Szybkie reagowanie na żądania klientów
 • Zwiększanie marż brutto, obniżanie wydatków związanych z produktami oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
 • Bezpieczne zarządzanie złożonymi działaniami związanymi z opracowywaniem produktów
 • Przewidywanie zapotrzebowania na zasoby i ich synchronizowanie z cyklami odświeżania dóbr inwestycyjnych przez producenta OEM

Co to jest Oracle PLM dla branży wytwarzania przemysłowego?

Istnieje silna presja, aby Twoja firma była bardziej sprawna, innowacyjna, proekologiczna i ekonomiczna. Starsze systemy nie są już w stanie zapewnić odpowiedniego wsparcia, gdy wykorzystując nowe technologie, przekształcasz swoje procesy opracowywania produktów w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) stanowi nowoczesną platformę innowacyjności pozwalającą zoptymalizować projekt i proces opracowywania produktu. Dzięki najnowszym postępom w dziedzinie PLM wytwórcy przemysłowi mogą skuteczniej realizować swoje cele i przyspieszyć zyskowny rozwój.

 • Moduł Produkty o złożonej konfiguracji
  rozwiązania Oracle PLM stanowi podstawę procesów „od konstrukcji do zamówienia” i „od konfiguracji do zamówienia”. Stwórz zintegrowane, zautomatyzowane środowisko do zarządzania złożonymi konfiguracjami, aby szybko reagować na żądania klientów dotyczące masowego dostosowywania, udoskonalić procesy sprzedaży na zamówienie i wytwarzania oraz zoptymalizować zasoby do opracowywania nowych produktów.
 • Oparty na współpracy proces „od koncepcji do wprowadzenia na rynek”
  Zwiększ produktywność i obniż koszty, automatyzując oparty w dużym stopniu na współpracy proces „od koncepcji do wprowadzenia na rynek”. Wprowadzaj na rynek produkty, które spełniają wymagania funkcjonalne dotyczące projektu, i równoważ kwestie kosztów, jakości oraz zgodności z przepisami. Zarządzaj swoją wielostronną definicją produktu, w tym opcjami i wariantami, od środowiska autorskiego do transakcyjnego.
 • Innowacyjność stymulowana informacjami
  Szukaj innowacji we właściwym kontekście biznesowym. Przed zainwestowaniem pieniędzy musisz wiedzieć, jak dana propozycja ma się do Twojej strategii i ograniczeń zasobów. Korzystaj z odpowiednich informacji, aby obiektywnie oceniać pomysły i równoważyć w swoim portfelu innowacje przełomowe z inicjatywami zapewniającymi trwały wzrost.
 • Inżynieria systemów oparta na modelach (Model-Based Systems Engineering, MBSE)
  Traktuj projektowanie i opracowywanie produktów jako pracę z wirtualnym, kompleksowym, domenowym systemem opartym na modelach. Zadbaj o to, aby końcowy produkt spełniał wszystkie początkowe wymagania. Szybko i dogłębnie oceniaj wymagania systemowe w odniesieniu do projektów koncepcyjnych i sprawnie integruj MBSE z zarządzaniem wymaganiami, a także z architekturą systemu i zarządzaniem testami.

  Poprzez rozbicie potrzeb klientów na wymagania niższego poziomu oraz skoordynowanie różnych dyscyplin można zoptymalizować proces osiągania kompromisów projektowych, analizę wpływów oraz weryfikację i zatwierdzanie. Oracle PLM w sposób unikatowy integruje proces inżynierii systemów z procesami opracowywania produktu, zapewniania jakości, zaopatrzenia i śledzenia produktu w łańcuchu dostaw.
 • Definiowanie oparte na modelach
  Obniż koszty, zlikwiduj nadmiarowość i uprość projektowanie, eliminując rysunki 2D i uzyskując dostęp do modeli 3D. Oracle PLM zapewnia powszechny dostęp do informacji projektowych bez zagrożenia dla własności intelektualnej. Ważne uwagi dotyczące produktu i produkcji można przesyłać strumieniowo do użytkowników, pozwalając im na interakcję z modelem 3D i dostarczanie opinii.
 • Zarządzanie projektami
  Przyspiesz realizację innowacyjnych projektów i stwórz wysoce dochodowy portfel produktów i usług. Oracle PLM pozwala na ściśle zsynchronizowane zarządzanie projektami w celu zmaksymalizowania przepustowości produkcji. Usprawnij zarządzanie zespołami i zasobami, korzystając z zaawansowanych narzędzi, które znajdują najodpowiedniejsze zasoby projektu i umiejętności, tak aby Twoi pracownicy byli stale zaangażowani i zmotywowani. Pozwól zespołom wspólnie zarządzać całą pracą w jednym miejscu — zapewni to jej konsolidację i automatyczne zakończenie, a Ty będziesz wiedzieć, kiedy są gotowe wyniki. Zarządzaj harmonogramami projektów w podróży, z dowolnego miejsca na świecie, za pomocą intuicyjnych, zintegrowanych, mobilnych narzędzi do planowania.
 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
  Wspieraj korporacyjną kulturę dbałości o jakość, zapewniając wszystkim interesariuszom przejrzystość informacji dotyczących jakości i związanych z nią kwestii przez cały cykl życia produktu. Oracle oferuje oparte na mechanizmie zamkniętej pętli, możliwe do konfigurowania rozwiązanie do zarządzania jakością, które jest ściśle zintegrowane z rekordem produktu. Pozwala ono na szybkie rozwiązywanie problemów z jakością produktu oraz zapewnia lepszą zgodność z przepisami, większą satysfakcję klienta i obniża koszty materiałów. Zapewnij pełną identyfikowalność, aby monitorować bezpieczeństwo produktu i w razie potrzeby szybciej reagować.
 • Zgodność z przepisami i zrównoważony rozwój
  Zminimalizuj ryzyko naruszania przepisów w procesie inżynieryjnym, nie zmniejszając skali i jakości innowacji. Zaprojektuj dla swoich produktów miary zgodności z przepisami i zrównoważonego rozwoju z mechanizmem zarządzania zgodnością w zamkniętej pętli, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi lub regionalnymi standardami, takimi jak REACH, RoHS, ustawa o minerałach z regionów ogarniętych konfliktem czy nawet Twoimi korporacyjnymi standardami dotyczącymi zgodności z przepisami. Zapewnij pełną zgodność z przepisami, aby zabezpieczyć bieżący przychód, powiększając jednocześnie przewagę konkurencyjną dla zagwarantowania sobie długoterminowego wzrostu.
 • Skomunikowany łańcuch dostaw
  Udostępniaj informacje na każdym etapie łańcucha dostaw w bezpiecznej, umożliwiającej współpracę sieci. Zapewnij większą widoczność i harmonię z partnerami w łańcuchu dostaw, aby usprawnić globalne wytwarzanie, lepiej zarządzać kosztami i zwiększyć poczucie odpowiedzialności. Dzięki lepszej cyfrowej łączności możesz analizować projekty koncepcyjne pod kątem możliwości spełnienia konkretnych wymagań, określać docelowe koszty, zwiększać wydajność, wychwytywać więcej innowacji i określać zagrożenia związane z łańcuchem dostaw.
 • Analityka
  Podejmuj bardziej świadome decyzje dotyczące produktów, korzystając z opartych na rolach, praktycznych informacji na każdym etapie cyklu życia produktu. Wbudowane mechanizmy analityczne pozwalają osobom podejmującym decyzje uzyskiwać odpowiednie informacje, dzięki czemu mogą one proaktywnie powziąć kroki zmierzające w kierunku polepszenia charakterystyki produktu.
 • Chmura

  Wybierz właściwy model wdrożenia, który odpowiada Twoim wymaganiom biznesowym. Oracle PLM Cloud oferuje unikatowe, światowej klasy rozwiązanie PLM wsparte wszystkimi innowacjami, korzyściami pod względem wydajności oraz oszczędnościami kosztów, jakie zapewnia Oracle Cloud — z zabezpieczeniami Twojej własnej, prywatnej bazy danych.

  Oracle stara się dostarczać najlepsze w swojej klasie rozwiązania PLM z opcją wdrożenia odpowiednią dla Twojej firmy: PLM w Oracle Cloud, chmura zarządzana lub wdrożenie lokalne. Możesz mieć pewność, że Oracle pomoże Ci zmodernizować procesy opracowywania produktów odpowiednio do potrzeb biznesowych Twojej firmy i z oczekiwanym zwrotem z inwestycji.


Pokrewne produkty i rozwiązania

 

Zacznij