Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

 • Check the spelling of your keyword search.
 • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
 • Try one of the popular searches shown below.
 • Start a new search.

 

Trending Questions

Nowa aplikacja typu blockchain do inteligentnego śledzenia zasobów

Dowiedz się, jak aplikacja Oracle Intelligent Track and Trace zwiększa przejrzystość i identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw.

Dowiedz się więcej

Aplikacje Oracle typu blockchain

Oracle jest pierwszą firmą, która stworzyła łatwe w użyciu aplikacje SaaS typu blockchain, aby pomóc firmom osiągnąć znaczące korzyści obejmujące zwiększone bezpieczeństwo, lepszą identyfikowalność i łatwiejsze dostosowania.

Aplikacje Oracle typu blockchain usprawniają konkretne procesy biznesowe w całym łańcuchu wartości. Ponadto poprawiają i weryfikują jakość produktów, przyspieszają realizację transakcji, łatwo wykonują zawarte umowy i zwiększają zadowolenie klienta.

Aplikacje te korzystają z platformy Oracle Blockchain Platform, która oferuje bezpieczne przetwarzanie transakcji i zarządzanie tożsamością na bazie standardowego środowiska Hyperledger Fabric.

Szczegółowe informacje

Funkcje aplikacji Oracle typu blockchain


Uniknij złożonego cyklu tworzenia aplikacji typu blockchain.

 • Wystarczy odpowiednio skonfigurować nasze chmurowe aplikacje typu blockchain, aby zaspokoić swoje potrzeby biznesowe. Zero kodowania.
 • Szybsze rozwiązywanie problemów biznesowych (cofanie transakcji, spory, podróbki, oszustwa i naruszenia przepisów) dzięki analizie przyczyn źródłowych i zapewnieniu pełnej identyfikowalności w całym łańcuchu dostaw.
 • Automatyzacja nieefektywnych procesów ręcznych i łatwa realizacja umów.
 • Lepsza widoczność w wielu warstwach i identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw oraz całej historii produktu.
 • Łatwe rejestrowanie niestandardowych, uwierzytelnionych transakcji w zdecentralizowanych księgach na potrzeby bardziej zaufanych procesów biznesowych.
 • Dostęp do informacji i tworzenie zaleceń służących optymalizacji i realizacji działań naprawczych w szerszej sieci biznesowej.

Łatwe rozszerzanie istniejących procesów i aplikacji biznesowych w celu zapewnienia lepszej widoczności, identyfikowalności i zgodności z przepisami. Nie jest potrzebne modyfikowanie istniejących procesów biznesowych ani zastępowanie istniejących aplikacji.

 • Bezproblemowa współpraca z istniejącymi aplikacjami SCM, ERP, HCM, CX i IoT od Oracle i innych producentów.
 • Oszczędność czasu, dzięki stosowaniu gotowych procesów przetwarzania standardowych dokumentów biznesowych takich jak zamówienia zakupu, zamówienia sprzedaży, powiadomienia o wysyłce, zlecenia, zapisy serwisowe i odczyty sprzętu.
 • Łatwe definiowanie inteligentnych postanowień umów i reguł i wprowadzanie niezbędnych uzupełnień.
 • Komunikacja z siecią biznesową za pomocą Internetu rzeczy, mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego w celu uzyskania wiarygodnych danych z czujników fizycznych.
 • Łatwe i spójne wdrażanie partnerów handlowych w celu utworzenia sieci biznesowej.
 • Łatwe łączenie się z zainstalowanymi lokalnie lub w chmurze aplikacjami Oracle i innych producentów.
 • Ograniczenie ryzyka dzięki operacjom typu blockchain zarządzanym przez Oracle.

Zasilone danymi pochodzącymi z transakcji blockchain, mechanizmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz Internetu rzeczy wbudowane branżowe pulpity w czasie rzeczywistym pokazują wyniki, wyświetlają wyniki analiz oraz przekazują alerty z całej sieci biznesowej.

 • Tworzenie i weryfikacja wyższej jakości produktów oraz szybsza wysyłka do klientów.
 • Szybsze wprowadzanie produktów na rynek i uzyskiwanie założonych wyników (liczone w tygodniach, a nie miesiącach).
 • Większa przejrzystość i większe zaufanie partnerów dzięki odpowiednio zatwierdzonym transakcjom oraz lepsza widoczność dostawców, przewoźników, dystrybutorów, producentów i innych partnerów biznesowych.
 • Szybszy i obarczony mniejszym ryzykiem dostęp do technologii transformacyjnych takich jak Internet rzeczy, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.
 • Szybsze doskonalenie procesów biznesowych i branżowych.

Aplikacje Oracle typu blockchain mogą przekształcać działalność przedsiębiorstwa

Oracle Blockchain Applications Cloud
Oracle Intelligent Track and Trace

Skorzystaj z kompletnego rozwiązania do śledzenia przepływu zasobów, w tym towarów, w sieci partnerów handlowych. Stwórz cyfrową historię każdego etapu produkcji i transportu oraz każdego wydarzenia w łańcuchu dostaw, aby zapewnić odpowiednią przejrzystość oraz (na bazie wbudowanych funkcji analitycznych) łatwiej zarządzać operacjami w łańcuchu dostaw.

Oracle Product Lineage and Provenance

Zweryfikuj pochodzenie i autentyczność produktu w całym łańcuchu wartości i automatycznie rejestruj informacje o wszystkich zmianach dotyczących tego produktu w kontekście rodowodu, serializacji i genealogii. W rezultacie będzie można produkt odpowiednio kontrolować i identyfikować.

Oracle Intelligent Cold Chain

Monitoruj stan towarów na drodze od producenta do punktu sprzedaży. Popraw bezpieczeństwo dzięki kompleksowym funkcjom śledzenia produktów żywnościowych i leków wymagających przechowywania w chłodni. Przekazuj reaktywne i predykcyjne alerty o odchyleniach od zaplanowanej trasy z zaleceniami i analizą przyczyn źródłowych, aby ograniczyć ryzyko i uzyskać pełną przejrzystość dzięki prowadzeniu możliwej do skontrolowania historii zdarzeń.

Oracle Warranty Usage and Tracking

Śledź wykorzystanie zasobów o wysokiej wartości w kontekście wypożyczeń, gwarancji, serwisu i ubezpieczeń. Prowadź wiarygodne zapisy dotyczące śledzenia wynajętego / wypożyczonego produktu oraz możliwy do skontrolowania dziennik użycia produktu na potrzeby związane z reklamacjami i roszczeniami, aby zmniejszyć swoją odpowiedzialność prawną i zwiększyć zadowolenie klientów.

Oświadczenie Safe Harbor

Powyższy tekst powstał jako zarys ogólnych założeń produktu. Jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy włączać go do jakiejkolwiek umowy. Tekst ten nie stanowi zobowiązania do dostarczenia jakichkolwiek materiałów, kodu ani funkcji i nie należy kierować się nim podczas podejmowania decyzji o zakupie. Opracowanie, wprowadzenie na rynek i ceny opisanych funkcji produktów Oracle oraz wszelkie związane z nimi terminy mogą ulec zmianie i zależą wyłącznie od uznania firmy Oracle Corporation.