Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Nowa aplikacja Blockchain dla Intelligent Track and Trace

Dowiedz się, jak Oracle Intelligent Track and Trace zwiększa przejrzystość i identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw.

Zapoznaj się

Oracle Blockchain Applications

Firma Oracle jako pierwsza stworzyła łatwe w użyciu aplikacje Blockchain w modelu SaaS, które pomagają firmom w realizacji znaczących korzyści, takich jak większe bezpieczeństwo, zwiększenie identyfikowalności i sprawniejsze uzgadnianie.

Aplikacje Oracle Blockchain zostały opracowane z myślą o konkretnych zastosowaniach i są gotowe do użytku, pozwalając usprawniać procesy biznesowe w całym łańcuchu wartości. Aplikacje Oracle Blokchain pozwalają podnosić i weryfikować jakość produktu, przyspieszyć dostarczanie produktów, łatwo realizować kontrakty i zwiększać poziom zadowolenia klientów.

Aplikacje Oracle Blokchain działają na Oracle Blockchain Platform, która została wstępnie przystosowana do bezpiecznego przetwarzania transakcji i zarządzania tożsamością w sposób zaufany w oparciu o standardową platformę Hyperledger Fabric.

Poznaj szczegóły

Cechy aplikacji Oracle Blockchain


Unikaj złożonego cyklu tworzenia systemów blockchain.

 • Wystarczy skonfigurować aplikacje blockchain oparte na chmurze, aby umożliwić użytkownikom biznesowym zaspokojenie ich dzisiejszych potrzeb. Nie wymaga pisania kodu.
 • Rozwiązuj problemy biznesowe — takie jak wycofywanie, spory, podróbki, oszustwa i zgodność z przepisami — szybciej dzięki analizie przyczyn źródłowych i kompleksowej identyfikowalności w całym łańcuchu dostaw.
 • Automatyzuj nieefektywne procesy ręczne i łatwo realizuj umowy.
 • Zyskaj wielowarstwową widoczność i identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw, genealogii i pochodzeniu produktów.
 • Łatwo rejestruj niepodlegające weryfikacji, uwierzytelnione transakcje w zdecentralizowanych księgach, by zwiększyć poziom zaufania procesów biznesowych.
 • Zyskaj analizy i twórz zalecenia, by optymalizować i przeprowadzać działania naprawcze w szerszej sieci biznesowej.

Łatwe rozszerzaj istniejące procesy biznesowe i aplikacje w celu poprawienia widoczności, śledzenia i zgodności. Nie ma potrzeby modyfikowania istniejących procesów biznesowych ani zastępowania istniejących aplikacji.

 • Bezproblemowo współpracuj z istniejącymi aplikacjami SCM, ERP, HCM, CX i IoT firmy Oracle i innych producentów.
 • Oszczędzaj czas, korzystając z gotowych przepływów pracy ze standardowymi dokumentami biznesowymi, takimi jak zamówienia zakupu, zamówienia sprzedaży, powiadomienia o wysyłce, zlecenia pracy, zapisy usług i odczyty sprzętu.
 • Łatwo definiuj inteligentne umowy i reguły. W razie potrzeby zawsze można wprowadzić uzupełnienia.
 • Informuj swoją sieć biznesową, wykorzystując łączność IoT, sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe, by zyskać wiarygodne analizy z zasobów fizycznych za pomocą czujników.
 • Uprość proces wdrażania partnerów handlowych, by tworzyć sieć biznesową.
 • Łatwo łącz się z aplikacjami w chmurze, lokalnymi, firmy Oracle i innych producentów.
 • Zmniejsz ryzyko dzięki operacjom blockchain zarządzanym przez Oracle.

Szybsze wyniki, już dziś

Oracle Blockchain Applications Cloud

Oparte na transakcjach blockchain, AI, uczeniu maszynowym i IoT, wbudowane kokpity dedykowane dla poszczególnych branż pokazują wyniki w czasie rzeczywistym, analizy i alerty z całej sieci biznesowej.

 • Produkuj i weryfikuj produkty o wyższej jakości dzięki szybszym wysyłkom do klientów.
 • Skróć czas wprowadzania produktu na rynek i określania jego wartości do kilku tygodni zamiast miesięcy.
 • Zyskaj większą przejrzystość i zaufanie wśród partnerów z odpowiednio zatwierdzonymi transakcjami z widocznością dla dostawców, przewoźników, dystrybutorów, producentów, producentów i innych partnerów biznesowych.
 • Uzyskaj dostęp do transformacyjnych technologii, takich jak IoT, AI i uczenie maszynowe szybciej i przy mniejszym ryzyku.
 • Szybciej rozwijaj i usprawniaj procesy biznesowe i branżowe.

Oracle Blockchain Applications mogą zmienić oblicze biznesu

Oracle Blockchain Applications Cloud
Oracle Intelligent Track and Trace

Zapewnij kompletne rozwiązanie do monitorowania przepływu aktywów lub towarów w sieci partnerów handlowych. Stwórz cyfrową ścieżkę papierowych dokumentów dla każdego etapu produkcji, każdego etapu procesu transportowego i każdego wydarzenia w całym łańcuchu dostaw/wartości, by zyskać przejrzystość i gotowe analizy ułatwiające zarządzanie operacjami łańcucha dostaw.

Oracle Product Lineage and Provenance

Weryfikuj pochodzenie i autentyczność produktów w całym łańcuchu wartości i automatycznie przechwytuj informacje o wszystkich zmianach produktu, w tym o rodowodzie, serializacji i genealogii. Zapewnia to kontrolowaną widoczność i identyfikowalność produktu.

Oracle Intelligent Cold Chain

Monitoruj stan towarów od producenta aż do punktu sprzedaży. Popraw bezpieczeństwo dzięki pełnemu rozwiązaniu do śledzenia żywności i leków, które wymagają przechowywania w chłodni. Zapewniaj reaktywne i predykcyjne alerty o wyjątkach z zaleceniami i analizą przyczyn źródłowych, aby zmniejszyć ryzyko i uzyskać pełną przejrzystość dzięki kontrolowanemu szlakowi wszystkich zdarzeń.

Oracle Warranty Usage and Tracking

Śledź wykorzystanie produktów o wysokiej wartości w zakresie wynajmu, gwarancji, usług i ubezpieczenia. Dostarczaj jednoznaczne zapisy dotyczące śledzenia użytkowania wynajętego/dzierżawionego produktu i prowadź kontrolowany i weryfikowalny dziennik użytkowania produktu pod kątem gwarancji i roszczeń z tytułu odpowiedzialności, by zmniejszyć ewentualne zobowiązania prawne i podnieść poziom zadowolenia klientów.

Oświadczenie Safe Harbor

Powyższy tekst powstał jako zarys ogólnych założeń produktu. Jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy włączać go do jakiejkolwiek umowy. Tekst ten nie stanowi zobowiązania do dostarczenia jakichkolwiek materiałów, kodu ani funkcji i nie należy kierować się nim podczas podejmowania decyzji o zakupie. Opracowanie, wprowadzenie na rynek i ceny opisanych funkcji produktów Oracle oraz wszelkie związane z nimi terminy mogą ulec zmianie i zależą wyłącznie od uznania firmy Oracle Corporation.